Bases moleculars del tràfic de membranes en cèl.lules de mamífer - IP: Carles Enrich Bastús

Presentació

En els darrers anys el grup ha centrat la investigació en aspectes fonamentals del tràfic de proteïnes, metabolisme i senyalització a nivell cel·lular, i les conseqüències in vivo en models d’animals. Els compartiments i orgànuls intracel·lulars mantenen interaccions que són importants per regular processos metabòlics i cel·lulars. En aquest sentit, en situació de dejú s’ha demostrat que l’AMPK, a través de regular la dinàmica dels microtúbuls, permet la interacció de les mitocòndries i els cossos lipídics per tal d’assegurar les necessitats energètiques. D’altra banda, s’ha demostrat que l’AnxA6 al compartiment endocític regula el tràfic intracel·lular de colesterol i la seva homeòstasi. En situacions com la malaltia NPC1, o  experimentalment en sobrexpressar AnxA6, el colesterol s’acumula als endosomes i això comporta la deslocalització d’un grup de proteïnes SNARE que interfereixen el reciclatge d’integrines i en conseqüència produeixen una reducció de la migració i invasió cel·lular. També s’ha analitzat la dinàmica d’associació de GTPases, com KRas i Rac1, als endosomes i els resultats indiquen la importància de la senyalització d’aquestes proteïnes en el compartiment endocític per regular processos cel·lulars com la migració cel·lular.

Actualment, la investigació del grup s’organitza en 3 línies i equips d’investigació bàsica, que engloben aspectes interdisciplinaris, per tal d’entendre els mecanismes moleculars a través dels quals les senyals originades en la superfície cel·lular es tradueixen per desencadenar canvis metabòlics i funcionals en l’interior de las cèl·lules. Els equips són els següents:

 1. Endocitosis i tràfic intracel·lular de proteïnes i colesterol (IP: Carles Enrich)
 2. Tràfic intracel·lular de lípids i malalties metabòliques (IP: Albert Pol)
 3. Senyalització, citoesquelet i migració cel·lular (IP: Francesc Tebar)

A continuació es detallen els noms i adreces electròniques del membres de cadascun dels equips que formen les diferents línies d’investigació del grup de recerca:

 

 • Equip: Endocitosis i tràfic intracel·lular de proteïnes i colesterol


Investigador Principal:

Carles Enrich Bastús (enrich@ub.edu)
Casanova 143
3a Planta Facultat de Medicina ala est
Tel.: 34-934021908
Fax. 34-934021907

Investigador postdoctorals:

Albert Luis Lu Lopez (alulopez@stanford.edu)              
Carles Rentero Alfonso (carles.rentero@ub.edu)
Teresa Royo Bargués (teresaroyo@ub.edu)

 
 • Equip: Tràfic intracel·lular de lípids i malalties metabòliques


Investigador Principal:

Albert Pol Sorolla (apols@ub.edu)
Casanova 143
1ª planta Facultat de Medicina ala sud
CELLEX 1 Bloc A
Tel. 93 2275400 ext. 3358
Fax. 93 4021907

Investigadors postdoctorals:

Marta Bosch Rodríguez (martabosch@ub.edu)
Albert Gubern Burset (albertgubern@gmail.com)

Investigadors predoctorals:

Frederic Morales Paytubí (moralesfredericpaytuvi@gmail.com)

Tècnic de Laboratori:

Alba Fajardo González(albafajardogonzalez@gmail.com)

 

 • Equip: Senyalització, citoesquelet i migració cel·lular


Investigador Principal:

Francesc Tebar Ramon (tebar@ub.edu)
Casanova 143
1ª planta Facultat de Medicina ala sud
CELLEX 1 Bloc A
tel. 93 2275400 ext. 3358
Fax. 93 4021907

Investigadors postdoctorals:

Maria Calvo Adamúz (mariacalvo@ub.edu)

Investigadors predoctorals:

Albert Chavero Pieres (albertchavero@gmail.com)

Adreça laboratori:

Laboratori 1B
C/Casanova 143, 1ª planta Facultat de Medicina ala sud
Recepció CELLEX 1 Bloc A
Tel. 93 2275400 ext. 3358
Fax. 93 4021907

 • Equip: Endocitosis i tràfic intracel·lular de proteïnes i colesterol (IP: Carles Enrich)

El principal objectiu d’aquesta línia d’investigació és l’estudi dels mecanismes moleculars del tràfic intracel·lular en cèl·lules de mamífer. Específicament l’anàlisi de la maquinària molecular implicada en el transport del colesterol relacionada amb la migració cel·lular. Aquesta investigació bàsica és important per entendre la base molecular de moltes malalties, incloent càncer, diabetis i cardiovasculars o hepàtiques. Concretament, els nostres estudis es centren en determinar el paper de l’annexin A6 en la regulació del tràfic de proteïnes i de colesterol i la transducció de senyals en el compartiment endocític. També en l’estudi del paper de l’annexin A6 en regeneració hepàtica i en l’homeòstasi de glucosa.

 • Equip: Tràfic intracel·lular de lípids i malalties metabòliques (IP: Albert Pol)

L’objectiu d’aquesta línia d’investigació és caracteritzar els mecanismes cel·lulars i moleculars que regulen o modifiquen el transport i l’acumulació de lípids. La investigació es centra en la biogènesis dels cossos lipídics o gotes lipídiques, orgànuls multifuncionals que són metabòlicament molt actius i que són claus en l’homeòstasi cel·lular de lípids. La nostra investigació té 4 eixos principals: gotes lipídiques (lipid droplets, LD), mitocòndries, caveolina i colesterol. L’objectiu inicial del projecte es caracteritzar - en Salud i en malaltia - els processos cel·lulars fisiològics que s’alteren degut a l’augment de lípids dins les cèl·lules.  Per exemple, l’acumulació de colesterol promou la disfunció mitocondrial i dany oxidatiu, els qual poden estar involucrats en processos patogènics com l’esteato-hepatitis, la neurodegeneració o l’arteriosclerosi. En aquest sentit, un dels objectius del grup és analitzar el paper de la caveolina regulant el tràfic cel·lular de colesterol.

 • Equip: Senyalització, citoesquelet i migració cel·lular (IP: Francesc Tebar)

La línia d’investigació del nostre grup es centra bàsicament en analitzar la senyalització i tràfic del factor de creixement epidèrmic (EGFR) i de les GTPases KRas i Rac1. Estudiem les implicacions d’aquesta senyalització en diferents processos com l’endocitosi, la proliferació, la mobilitat i la migració cel·lular. La senyalització de l’EGFR s’inicia a la membrana plasmàtica però, un cop el receptor és internalitzat, aquesta es manté en els endosomes. En els endosomes localitzen moltes proteïnes de senyalització (KRas i Rac1, entre altres) i per tant aquests endosomes poden actuar com a plataformes específiques de senyalització. Un dels objectius del grup és entendre el paper que desenvolupa el compartiment endocític en la funcionalitat de l’EGFR, KRas i Rac1.

 • Role of Annexin A6 in cholesterol transport through membrane contact sites (MCS) and exosome biology

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. BMC2020. PID2020-115910RB-I00
IP1: Carlos Enrich; IP2: Carles Rentero
Total: 242.000 €
Durada: 2021-2024

 • LRRK2 kinase and glucocerebrosidase (GCase) activity-mediated regulation of a lysosomal phospholipid, bis(monoacylglycerol)-phosphate (BMP)

Project #: MJFF-019043; Funding
The Michael J. Fox Foundation
Project coordinators: Kalpana Merchant (Northwestern University, US) and Albert Lu (IDIBAPS, University of Barcelona, Spain)
Total: 200.000 US$
Durada: 2021-2023

 • Zonal distribution of the SARS CoV-2 receptor ACE2 and its partner TMPRSS2 in chronic liver disease

Investigador Principal: José Carlos Fernández-Checa
Investigadors de l'equip: Carmen García Ruiz i Carlos Enrich
Entitat Finançadora: Becas de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH): COVID-LIVER (2020). HCB/2020/1172
Total: 30.000 €
Durada: 2020-2022

 • Ayuda del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Barcelona

Referència: AR0RM005. 
Investigador principal: Carles Enrich
Total: 10.000 €
Durada: 2020-2021

 • Iberoamerican Consortium for the Study of Liver Cirrhosis: A new avenue for therapeutics

Investigador Principal: Javier Cubero (Coordinator, Madrid)
Investigadors de l'equip: C Enrich (Barcelona), H Nakaya (Sao Paulo), NR Vargas (Buenos Aires) and RU Macías-Rodriguez (México)
Entitat Finançadora: Unión Iberoamericana de Universidades. Financiación de proyectos de Investigación Interuniversitaria
Durada: 2019-2020

 • Redes temáticas de investigación: Enfermedades Metabólicas y Cancer. RED2018-102799-T

Investigador Principal: José Carlos Fernández-Checa
Investigadors de l'equip: Total 9 grups
Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (2019)
Total: 30.000 €
Durada: 2019-2022

 • Lipids and Synaptic Signaling in Health and Disease

Investigador Principal: Alejandra Alvarez (Universidad de Chile)
Investigadors de l'equip: Silvana Zanlungo, Carlos Enrich, Mónica Vazquez i Francisco Muñoz
Entitat Finançadora: Concurso de apoyo a la formación de Redes Internacionales entre Centros de Investigación. CONICYT 2018
Durada: 2018-2021
Import: 15.900.000 CLP$.

 • Contribución del compartimiento endocítico a la migración celular: regulación por colesterol, annexin A6 y Rac1

Investigadors principals: Carles Enrich i Francesc Tebar
Entitat Finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad. BFU2015-66785-P
Durada: 01/01/2016-31/12/2019

 • Organización compartimental y transporte

Investigadors principals: Carles Enrich i Albert Pol (IP Coordinador: Vivek Malhotra)
Entitat Finançadora: Redes de Excelencia. REDES CONSOLIDER. 2016. Ministerio de Economía y Competitividad. BFU2016-81912-REDC (2017-2019)
Durada: 01/01/2017-31/12/2019

 • Mammalian lipid droplets: a central role in the organismal antibacterial response?

Investigador principal: Albert Pol
Entitat Finançadora: Human Frontier Science Program (HFSP). RGP0020/2015
Durada: 01/06/2015-31/05/2018

 • Nuevas funciones de ACSL3, CAV1 y colesterol en el retículo endoplásmico: sensores homeostáticos que determinan la supervivencia o la muerte de las células.

Investigador Principal: Albert Pol
Entitat Finançadora: Ministerio de Economia y Competitividad. BFU2015-66401-R
Durada: 01/01/2016-31/12/2018

 • Lipid Droplet Overloading Promotes Pathogenesis and Progression of Type 2 Diabetes: Identifying New Therapeutic Targets and Applying Upgraded Therapies. 31/U/2016.

Investigador Principal: Albert Pol
Entitat Finançadora: Fundació Marató de TV3.
Durada: 01/01/2017-31/12/2019

Per a més informació sobre les publicacions de l’IP del grup podeu visitar el següent l’enllaç:
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0382-2993.


Jaimy Jose, Monira Hoque, Johanna Engel, Syed S. Beevi, Mohamed Wahba, Mariya Georgieva, Kendelle Murphy, William E. Hughes, Blake J. Cochran, Albert Lu, Francesc Tebar, Andrew J Hoy, Paul Timpson, Kerry-Anne Rye, Carlos Enrich, Carles Rentero and Thomas Grewal. Annexin A6 and NPC1 regulate LDL-inducible cell migration and distribution of focal adhesions. Scientific Reports (2021) “in press”

Carlos Enrich, Albert Lu, Francesc Tebar, Carles Rentero and Thomas Grewal. Annexins bridging the gap: novel roles in membrane contact sites formation. FRONTIERS IN CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY (Des, 2021) doi: 10.3389/ fcell.2021.797949.

Lu A., Hsieh, F., Sharma, B.R., Vaighan S.R., Enrich, C. and Pfeffer S.R. CRISPR screens for lipid regulators reveal a role for ER-bound SNX13 in lysosomal cholesterol export. J Cell Biol (Feb. 2022) 221 (2): e202105060. DOI: 10.1083/jcb.202105060

Bosch M, Sweet MJ, Parton RG, Pol A. Lipid droplets and the host-pathogen dynamic: FATal attraction? Journal of Cell Biology. 2021 Aug 2;220(8):e202104005. doi: 10.1083/jcb.202104005. Epub 2021 Jun 24. PMID: 34165498. PMID: 34165498

Sandra Torres, Estel Solsona-Vilarrasa, Susana Nuñez, Nuria Matías, Naroa Insausti-Urkia, Fernanda Castro, Mireia Casasempere, Gemma Fabriás, Josefina Casas, Carlos Enrich, Carmen Garcia-Ruiz, José C. Fernández-Checa. Acid ceramidase improves mitochondrial function and oxidative stress in Niemann-Pick type C disease by repressing STARD1 expression and mitochondrial cholesterol accumulation. Redox Biology (2021) Jun 19;45: 102052. doi: 10.1016 /j.redox.2021.102052. PMID: 34175669

Thomas Grewal, Carles Rentero, Carlos Enrich, Mohamed Wahba, Carsten A. Raabe and Ursula Rescher. Annexins animal models - from fundamental principles to translational research. International Journal of Molecular Sciences (2021) Mar 26;22(7): 3439. doi: 10.3390/ ijms22073439. PMID: 33810523.

Bosch M, Parton RG, Pol A. Lipid droplets, bioenergetic fluxes, and metabolic flexibility. Seminars in Cell and Developmental Biology. 2020 Dec;108: 33-46. doi: 10.1016/ j.semcdb.2020.02.010. Epub 2020 Mar 4. PMID: 32146030

Pol A, Morales-Paytuví F, Bosch M, Parton RG. Non-caveolar caveolins - duties outside the caves. Journal of Cell Science. 2020 May 11;133(9): jcs241562. doi: 10.1242/ jcs.241562. PMID: 32393675

Parton RG, Bosch M, Steiner B, Pol A. Novel contact sites between lipid droplets, early endosomes, and the endoplasmic reticulum. Journal of Lipid Research. 2020 Nov;61(11): 1364. doi: 10.1194/ jlr.ILR120000876. Epub 2020 May 13. PMID: 32404335

Doolin T, Amir HM, Duong L, Rosenzweig R, Urban LA, Bosch M, Pol A. Gross SP, Siryaporn A. Mammalian histones facilitate antimicrobial synergy by disrupting the bacterial proton gradient and chromosome organization. Nature Communications. 2020 Aug 4;11(1): 3888. doi: 10.1038/ s41467-020-17699-z. PMID: 32753666

Anna Alvarez-Guaita, Patricia Blanco-Muñoz, Elsa Meneses-Salas, Mohamed Wahba, Abigail H. Pollock, Jaimy Jose, Mercedes Casado, Marta Bosch, Rafael Artuch, Katharina Gaus, Albert Lu, Albert Pol, Francesc Tebar, Stephen E. Moss, Thomas Grewal, Carlos Enrich** Carles Rentero. Annexin A6 is critical to maintain glucose homeostasis and survival during liver regeneration in mice. Hepatology (2020) 72 (6), 2149-2164. doi: 10.1002/ hep.31232. PMID: 32170749.

Elsa Meneses-Salas, Ana García-Melero, Patricia Blanco-Muñoz, Jaimy Jose, Marie-Sophie Brenner, Albert Lu, Francesc Tebar, Thomas Grewal, Carles Rentero and Carlos Enrich*. Selective degradation permits a feedback loop controlling Annexin A6 and cholesterol levels in endolysosomes of NPC1 mutant cells. Cells (2020) May 7;9(5):E1152. doi: 10.3390/ cells9051152. PMID: 32392809.

Francesc Tebar, Albert Chavero, Carles Rentero, Albert Lu, Neus Agell, Carlos Enrich and Thomas Grewal. Pleiotropic roles of calmodulin in the regulation of KRas and Rac1 GTPases: functional diversity in health and disease. International Journal of Molecular Sciences (2020) 21 (10): 3680 doi: 10.3390/ijms21103680. PMID: 32456244.

Marta Bosch, Miguel Sánchez-Álvarez, Alba Fajardo, Ronan Kapetanovic, Bernhard Steiner, Filipe Dutra, Luciana Moreira, Juan Antonio López, Rocio Campo, Montserrat Marí, Frederic Morales-Paytuví, Olivia Tort, Albert Gubern, Rachel M. Templin, James E. B. Curson, Nick Martel, Cristina Català, Francisco Lozano, Francesc Tebar, Carlos Enrich, Jesús Vázquez, Miguel A. Del Pozo, Matthew J. Sweet, Patricia T. Bozza, Steven P. Gross, Robert G. Parton and Albert Pol. Mammalian lipid droplets are innate immune hubs integrating cell metabolism and host defense. Science (2020) Oct 16;370(6514):eaay8085. 370.doi:10.1126/science.eaay8085. PMID: 33060333.

Elsa Meneses-Salas, Marta García-Forn, Marta Bosch, Jaimy Jose, Mohamed Wahba, Albert Pol, Francesc Tebar, Albert Lu, Andrés D. Klein, Silvana Zanlungo, Esther Pérez-Navarro, Thomas Grewal, Carlos Enrich** and Carles Rentero. Lack of Annexin A6 exacerbates liver dysfunction and reduced lifespan of NPC1-deficient mice. American Journal of Pathology (2020) S0002-9440 (20) 30564-2. doi.org/10.1016/j.ajpath.2020.12.009. PMID: 33345999.

Faten Abdelli, Karim Jellali, Estefanía Anguita, María González-Muñoz, Eduardo Villalobo, Ivan Madroñal, Juan Alcalde, Mamdouh Ben Ali, Jihene Elloumi-Mseddi, Ikram Jemel, Francesc Tebar, Carlos Enrich, Sami Aifa and Antonio Villalobo. The role of the calmodulin-binding and calmodulin-like domains of the epidermal growth factor receptor in tyrosine kinase activation. Journal of Cellular Physiology (2020) doi: 10.1002/jcp.30205. PMID: 33305427.

Hoque M, Elmaghrabi YA, Köse M, Meneses-Salas E, Blanco-Muñoz P, Beevi SS, Jose J, Conway JR, Swarbrick A, Timpson P, Tebar F, Enrich C, Rentero C, Grewal T. Annexin A6 improves anti-migratory properties of tyrosine kinase inhibitors in EGFR overexpressing human squamous epithelial cells. Febs J. 2019 Dec 23. doi: 10.1111/ febs. 15186. [Epub ahead of print]

Enrich C, Rentero C, Grewal T, Futter CE, Eden ER. Cholesterol overload: contact sites to the rescue! Contact (Thousand Oaks). doi: 10.1177/ 2515256419893507. Author manuscript; available in PMC 2019 Dec 19. PMID: 31858076

Meneses-Salas E, García-Melero A, Kanerva K, Blanco-Muñoz P, Morales-Paytuvi F, Bonjoch J, Casas J, Egert A, Beevi SS, Jose J, Llorente-Cortés V, Rye K-A, Heeren J, Lu A, Pol A, Tebar F, Ikonen E, Grewal T, Enrich C**, Rentero C. Annexin A6 modulates TBC1D15/Rab7/StARD3 axis to control endosomal cholesterol export in NPC1 cells. Cell Mol Life Sci. 2019 Oct 29. doi: 10.1007/ s00018-019-03330-y. [Epub ahead of print]. PMID: 31664461

Grewal T, Enrich C, Rentero C, Buechler C. Annexins in adipose tissue: Novel players in obesity. Int J Mol Sci. 2019 Jul 13; 20(14). pii: E3449. doi: 10.3390 /ijms 20143449. PMID: 31337068

Solsona-Vilarrasa E, Fucho R, Torres S, Nuñez S, Nuño-Lámbarri N, Enrich C, García-Ruiz C, Fernández-Checa JC. Cholesterol enrichment in liver mitochondria impairs oxidative phosphorylation and disrupts the assembly of respiratory supercomplexes. Redox Biol. 2019 Jun; 24:101214. doi: 10.1016 /j.redox. 2019.101214. Epub 2019 May 9. PMID: 31108462

Cairns R, Fischer AW, Blanco-Munoz P, Alvarez-Guaita A, Meneses-Salas E, Egert A, Buechler C, Hoy AJ, Heeren J, Enrich C, Rentero C, Grewal T. Altered hepatic glucose homeostasis in AnxA6-KO mice fed a high-fat diet. PLoS One. 2018 Aug 15;13(8): e0201310. doi: 10.1371 /journal.pone. 0201310. eCollection 2018. PMID: 30110341

Tebar F, Enrich C, Rentero C, Grewal T. GTPases Rac1 and Ras Signaling from Endosomes. Prog Mol Subcell Biol. 2018;57:65-105. doi: 10.1007/978-3-319- 96704-2_3. Review. PMID: 30097772

Rentero C, Blanco-Muñoz P, Meneses-Salas E, Grewal T, Enrich C. Annexins-Coordinators of Cholesterol Homeostasis in Endocytic Pathways. Int J Mol Sci. 2018 May 12;19(5). pii: E1444. doi: 10.3390/ ijms19051444. Review. PMID: 29757220

Torres S, Balboa E, Zanlungo S, Enrich C, Garcia-Ruiz C, Fernandez-Checa JC. Lysosomal and Mitochondrial Liaisons in Niemann-Pick Disease. Front Physiol. 2017 Nov 30;8:982. doi: 10.3389/ fphys.2017. 00982. eCollection 2017. Review. PMID: 29249985

Soriano-Castell D, Chavero A, Rentero C, Bosch M, Vidal-Quadras M, Pol A, Enrich C, Tebar F. ROCK1 is a novel Rac1 effector to regulate tubular endocytic membrane formation during clathrin-independent endocytosis. Sci Rep 2017; Jul 31;7(1):6866. doi: 10.1038/ s41598-017- 07130-x.

Cairns R, Alvarez-Guaita A, Martínez-Saludes I, Wason SJ, Hanh J, Nagarajan SR, Hosseini-Beheshti E, Monastyrskaya K, Hoy AJ, Buechler C, Enrich C, Rentero C, Grewal T. Role of hepatic Annexin A6 in fatty acid-induced lipid droplet formation. Exp Cell Res 2017; Sep 15;358(2): 397-410. doi: 10.1016/ j.yexcr.2017.07.015.

Grewal T, Hoque M, Conway JRW, Reverter M, Wahba M, Beevi SS, Timpson P, Enrich C, Rentero C. Annexin A6-A multifunctional scaffold in cell motility. Cell Adh Migr 2017; May 4;11(3):288-304. doi: 10.1080/ 19336918. 2016. 1268318.

Fleta-Soriano E, Smutná K, Martínez JP, Lorca Oró C, Sadiq SK, Mirambeau G, Lopez-Iglesias C, Bosch M, Pol A, Brönstrup M, Diez J, Meyerhans A. The Myxobacterial Metabolite Soraphen A Inhibits HIV-1 by Reducing Virus Production and Altering Virion Composition. Antimicrob Agents Chemother. 2017; Jul 25;61(8). pii: e00739-17. doi: 10.1128/AAC.00739-17.

Enrich C, Rentero C, Grewal T. Annexin A6 in the liver: From the endocytic compartment to cellular physiology. Biochim Biophys Acta 2017; Jun; 1864(6): 933-946. doi: 10.1016/ j.bbamcr. 2016.10.017.

Torres S, Matías N, Baulies A, Nuñez S, Alarcon-Vila C, Martinez L, Nuño N, Fernandez A, Caballeria J, Levade T, Gonzalez-Franquesa A, Garcia-Rovés P, Balboa E, Zanlungo S, Fabrías G, Casas J, Enrich C, Garcia-Ruiz C, Fernández-Checa JC. Mitochondrial GSH replenishment as a potential therapeutic approach for Niemann Pick type C disease. Redox Biol 2017; Apr; 11:60-72. doi: 10.1016/ j.redox.2016.11.010.

Krautbauer S, Haberl EM, Eisinger K, Pohl R, Rein-Fischboeck L, Rentero C, Alvarez-Guaita A, Enrich C, Grewal T, Buechler C, Neumeier M. Annexin A6 regulates adipocyte lipid storage and adiponectin release. Mol Cell Endocrinol 2017; Jan 5;439: 419-430. doi: 10.1016/ j.mce. 2016.09.033.

Villarroya-Beltri C, Baixauli F, Mittelbrunn M, Fernández-Delgado I, Torralba D, Moreno-Gonzalo O, Baldanta S, Enrich C, Guerra S, Sánchez-Madrid F. ISGylation controls exosome secretion by promoting lysosomal degradation of MVB proteins. Nat Commun 2016; 7:13588. doi: 10.1038/ ncomms13588.

Sala-Vila A, Navarro-Lérida I, Bosch M, Calvo C, López JA, Calvo E, Ferguson C, Balsinde J, Enríquez JA, Giacomello M, Scorrano L, Parton RG, Vázquez J, Pol A, del Pozo MA. Interplay between hepatic mitochondria-associated membranes, lipid metabolism and caveolin-1 in mice. Sci Rep 2016; 6:27351. doi: 10.1038/ srep27351.

Cornely R, Pollock AH, Rentero C, Norris SE, Alvarez-Guaita A, Grewal T, Mitchell T, Enrich C, Moss SE, Parton RG, Rossy J, Gaus K. Annexin A6 regulates interleukin-2-mediated T-cell proliferation. Immunol Cell Biol 2016; 94(6): 543-53. doi: 10.1038/ icb.2016.15.

García-Melero A, Reverter M, Hoque M, Meneses-Salas E, Koese M, Conway J R, Johnsen C H, Alvarez-Guaita A, Morales-Paytuvi F, Elmaghrabi Y A, Pol A, Tebar F, Murray R Z, Timpson P, Enrich C, Grewal T, Rentero C. Annexin A6 and late endosomal cholesterol modulates integrin recycling and cell migration. J Biol Chem 2016; 291(3): 1320-1335. doi: 10.1074/ jbc.M115.683557.

Bosch M, Fajardo A, Alcalá-Vida R, Fernández-Vidal A, Tebar F, Enrich C, Cardellach F, Pérez E, Pol A. Hepatic Primary and Secondary Cholesterol Deposition and Damage in Niemann-Pick Disease. Am J Pathol. 2016; 186 (3):517-23. doi: 10.1016/j.ajpath.2015.12.002.

Tran J, Magenau A, Rodriguez M, Rentero C, Royo T, Enrich C, Thomas SR, Grewal T, Gaus K. Activation of Endothelial Nitric Oxide (eNOS) Occurs through Different Membrane Domains in Endothelial Cells. PLoS One. 2016; 11(3): e0151556. doi: 10.1371/ journal.pone. 0151556.

Grewal T, Wason SJ, Enrich C, Rentero C. Annexins - insights from knockout mice. Biol Chem 2016; 397(10): 1031-53. doi: 10.1515/ hsz- 2016-0168.

Alvarez-Guaita A, Vila de Muga S, Owen DM , Williamson D, Magenau A, Garcia- Melero A, Reverter M, Hoque M, Cairns R, Cornely R, Tebar F, Grewal T, Gaus K, Ayala- Sanmartin J, Enrich C, Rentero C. Evidence for annexin A6-dependent plasma membrane remodelling of lipid domains. Br J Pharmacol. 2015; 172, 1677-1690.  doi: 10.1111/ bph.13022.

Herms A, Bosch M, Reddy B, Schieber N, Fajardo A, Rupérez C, Fernández-Vidal A, Rentero C, Tebar F, Enrich C, Parton RG, Gross SP, Pol A. AMPK activation promotes lipid droplet dispersion on detyrosinated microtubules to increase mitochondrial fatty acid oxidation. Nat Commun. 2015; 6:7176. doi: 10.1038/ ncomms8176.

Reales E, Bernabé-Rubio M, Casares- Arias J, Rentero C, Enrich C, Andrés G, Alonso MA. The MAL protein is crucial for proper membrane condensation at the ciliary base, which is required for primary cilium elongation. J Cell Sci 2015; 128, 2261-2270. doi: 10.1242/ jcs.164970.

Enrich C, Rentero C, Hierro A, Grewal T. Role of cholesterol in SNARE-mediated trafficking on intracellular membranes. J Cell Sci 2015; 128, 1071-1081. doi: 10.1242/ jcs.164459.

Hoque H, Rentero C, Conway JR, Timpson P, Murray RZ, Enrich C, Grewal T. The cross-talk of LDL-cholesterol with cell motility: insights from the Niemann Pick Type C1 mutation and altered integrin trafficking. Cell Adh Migr 2015; 9, 384-391. doi: 10.1080/ 19336918. 2015.1019996.

Gelabert-Baldrich M, Soriano-Castell D, Calvo M, Lu A, Vina-Vilaseca A, Rentero C, Pol A, Grinstein S, Enrich C, Tebar F. Dynamics of KRas on endosomes: involvement of acidic phospholipids in its association. FASEB J 2014;28: 3023-3037. doi: 10.1096/ fj.13-241158.

Reverter M, Rentero C, Garcia-Melero A, Hoque M, Vila de Muga S, Alvarez-Guaita A, Conway JR, Wood P, Cairns R, Lykopoulou L, Grinberg D, Vilageliu L, Bosch M, Heeren J, Blasi J, Timpson P, Pol A, Tebar F, Murray RZ, Grewal T, Enrich C. Cholesterol regulates Syntaxin 6 trafficking at trans-Golgi network endosomal boundaries. Cell Rep 2014; 7:883-897.  doi: 10.1016/ j.celrep.2014.03.043

Rodrigo-Torres D, Affo S, Coll M, Morales-Ibanez O, Millan C, Blaya D, Alvarez-Guaita A, Rentero C, Lozano JJ, Maestro MA, Solar M, Arroyo V, Caballeria J, van Grunsven LA, Enrich C, Gines P, Bataller R, Sancho-Bru P. The biliary epithelium gives rise to liver progenitor cells. Hepatology 2014;60: 1367-1377. doi: 10.1002/ hep.27078.

Pol A, Gross SP, Parton RG. Biogenesis of the multifunctional lipid droplet: lipids, proteins, and sites. J Cell Biol 2014; 204:635-646. doi: 10.1083/ jcb.201311051.

Hoque M, Rentero C, Cairns R, Tebar F, Enrich C, Grewal T. Annexins - scaffolds modulating PKC localization and signaling. Cell Signal 2014; 26:1213-1225. doi: 10.1016/ j.cellsig.2014.02.012.

Tebar F, Gelabert-Baldrich M, Hoque M, Cairns R, Rentero C, Pol A, Grewal T, Enrich C. Annexins and endosomal signaling. Methods Enzymol 2014; 535:55-74. doi: 10.1016/ B978-0-12-397925- 4.00004-3.

Soler M, González-Bártulos M, Soriano-Castell D, Ribas X, Costas M, Tebar F, Massaguer A, Feliu L, Planas M. Identification of BP16 as a non-toxic cell-penetrating peptide with highly efficient drug delivery properties. Org Biomol Chem. 2014; Mar 14;12(10): 1652-63. doi: 10.1039/ c3ob42422g.

Kassan A, Herms A, Fernández-Vidal A, Bosch M, Schieber NL, Reddy BJ, Fajardo A, Gelabert-Baldrich M, Tebar F, Enrich C, Gross SP, Parton RG, Pol A. Acyl-CoA synthetase 3 promotes lipid droplet biogenesis in ER microdomains. J Cell Biol. 2013; Dec 23;203(6): 985-1001. doi: 10.1083/ jcb.201305142.

Herms A, Bosch M, Ariotti N, Reddy BJ, Fajardo A, Fernández-Vidal A, Alvarez-Guaita A, Fernández-Rojo MA, Rentero C, Tebar F, Enrich C, Geli MI, Parton RG, Gross SP, Pol A. Cell-to-cell heterogeneity in lipid droplets suggests a mechanism to reduce lipotoxicity. Curr Biol. 2013 Aug 5;23(15): 1489-96. doi: 10.1016/ j.cub.2013. 06.032.

Barceló C, Paco N, Beckett AJ, Alvarez-Moya B, Garrido E, Gelabert M, Tebar F, Jaumot M, Prior I, Agell N.Oncogenic K-Ras segregates at spatially distinct plasma membrane signaling platforms according to its phosphorylation status. J Cell Sci. 2013 Aug 13. doi: 10.1242/ jcs.123737.

Panosa C, Tebar F, Ferrer-Batallé M, Fonge H, Seno M, Reilly RM, Massaguer A, De Llorens R. Development of an epidermal growth factor derivative with EGFR blocking activity. PLoS One. 2013 Jul 30;8(7): e69325. doi: 10.1371/ journal.pone. 0069325.

Koese M, Rentero C, Kota BP, Hoque M, Cairns R, Wood P, Vilà de Muga S, Reverter M, Alvarez-Guaita A, Monastyrskaya K, Hughes WE, Swarbrick A, Tebar F, Daly RJ, Enrich C, Grewal T. Annexin A6 is a scaffold for PKCα to promote EGFR inactivation. Oncogene. 2013 Jun 6;32(23): 2858-72.

Mulay V, Wood P, Manetsch M, Darabi M, Cairns R, Hoque M, Chan KC, Reverter M, Alvarez-Guaita A, Rye KA, Rentero C, Heeren J, Enrich C, Grewal T. Inhibition of mitogen-activated protein kinase Erk1/2 promotes protein degradation of ATP binding cassette transporters A1 and G1 in CHO and HuH7 cells. PLoS One 2013; Apr 25;8(4): e62667. doi: 10.1371/ journal.pone. 0062667.

Anand P, Cermelli S, Li Z, Kassan A, Bosch M, Sigua R, Huang L, Ouellette AJ, Pol A, Welte MA, Gross SP. A novel role for lipid droplets in the organismal antibacterial response. Elife. 2012;1: e00003.  doi: 10.7554/ eLife.00003.

Duran JM, Campelo F, van Galen J, Sachsenheimer T, Sot J, Egorov MV, Rentero C, Enrich C, Polishchuk RS, Goñi FM, Brügger B, Wieland F, Malhotra V. Sphingomyelin organization is required for vesicle biogenesis at the Golgi complex. EMBO J. 2012 Dec 12;31(24): 4535-46. doi: 10.1038/ emboj.2012.317.

Navarro-Lérida I, Sánchez-Perales S, Calvo M, Rentero C, Zheng Y, Enrich C, Del Pozo MA. A palmitoylation switch mechanism regulates Rac1 function and membrane organization. EMBO J. 2012 Feb 1;31(3): 534-51. doi: 10.1038/ emboj.2011.446.

Fernández-Rojo MA, Restall C, Ferguson C, Martel N, Martin S, Bosch M, Kassan A, Leong GM, Martin SD, McGee SL, Muscat GE, Anderson RL, Enrich C, Pol A, Parton RG. Caveolin-1 orchestrates the balance between glucose and lipid-dependent energy metabolism: implications for liver regeneration. Hepatology. 2012 May; 55(5): 1574-84. doi: 10.1002/ hep.24810.

Mulay V, Wood P, Rentero C, Enrich C, Grewal T. Signal transduction pathways provide opportunities to enhance HDL and apoAI-dependent reverse cholesterol transport. Curr Pharm Biotechnol 2012; Feb;13(2): 352-64.

 • Presentacions Congressos (oral i pòsters)

 

Role of Annexin A6 in hepatic energetic metabolism in mice
ANNEXINS 2019. 10th International Conference on Annexin Biology
Carles Rentero, Patricia Blanco-Muñoz, Elsa Meneses-Salas, Thomas Grewal and Carlos Enrich
Poster and Oral Communication. *Short talk award to Carles Rentero

Annexin A6-mediated control of endosomal cholesterol export via TBC1D15/Rab7/StARD3 axis and its multiple cellular consequences
ANNEXINS 2019. 10th International Conference on Annexin Biology
Thomas Grewal, Jaimy Jose, Monira Hoque, Carles Rentero and Carlos Enrich
Invited speaker

AnxA6-mediated trafficking of SNAT4 regulates gluconeogenesis during liver regeneration
Patricia Blanco-Muñoz, Anna Garcia-Guaita, Elsa Meneses-Salas, Thomas Grewal, Carlos Enrich and Carles Rentero
CONSOLIDER-COAT-Annual Meeting 2019
Sant Feliu de Guixols, 28-29 May 2019
Poster presentation

Transmission electron microscopy reveals dramatic hepatic zonal changes upon chronic alcohol feeding
Raquel Fucho, Estel Solsona-Vilarrasa, Carlos Enrich, Carmen García-Ruiz and José C Fernández-Checa
EASL 2019. Vienna
Poster Presentation

The AnxA6/TBC1D15 complex controls Rab7-dependent late endosomal positioning and cholesterol export in NPC1 mutant cells
Elsa Meneses-Salas, Ana Garcia-Melero, Patricia Blanco-Muñoz, Thomas Grewal, Carles Rentero and Carlos Enrich
ASCB/EMBO 2018 meeting. San Diego CA. USA.
Poster Presentation.

The scaffold protein Annexin A6 modulates the sensitivity of EGFR overexpressing cells towards EGFR tyrosine kinase inhibitors
Yasmin A. Elmaghrabi, Monira Hoque, Paul Timpson, Carles Rentero, Carlos Enrich, Thomas Grewal
9th Garvan Signalling Symposium, 12-13 November 2018, The Garvan Institute of Medical Research, Sydney, Australia.
Poster Presentation.

The scaffold protein Annexin A6 modulates the sensitivity of EGFR overexpressing cells towards EGFR tyrosine kinase inhibitors
Yasmin A. Elmaghrabi, Monira Hoque, Paul Timpson, Carles Rentero, Carlos Enrich, Thomas Grewal
The Sydney Cancer Conference 2018, Bridging research and practice, 11-12 October 2018, ICC Sydney, Australia
Poster Presentation.

Annexin A6 a novel gatekeeper to regulate the intracelular cholesterol homeostasis
Carlos Enrich, Elsa Meneses-Salas, Elina Ikonen, Thomas Grewal and Carles Rentero
The 2018 Golgi meeting: Membrane trafficking in cell organization and homeostasis
Sorrento, Italy, 15-19 October 2018. Poster Presentation

Role of Annexin A6, a calcium binding protein, in hepatic energetic metabolism in mice
Patricia Blanco-Muñoz, Anna Alvarez-Guaita, Elsa Meneses-Salas, Thomas Grewal, Carlos Enrich and Carles Rentero
XV International Meeting of the European Calcium Society
Hamburg, Germany, 9-13 September 2018.
Selected for Oral presentation

Annexin A6 depletion rescues cholesterol egress in NPC1 mutant cells via formation of endosome-ER membrane contact sites
Thomas Grewal, Elsa Meneses-Salas, Ana Garcia-Melero, Patricia Blanco-Muñoz, Antonia Egert,  Syed S. Beevi, Carles Rentero and Carlos Enrich
XV International Meeting of the European Calcium Society
Hamburg, Germany, 9-13 September 2018
Selected for Oral presentation.

Annexin A6 depletion rescues cholesterol egress in NPC1 mutant cells via endosome-ER membrane contact formation
Thomas Grewal, Elsa Meneses-Salas, Ana Garcia-Melero, Patricia Blanco-Muñoz, Antonia Egert,  Syed S. Beevi, Carles Rentero and Carlos Enrich
59th International Conference on the Bioscience of Lipids (ICBL)
Lipid fluxes and metabolism – from fundamental mechanism to human disease
Helsinki, Finland, 4-7 September 2018
Poster Presentation.

Annexin A6 silencing reduces LE-cholesterol accumulation in NPC1 mutant cells
Elsa Meneses-Salas, Ana García-Melero, Patricia Blanco-Muñoz, Thomas Grewal, Carles Rentero and Carlos Enrich
CONSOLIDER-COAT-Annual Meeting 2018
Madrid, 7-8 March 2018
Poster Presentation

Glucose metabolism in Annexin A6 knock-out mice
Patricia Muñoz-Blanco, Anna Alvarez-Guaita, Elsa Meneses-Salas, Thomas Grewal, Carlos Enrich and Carles Rentero
CONSOLIDER-COAT-Annual Meeting 2018
Madrid, 7-8 March 2018
Poster Presentation

 

 • Conferències invitades

 

XXXIII Annual Meeting of Sociedad de Biología Celular de Chile
Symposium: Lipids homeostasis and cell signalling
Recent advances of intracellular cholesterol transport and homeostasis
Puerto Varas (Chile). 25-29 November 2019
Invited speaker

ANNEXINS 2019. 10th International Conference on Annexin Biology
Annexin A6 depletion induces formation of membrane contact sites between endolysosomes and the endoplasmic reticulum in NPC1 mutant cells
Münster (Germany), September 2019.
Invited Speaker, Chair of session and Member of Scientific Board

Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Ciencias Biológicas
Santiago de Chile. Chile
Regulación del transporte intracelular del colesterol: consecuencias en la migración y fisiología celular
Conferencia Invitada. Abril 2018.

CONSOLIDER-COAT-Annual Meeting 2018
Annexin A6 a novel gatekeeper to regulate the intracellular cholesterol homeostasis
Madrid, 7-8 March 2018
Invited speaker

 

 • Seminaris impartits (convidats)

 

CONSOLIDER-COAT-Annual Meeting 2019
Annexin A6 regulates Rab7 activity and LE-Chol transport
Sant Feliu de Guixols, 28-29 May 2019
Invited speaker

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona
XIV Premi Gemma Rosell i Romero. X Setmana de la Recerca
“Mecanismes de transport intracel·lular del colesterol: canvi de paradigma i potencial terapèutic”
Conferencia invitada. Septiembre 2018

Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Medicina
Santiago de Chile. Chile
Los misterios de la regeneración hepática
Conferencia Invitada. Abril 2018

 

 • Notes de premsa: Articles de divulgació i comentaris de premsa

 

Resumen de comentarios de prensa del artículo publicado en Cell Mol Life Sci, (2019):
Nova diana terapèutica contra les malalties causades per l’acumulació de lípids a les cèl·lules
https://www.ub.edu/web/ub/ca/
https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2019/11/053.html

Nueva diana terapéutica contra las enfermedades causadas por la acumulación de lípidos en las células
https://www.ub.edu/web/ub/es/index.html
https://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2019/11/053.html

A new therapeutic target against diseases caused by lipid accumulation in cells
https://www.ub.edu/web/ub/en/index.html
https://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/noticies/2019/11/053.html

University of Sydney
https://sydney.edu.au/medicine-health/news-and-events/2019/11/18/researchers-overcome-cholesterol-overload-in-rare-genetic-disord.html

Resumen de comentarios de prensa del artículo publicado en Cell Reports, 2014:
https://www.dropbox.com/s/x4bvbkxqdunmwf0/DOSSIER%20DE%20PREMSA%20-%20CELL%20REPORTS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h15a68vfsj4aghk/0000_ATEI_Colesterol_CAT_revisar5.mp4?dl=0
http://www.ub.edu/ubtv/video/migracion-celular

El Pais: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/20/actualidad/1400608401_985898.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2014/08/04.html

Revista Ronda Iberia. July 2014

El colesterol y la migración celular
NATIONAL GEOGRAPHIC. Explora Ciencia. Junio 2015.
http://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/el-colesterol-y-la-migracion-celular_9295

Microscòpia de superresolució. Més enllà de les lleis de la física
Carles Rentero, Anna Álvarez-Guaita, Meritxell Reverter i Carles Enrich
OMNIS CELLULA (2012) 28, 10-15.

 • Ofertes de la Universitat de Barcelona:

Feina UB

 • Ofertes del Grup de Recerca:

En aquests moments no es troben ofertes de feina d'aquest Grup de Recerca

Comparteix-ho: