XXXVII Annual Meeting of the Willi Hennig Society

Notícies | 26-10-2018

Català:

Alba Enguídanos García, actual tècnica de laboratori al grup de Miquel A. Arnedo (UB) i coautora del pòster "Knocking on the trap-door: Unraveling the species boundaries and evolutionary history of western Mediterranean ctenizid trap-door spiders", va rebre el premi "Don Rosen" al millor pòster del XXXVII Annual Meeting of the Willi Hennig Society, celebrat del 17 al 20 de setembre a Barcelona.

Aquest treball està dirigit pel professor Miquel A. Arnedo del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia i de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la UB (IRBio). A més, compta amb la col·laboració de David Combosch (University of Guam), Vanina Tonzo (Estación Biológica Doñana), i Gonzalo Giribet (Harvard University).

Aquest estudi, basat en el Treball Final de Màster d'Alba, es va estudiar el gènere d'aranyes Cteniza, caracteritzades per la seva baixa capacitat de dispersió i la seva marcada estructuració poblacional. Aquestes aranyes que caven galeries en les quals viuen i que protegeixen amb una trampa, es distribueixen a la Mediterrània occidental, concretament a les illes de Còrsega, Sardenya i potser a Sicília, als Alps Marítims i Calàbria. Actualment es reconeixen 4 espècies, encara que la seva taxonomia és conflictiva per la seva elevada uniformitat morfològica, el que dificulta també la seva identificació. En aquest estudi es van combinar seqüències de DNA de gens nuclears i mitocondrials amb marcadors genòmics de tipus RAD-seq per determinar la diversitat específica del gènere i reconstruir la seva història evolutiva. Els resultats indiquen l'existència de més llinatges evolutius dels prèviament reconeguts, i revelen la importància dels moviments tectònics que van originar la conca occidental de la Mediterrània per a la diversificació del grup.

 

Castellano:

Alba Enguídanos García, actual técnica de laboratorio de Miquel A. Arnedo (UB) y coautora del póster “Knocking on the trap-door: Unraveling the species boundaries and evolutionary history of western Mediterranean ctenizid trap-door spiders”, recibió el premio “Don Rosen” al mejor póster del XXXVII Annual Meeting of the Willi Hennig Society, celebrado del 17 al 20 de septiembre en Barcelona.

Este trabajo está dirigido por el profesor Miquel A. Arnedo del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Biología y del Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la UB (IRBio). Además, cuenta con la colaboración de David Combosch (University of Guam), Vanina Tonzo (Estación Biológica Doñana), y Gonzalo Giribet (Harvard University).

En el trabajo, basado en el Trabajo Final de Máster de Alba, se estudió el género de arañas Cteniza, caracterizadas por su baja capacidad de dispersión y su marcada estructuración poblacional. Estas arañas que cavan galerías en las que viven y protegen con una trampilla, se distribuyen en el Mediterráneo occidental, concretamente en las islas de Córcega, Cerdeña y quizás Sicilia, y en los Alpes Marítimos y Calabria. Actualmente se reconocen 4 especies, aunque su taxonomía es conflictiva debido a su elevada uniformidad morfológica, lo que dificulta también su identificación. En este estudio se combinaron secuencias de DNA de genes nucleares y mitocondriales con marcadores genómicos tipo RAD-seq para determinar la diversidad específica del género y reconstruir su historia evolutiva. Los resultados indican la existencia de más linajes evolutivos de los previamente reconocidos, y revelan la importancia de los movimientos tectónicos que originaron la cuenca occidental del Mediterráneo en la diversificación del grupo.

 


Comparteix-ho: