Pot la vegetació de ribera esmorteir els efectes de la contaminació sobre els peixos?

Notícies | 26-11-2018

Un estudi publicat a la revista Water Research analitza els canvis en la composició de les comunitats de peixos de riu en funció de la qualitat de la vegetació de ribera. El treball ha estat liderat pels professors del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, i investigadors de l’Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) de la Universitat de Barcelona, Drs Alberto Maceda-Veiga i Adolfo de Sostoa i en el qual també hi ha col·laborat el professor Ralph Mac Nally de la Universitat de Canberra, Austràlia.

La vegetació de ribera aporta molts beneficis als ecosistemes fluvials i als peixos, incloent les aportacions directes d’aliment o d’estructures que utilitzen els organismes com a refugi (ex. arrels, troncs) i la regulació del microclima. Malgrat això, aquest estudi ha trobat poca evidència que aquests efectes siguin molt aparents a gran escala després d’estudiar les comunitats de peixos de més de 500 punts de mostreig en rius de tot el nord-est de la península, probablement degut al grau de degradació de les riberes. No obstant això, s’observà una certa capacitat de les comunitats vegetals per modular la resposta dels peixos a la contaminació, el que obre la porta a utilizar la gestió de les riberes com una manera d’esmorteir els efectes de la contaminació en rius amb escàs poder de dilució com els rius mediterranis. Un paper que no sembla estar lligat al tipus de vegetació, donat que no s’observaren diferències segons sigui bosc o rodals de plantes arvenses.

Referència de l'article:

Maceda-Veiga, A., Mac Nally, R. & de Sostoa, A. (2018) Water-quality impacts in semi-arid regions: can natural 'green filters' mitigate adverse effects on fish assemblages? Water Research 144: 628-641 [PDF].


Comparteix-ho: