Medicine

Mandatory subjects / Coordinator

 

Mandatory subjects Credits Coordinator
Biofísica Mèdica General 6 Isaac Almendros López
Biologia Cel·lular 6 Carles Enrich Bastus
Biologia Cel·lular i del Desenvolupament 6 Rosa M. Aligué Alemany
Biología Molecular 6 Josep Saura Martí
Bioquímica i Biofísica de Sistemes 9 Margarita Martín Andorrà
Bioquímica Bàsica 6 Manuel Rodríguez Allue
Fisiologia Mèdica I 9 Jorge L. Palés Argullós
Fisiologia Mèdica II 9 Jovita Ana M. Mezquita Pla
Genètica Mèdica 6 Rafael Oliva Virgili
Histologia Humana 4 Esther Perez Navarro
Immunologia Mèdica 6 Francisco Lozano Soto
Organografia Microscòpica Humana  6 Silvia Ginés Padrós

Optional subjects Credits Coordinator
Bioquímica Clínica i Medicina de Laboratori - Wladimiro Jiménez Povedano
Canalopaties 4 Xavier Gasull Casanova
Càncer Familiar Hereditari 4 Josep Oriola Ambrós
Descobertes Biomèdiques 3 Betlem Mezquita Mas
El Professionalisme: Valors dels Metges 3 Arcadi Gual Sala
Neurobiologia: Fisiopatologia de les Malalties del Sistema Nerviós 4 Sílvia Ginés Padrós

Share: