Benvinguda

El Departament de Biomedicina està situat al Campus de Medicina - Clínic August Pi i Sunyer on té la seu històrica la Facultat de Medicina i en la que el Departament té un paper central impartint una gran part de la seva docència i realitzant una important tasca de recerca. El Departament participa de forma rellevant en els graus de Medicina, Enginyeria Biomèdica i de Ciències Biomèdiques, programes de doctorat, i altres programes docents, així com amb un nombre important d’instituts d'investigació i Fundacions, com Creatio-UB, Fundació Bosch i Gimpera, Fundació Clínic, HUBC, IBEC, IDIBAPS (CELLEX, CEK), IN2UB, Institut Català de Nanociències i Nanotecnologia, Institut Josep Carreras, Institut de Neurociències UB, HUBC, Parc Científic UB i d'altres. Aquesta web està pensada per introduir als visitants i molt especialment als estudiants del nostre Departament, la investigació, la docència i les activitats administratives que realitzem. També ha de servir com un mecanisme de comunicació entre el Departament i els estudiants universitaris, estudiants graduats, becaris postdoctorals, professors i personal administratiu.

Les àrees de coneixement que acollim estudien com funciona el cos en la salut i la malaltia en tots els nivells, incloent molecular, genòmica, proteòmica, iònic, òrgan cel·lular, i tot l'organisme. El nostre departament es dedica a la comprensió de processos fisiològics fonamentals i traduir-los a l'atenció clínica.

Amb aquesta finalitat genèrica, els objectius actuals de les Ciències Biomèdiques segueixen sent els mateixos que els que varen mostrar Coll Pujol, Bellido, Cajal o Pi Sunyer, predecessors i membres rellevants del Departament fa més de cent anys. La intuïció científica i la curiositat que aquests investigadors varen tenir en els seus estudis segueixen estan presents en els actuals membres del Departament. Per descomptat, l'entusiasme de la nostra curiositat és guiat a través de l'aplicació rigorosa del mètode científic (hipòtesi i recerca basada en l’experimentació). El que ha canviat dràsticament en els últims anys són les eines experimentals disponibles per a l'estudi de les diferents vessants de les ciències biomèdiques. Els nostres mètodes tradicionals de la funció de mesurament, com ara mesuraments de la pressió arterial, freqüència respiratòria, la producció d'orina, nivells hormonals, electroencefalograma, s'han complementat amb tècniques de biologia molecular, les manipulacions genètiques avançades i sofisticades mesures de computació i electrònica, la proteòmica, i la nanotecnologia que ha de permetre comprendre millor la salut humana i la malaltia.

Si alguna cosa és segura és que a les Ciències Biomèdiques els hi queda molta feina per fer i per tant donarem la benvinguda al Departament a tots els que vulguin contribuir-hi.

L’activitat docent es realitza a diferents campus: Clínic, Bellvitge i Pedralbes i s’imparteixen assignatures a una varietat de graus.

El Departament té una activitat científica important que es realitza en l'actualitat a través de diferents grups de recerca. Les temàtiques de recerca són variades i comprenen: la biofísica i la nanotecnologia, la immunologia, l'estudi dels mecanismes implicats en diverses malalties neurodegeneratives, l'estudi de vies de senyalització i de transport intracel·lular, l’estudi dels mecanismes de control de la proliferació cel·lular, l'estudi dels mecanismes implicats en la oncogènesi, i estudis de teràpia cel·lular i medicina regenerativa.

El Departament de Biomedicina està ubicat al Campus Clínic-Casanova de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. La Facultat de Medicina es troba situada a l’esquerra de l’Eixample de Barcelona, al costat de l’Hospital Clínic. La seva façana principal corre paral·lela al carrer de Casanova, i la porta principal enfoca el carrer del Rosselló en direcció Nord-est.