Representants del departament

  • - Antropologia Social i Cultural: Lluís Agustí
     

    - Comunicació Audiovisual: Madda Fedele, Mariona Grané, Hibai López, Anna Marquès, M. José Masanet i Lydia Sánchez
     

    - Comunicació i Indústries Culturals: Jordi Ardanuy
     

    - Gestió d’Informació i Documentació Digital: Sílvia Argudo, Maite Comalat, Jesús Gascón, Anna Rubió, Gema Santos i Marta Somoza
     

    - Gestió i Administració Pública: Jordi Andreu

  • - Biblioteques i Col·leccions Patrimonials: Mònica Baró, Jesús Gascón i Núria Jornet
     

    - Gestió de Continguts Digitals: Miquel Centelles, Núria Ferran, Jorge Franganillo, Javier Guallar i Cristóbal Urbano
     

    - Gestió i Direcció de Biblioteques i Sistemes d’Informació: Carina Rey i  Aurora Vall
     

    - Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals: Mariona Grané
     

    - Turisme Urbà: Mari Vállez 

Comparteix-ho: