Biofísica i bioenginyeria

Presentació

La Unitat de Biofísica i Bioenginyeria desenvolupa docència per tal de facilitar la formació dels estudiants en el coneixement i comprensió dels mecanismes físics determinants dels processos biològics, així com de les diverses tecnologies utilitzades en el diagnòstic i tractament mèdic. La docència s’imparteix en diversos graus i màsters de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i de la Facultat de Física, principalment en els graus de Medicina i d’Enginyeria Biomèdica i en els màsters d’Enginyeria Biomèdica i d’Innovation and Entrepreneurship in Biomedical Engineering. La recerca de la Unitat està centrada en l’aplicació dels conceptes i metodologies de la física i l’enginyeria a la comprensió dels sistemes biològics. La recerca es du a terme amb enfocament bàsic i traslacional en un context multidisciplinari de col·laboració amb grups clínics d’investigació. La finalitat de la recerca és millorar el diagnòstic i tractament de les malalties. El treball té caràcter multiescala estenent-se des del nivell molecular i cel·lular fins al nivell orgànic. Els principals àmbits de recerca son la mecanobiologia, la biofísica respiratòria i cardiovascular, i el processament d’imatges biomèdiques.

Alcaraz Casademunt, Jordi Professor Agregat Serra Hunter jalcaraz@ub.edu
Almendros López, Isaac Professor Agregat Interí isaac.almendros@ub.edu
Cot Sanz, Albert Professor Associat 3P albert.cot@ub.edu
Farré Ventura, Ramón Catedràtic rfarre@ub.edu
Gavara Casas, Núria Professora Lectora Serra Hunter ngavara@ub.edu
Navajas Navarro, Daniel Catedràtic emèrit dnavajas@ub.edu
Niñerola Baizán, Aida Professora Associada 1P aninerola@ub.edu
Otero Diaz, Jordi Professor Lector jorge.otero@ub.edu
Rigau Rigau, Jordi Professor Associat 1P jrigau@ub.edu

Roca-Cusachs Soulere, Pere
Cap Unitat, telf. 934020863

Professor Agregat Serra Hunter rocacusachs@ub.edu 
Rodríguez Omedes, Fernando Professor Associat 1P ferran_rodriguez@ub.edu 
Sala Llonch, Roser Professora agregada interina roser.sala@ub.edu
Trepat Guixer, Xavier Professor Visitant xtrepat@ub.edu 
Vila-Masana Portabella, Juan Professor Associat 1P  joan.vila-masana@ub.edu 

Development and characterization of cardiac bioinks from decellularized porcine hearts
Per: Héctor Sanz Fraile
Director: Jordi Otero Diaz
Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona
. . . - en curs

Utilidad de la RM como marcador pronóstico en la Enfermedad de Alzheimer
Per: José M. Contador Muñana
Directors: Roser Sala Llonch i Albert Lladó (Hospital Clínic)
Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona
2019 - En curs

Machine Learning applied to radiomics data for cancer diagnosis and prediction
Per: Marta Ligero Hernández
Directors: Roser Sala Llonch i Raquel Pérez López (Institut d’Oncologia de l’Hospital Vall d’Hebron, VHIO)
Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona
2019 - En curs

Statistical approaches for studying prognosis of neurodegenerative diseases through multimodal brain imaging
Per: Agnès Pérez Millán
Directors: Roser Sala Llonch i Raquel Sánchez del Valle (Hospital Clínic)
Universitat de Barcelona. Programa de Biomedicina
2019 - en curs

Efectos de la hipoxia/hipercapnia en la interacción biomecánica célula-matriz pulmonar en la progresión de las enfermedades respiratorias
Per: Esther Marhuenda Segarra
Directors: Isaac Almendros López i Jordi Otero Diaz
Universitat de Barcelona
2018 - En curs

Biophysical Biomarkers for drug screening strategies in cancer-activated fibroblasts
Per: Marta Ferreira
Directora: Núria Gavara Casas
Facultat d'enginyeria, Queen Mary University of London (Anglaterra)
2018 - En curs

Impact of brain white matter morphology to the study of Alzheimer's Disease using PET and MRI
Per: Gemma Salvadó Blasco
Directors: Roser Sala Llonch i Juan Domingo Gispert (Fundació Pasqual Maragall)
Universitat de Barcelona
2017 - En curs

Effect of hypoxia in cellular models of respiratory diseases
Per: Bryan Falcones Olarte
Director: Isaac Almendros López
Universitat de Barcelona
2017- En curs

Bioengineering approaches combining multiple stimuli to induce fast and robust differentiation of stem cells 

Per: Hongxu Meng
Directora: Núria Gavara Casas
Facultat d'enginyeria, Queen Mary University of London (Anglaterra)
2017 - En curs

Multi-scale transmission of forces to and within the nucleus
Per: Michael Keeling
Directora: Núria Gavara Casas
Facultat d'enginyeria, Queen Mary University of London (Anglaterra)
2016 - En curs

Positive pressure therapy in respiratory diseases: Telemedine management in sleep apnea and quality control in noninvasive mechanical ventilation
Per: Onintza Garmendia Sorrondegui
Directors: Ramon Farré Ventura i Josep M. Montserrat Canal
Nota: Excel·lent Cum Laude
Universitat de Barcelona

Setembre 2020

Characterizing cognitive aging through multimodal MRI and NIBS: influence of education and gene expression
Per: Lídia Vaqué Alcázar
Directors: Roser Sala Llonch i David Bartrés Faz

Nota: Excel·lent Cum Laude
Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona
2015 - 2020

Control of integrin-mediated mechanoresponse by binding partners and force loading rates

Per: Víctor González Tarrago
Director: Pere Roca-Cusachs Soulere
Universitat de Barcelona
2019

Multiscale Nonlinear Mechanics of Soft Biological Tissues
Per: Ignasi Jorba Masdeu
Director: Daniel Navajas
Doctorat en Enginyeria Biomèdica, Biomedicina
Nota: Excel·lent Cum Laude
Universitat de Barcelona

2019

Advanced methodologies for improving the characterization and treatment of sleep apnea
Per: Jair Asir Villanueva Padilla
Directors: Ramon Farré i Josep M. Monstserrat
Universitat de Barcelona
2019

Biophysical characterization of bleb-based migration in cancer cells
Per: Xiaoli Zhang
Directora: Núria Gavara Casas
Facultat d'enginyeria, Queen Mary University of London (Anglaterra)
2015-2019

Mechanical stimuli to direct stem cell differentiation 
Per: Luis Flores
Directora: Núria Gavara Casas
Facultat d'enginyeria, Queen Mary University of London (Anglaterra)
2014-2019

Cell sensing of the extracellular environmentroles of matrix rigidity, ligand density,and ligand distribution
Per: Roger Oria Fernández
Director: Pere Roca-Cusachs Soulere
Universitat de Barcelona
2018

New therapeutic approaches for obstructive sleep apnea
Per: Monique Carolina Suarez-Girón
Directors: Isaac Almendros López i Josep M. Montserrat Canal (Hospital Clínic Barcelona)
Nota: Excel.lent Cum Laude
Universitat de Barcelona
2018

Cytoskeletal organization as a cell biomarker
Per: Asad Dodhy
Directora: Núria Gavara Casas
Facultat d'enginyeria, Queen Mary University of London (Anglaterra)
2013-2018

Molecular and clinical response of renal cell carcinoma to intermittent hypoxia
Per: Antoni Vilaseca Cabo
Directors: Isaac Almendros López i Mireia Musquera Felip (Hospital Clínic Barcelona)
Nota: Excel.lent Cum Laude
Universitat de Barcelona
2017

Electrical Characterization of Biological samples with Quartz ressonators as Nanosensors
Per: Luis Botaya Turón
Director: Jordi Otero Diaz
Facultat de Física, Universitat de Barcelona
2016 

Role of mechanical stretch on the cell cytoskeleton and membrane
Per: Anita Joana Kosmalska
Director: Pere Roca-Cusachs Soulere
Universitat de Barcelona
2016

Cellular responses to intermittent hypoxia: A lab-on-a-chip approach
Per: Noelia Campillo Agulló
Directors: Daniel Navajas i Isaac Almendros

Nota: Excel·lent Cum Laude
Doctorat en Enginyeria Biomèdica, Biomedicina
Universitat de Barcelona

2016

Multi-scale lung tissue mechanics in a mouse model of Marfan syndrome
Per: Juan José Uriarte Díaz
Directors: Daniel Navajas i Ramon Farré
Doctorat en Enginyeria Biomèdica, Biomedicina
Nota: Excel·lent Cum Laude
Universitat de Barcelona

2016

Quantification of dopaminergic neurotransmission SPECT studies with 123I-labelled radioligands
Per: Judith Gallego Blanco
Directors: Domènec Ros i Albert Cot Sanz
Doctorat en Nuclear Engineering and Ionizing Radiation
Nota: Excel·lent Cum Laude
Universitat Politècnica de Catalunya
2016

Quantification of striatal dopamine transporter SPECT in animal models and clinical research
Per: Aida Niñerola Baizán
Directors: Domènec Ros i Javier Pavía
Doctorat en Enginyeria Biomèdica, Biomedicina
Nota: Excel·lent Cum Laude
Universitat de Barcelona
2015

Biomechanical screening of potential therapeutic targets in lung fibrosis
Per: Alícia Giménez
Director: Jordi Alcaraz Casademunt
Nota: Excel·lent
Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona
2015 (publicat 08/06/2015)    

Técnica de Presión Negativa Esparatoria en los Trastotnos Respitatorios del Sueño en niños y adolescentes
Per: Helena Larramona Carrera
Directors: Ramon Farré i Josep M. Monstserrat
Universitat de Barcelona
2015

Nuevas implicaciones de la hipoxia intermitente en un modelo animal de apneas del sueño
Per: Marta Torres Lopez
Directors: Ramon Farré i Josep M. Monstserrat
Universitat de Barcelona
2015

Novel Sensors Technologies Applied to Force Spectroscopy in Molecular Biology
Per: Laura González Claramonte
Director: Jordi Otero Diaz i Manel Puig Vidal
Facultat de Física, Universitat de Barcelona
2014 (premi millor tesi Facultat de Física)

The role of tumor-associated fibroblasts and abnormal tissue hardening in lung bronchogenic carcinoma
Per: Marta Puig Martínez
Director: Jordi Alcaraz Casademunt
Nota: Excel·lent Cum Laude
Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona
2014

Study of the phenotypic heterogeneity of tumor associated fibroblasts in lung cancer
Per: José Roberto Lugo Gómez
Director: Jordi Alcaraz Casademunt
Nota: Excel·lent Cum Laude
Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona
2014

Reconstrucción y cuantificación de estudios SPECT en animal pequeño
Per: Francisco José Pino Sorroche
Directors: Domènec Ros i Javier Pavía
Doctorat en Enginyeria Biomèdica, Biomedicina
Nota: Excel·lent Cum Laude
Universitat de Barcelona

2014

Image processing of emission tomography studies in refractory epilepsy
Per: Berta Martí Fuster
Directors: Domènec Ros i Javier Pavía
Doctorat en Enginyeria Biomèdica, Biomedicina
Nota: Excel·lent Cum Laude
Universitat de Barcelona

2013

Study of the diffusive properties in extracellular matrix gels used in 3D cultures
Per: Roland Galgoczy
Director: Jordi Alcaraz Casademunt
Nota: Excel·lent
Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona
2013

Evaluation of Compton scattering in SPECT studies with 123I-labeled radiotracers and quantification of small animal neurotransmission studies
Per: Nuria Roe Vellvé
Directors: Domènec Ros i Javier Pavía
Doctorat en Enginyeria Biomèdica, Biomedicina
Nota: Excel·lent Cum Laude
Universitat de Barcelona

2011

Design, construction and validation of a low-cost device to measure maximal inspiratory and expiratory pressures
Per: Claudia Aymerich Moreno
Director: Ramon Farré
Grau en Enginyeria Biomèdica
2020

Design, construction and evaluation of an effective, low-cost 3d-printed stethoscope
Per: Julia Bertran Szé
Director: Ramon Farré
Grau en Enginyeria Biomèdica
2020

Development of a compact device to measure mechanical properties of engineered tissues
Per: Omilen Pangue
Director: Jordi Otero Diaz
Grau en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2020 

Three-dimensional cell cultures: imaging and quantification
Per: Carles Bada
Director: Jordi Otero Diaz
Grau en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2020

Robotic assisted 3D Printing of blood vessel-like structures
Per: Julia Rey
Director: Jordi Otero Diaz
Grau en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2020

Improvements based on Nuclear Medicine imaging for head and neck preoperative scans
Per: Manuel Pérez Mitru
Directors: Aida Niñerola Baizán i Sergi Vidal Sicart
Grau en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2019 - 2020

Automatic procedure to evaluate a method for epileptogenic zone localisation in drug-resistant epilepsy
Per: Albert Ripoll Batlló
Directors: Aida Niñerola Baizán i Andrés Perissinotti
Grau en Física
Universitat de Barcelona
2019 - 2020

Characterization of simultaneous use of 125I and 99mTc in non-palpable breast cancer surgeries
Per: Mariona Regany Closa
Directors: Aida Niñerola Baizán i Sergi Vidal Sicart
Grau en Física
Universitat de Barcelona
2019 - 2020

Automated implementation and evaluation of methods for processing brain diffusion MRI in Parkinson’s Disease
Per: Maria Gil Ruiz
Directora: Roser Sala Llonch
Grau en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2019 - 2020

Longitudinal study of brain MRI in early onset Alzheimer’s disease
Per: Marta Bassa Lladó
Directora: Roser Sala Llonch
Grau en Física
Universitat de Barcelona
2019 - 2020

Evaluation of Partial Volume Correction algorithms for PET images
Per: Neus Rodeja Ferrer
Directora: Roser Sala Llonch
Grau en Física
Universitat de Barcelona
2019 - 2020

Design and development of a bioreactor for reproducing vascular pulsatile radial stretch and longitudinal flow-induced shear stress
Per: Ana Osuna Suárez
Director: Isaac Almendros López
Grau en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2019 - 2020

Procesado de neuroimágenes SPECT y PET  para el análisis de pacientes pediátricos  con epilepsia farmacorresistente
Per: Carmen Martín Martín
Directors: Aida Niñerola Baizán i Beatriz F. Giraldo Giraldo
Grau d’Enginyeria Biomèdica

Universitat Politècnica de Catalunya
2018 - 2019

PET image creation through realistic simulation algorithms
Per: Eric Rodríguez Ramos
Directors: Aida Niñerola Baizán
Grau en Física
Universitat de Barcelona
2018 - 2019

Prototyping and design of a low-cost portable mechanical ventilator for resource poor environment through 3D Printing
Per: Julen Sarda Barragan
Director: Ramon Farré Ventura
Grau en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2018 - 2019

Validation for b-amyloid PET in Alzheimer's Disease and stage classification
Per: Arnau Llovera Aparicio
Directora: Roser Sala Llonch
Grau en Física
Universitat de Barcelona
2018 - 2019

Characterization of the expression of genes of the circadian cycle in cell cultures
Per: Sheila Martin Iglesias
Director: Isaac Almendros López
Doble grau en Biología/Biotecnología
Universitat de Girona/ Universitat de Barcelona
2018 - 2019

Test-bench for the study of hydrogel printability for tissue engineering
Per: Daniel Iniesta Sarasa
Director: Jordi Otero Diaz
Tutor: Ramon Farré Ventura
Grau en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2018

Mechanical tests of tissue-like bioprinted 3D constructs

Per: Helena Lopez Vives
Director: Ramon Farré Ventura i Jordi Otero Diaz
Grau en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2017 - 2018

PET Quantification in Alzheimer's Disease
Per: Mariona Ruiz Peris
Directora: Roser Sala Llonch
Grau en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2017 - 2018

Machine Learning for classifying AD stages
Per: Hang Li
Directora: Roser Sala Llonch
Grau en Física
Universitat de Barcelona
2017 - 2018

Imaging techniques in drug resistant epilepsy surgery. Creation of a new healthy controls database and its template.
Per: Miguel Baquero Oliveros
Directors: Aida Niñerola Baizán i Xavier Setoain Perego
Grau en Medicina
Universitat de Barcelona
2017

Image Recognition for EMC tests Automatization - LEAR Corp
Per: Daniel Ruiz Cano
Director: Jordi Otero Diaz
Grau en Enginyeria Electrònica
Universitat de Barcelona
2017 

Evaluation of scatter correction in neurotransmission SPECT
Per: Clara March Pons
Directors: Domènec Ros i Aida Niñerola Baizán
Grau de Física
Universitat de Barcelona
2016 - 2017

Design, construction and evaluation of a pediatric CPAP ventilator
Per: Gerard Trias Gumbau
Director: Ramon Farré Ventura
Grau en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2016 - 2017

Design of a prototype to evaluate the distensibility of gastrointestinal stenosis
Per: Joel Troya Sebastian
Directors: Glòria Fernàndez Esparrach i Daniel Navajas

Grau en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2017

Mesura de les propietats mecàniques de les estenosis de budell
Per: Daniela Furlan González
Director: Daniel Navajas
Grau en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona

2016

3D bioprinting advances for biomedical Applications
Per: Tomás Pujol Oliver
Director: Daniel Navajas
Grau en Medicina
Universitat de Barcelona

2016

Quantification of SPECT studies of the dopaminergic system
Per: Anna Agustí Cristau
Directors: Domènec Ros i Aida Niñerola Baizán
Grau en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2015 - 2016

Engineering microchannels for guided cell migration
Per: Aina Laguarta Alapont
Director: Isaac Almendros López
Grau en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2015 - 2016

Development of a Device to study the interaction between cells subjected to a differential gaseous environament
Per: Roser Colina Molinero
Director: Isaac Almendros López
Grau en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2015 - 2016

Study of the utility of PET image in refractory epilepsy
Per: Maite Fabregat Frances
Directors: Domènec Ros i Ana Puig Puig
Grau en Física
Universitat de Barcelona
2015

Assessment of lung mechanics during lung bioengineering
Per: Julia Massanes Pujol
Director: Ramon Farré Ventura
Grau en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2014 - 2015

Interactive model of lung bioengineering in a bioreactor
Per: Elisenda  Pomares Mallol
Director: Ramon Farré Ventura
Grau en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2014 - 2015

Smartphone App for sleep apnea treatment
Per: Kevin Gonzalez Muñoz
Director: Ramon Farré Ventura
Grau en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2014 - 2015

Image processing of 18F-FDG-PET studies in refractory epilepsy
Per: Ana Martín-Pero García
Directors: Domènec Ros i Berta Martí Fuster
Grau en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2014

Use of Brain-MRI connectomics in the search of new biomarkers: A parkinson's disease study
Per: Alicia Carlosena
Directors: Roser Sala Llonch i Carme Junqué Plaja
Grau en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2013-2014

Structural brain changes in elderly and the role of educational level in relation to cognition: a neuroimaging study
Per: Lídia Vaqué Alcázar
Directora: Roser Sala Llonch
Grau en Ciències Mèdiques Bàsiques
Universitat de Barcelona
2013-2014

Simulation of amyloid PET Neuroimaging for the different stages of Alzheimer’s Disease
Per: Carmen Martín Martín
Directors: Roser Sala Llonch i Aida Niñerola Baizán
Màster en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2019 - 2020

Design and Implementation of a group by time study of medical imaging data with different approaches
Per: Agnès Pérez Millàn
Directora: Roser Sala Llonch
Màster en Bioestadística i Bioinformàtica
Universitat de Barcelona
2019 - 2020

Design of an automatic and smart gastrointestinal balloon inflation Device and analysis of commercialization
Per: Joel Troya Sebastian
Directors: Glòria Fernàndez Esparrach i Daniel Navajas
Màster en
Innovació i emprenedoria en enginyeria biomèdica
Universitat de Barcelona

2019

Viability study of an innovative tissue engineered biomaterial for stem cell culture
Per: Tomas Carvajal Izquierdo
Director: Jordi Otero Diaz
Tutors: Jordi Colomer i Alexandrina Stoyanova
Màster Sc.
Innovació i emprenedoria en enginyeria biomèdica. EIT Health
Universitat de Barcelona
2019

Fabrication and characterization of a recellularized cardiac patch based on ECM hydrogels
Per: Alejandro Martínez Codes
Directors: Jordi Otero Díaz i Héctor Sanz
Tutor: Ramon Farré
Màster en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2019

Development and characterization of cardiac bioinks from decellularized porcine hearts
Per: Héctor Sanz Fraile
Directors: Bryan Falcones i Jordi Otero Diaz
Tutor: Ramon Farré
Màster en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2019

Lung extracellular matrix biomaterial for mesenchymal stem cell culture
Per: Irene Mendizábal Frías
Directors: Bryan Falcones i Jordi Otero Diaz
Tutor: Ramon Farré
Màster en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2019

Development of technolgies for 3D bioprinting vascular constructs
Per: Llorenç Roman Olives
Director: Jordi Otero Diaz
Tutor: Ramon Farré
Màster en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2019

A multimodal MRI study for finding new patterns in PD patients using unserpervised machine Learning
Per: Haizea Erostarbe.
Directors: Roser Sala Llonch i Bàrbara Segura Fabregas
Màster en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2018-2019

Multimodal MRI in Parkinson's disease and dementia
Per: Alejandro Brugarolas
Directors: Roser Sala Llonch i Bàrbara Segura Fabregas
Màster d’Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2018 - 2019

Lung-on-a-chip device to apply cyclic stretch on cells cultured on 3D lung-ECM hydrogels
Per: Álvaro Villarino Romero
Director: Isaac Almendros López
Màster en Biomedicina
Universitat de Barcelona
2018 - 2019

Nanocomposite smart hydrogels for 3D bioprinting Applications
Per: Anna Ureña Poch
Director: Jordi Otero Diaz
Tutor: Laura González
Màster en Nanociències i Nanotecnologia
Universitat de Barcelona
2018

Standardization of specific uptake in neurotransmission SPECT studies of the dopaminergic system
Per: Anna Agustí Cristau
Directors: Aida Niñerola Baizán
Màster en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2017 - 2018

Development of nuclear force sensors vased on fluorescence imaging
Per: Ignasi Granero
Director: Pere Roca-Cusachs Soulere
Universitat de Barcelona
2018

Development of a new device to mimic in vitro the collapse and reopening of the upper airway in obstructive sleep apnea
Per: Cristina Castillo Cañabate
Director: Isaac Almendros López
Màster en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2017 - 2018

The effect of temperature on cellular viscoelasticity 
Per: Matthew Kemball-Cook
Directora: Núria Gavara Casas
Màster en Enginyeria Biomèdica
Facultat d'enginyeria, Queen Mary University of London (Anglaterra)
2017-2018

Study of the potential of mechanotransduction inhibition for the treatment of solid tumors
Per: Martina Amoddio
Director: Pere Roca-Cusachs Soulere
Universitat de Barcelona
2017

Effects of intermittent hypoxia on alzheimer’s disease protein expression in primary cultures of neurons
Per: Maria Dolores Capilla
Director: Isaac Almendros López
Màster en Biomedicina
Universitat de Barcelona
2016 - 2017

Performance of partial volume correction methods with simulated PET-amyloid images
Per: Mireia Garcia Gaig
Directora: Roser Sala Llonch
Màster en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2016 - 2017

Effects of cyclical stretch on cancer invasion in de-cellularized lung scaffolds
Per: Esther Marhuenda Segarra
Director: Isaac Almendros López
Màster en Biomedicina
Universitat de Barcelona
2016 - 2017

Study of tumour cell migration under an oxygen gradient
Per: Aina Abad Lázaro
Director: Isaac Almendros López
Màster en Biomedicina
Universitat de Barcelona
2016 - 2017

The effect of temperature on cell mechanics 
Per: Adam Redwood
Directora: Núria Gavara Casas
Màster en Enginyeria Biomèdica
Facultat d'enginyeria, Queen Mary University of London (Anglaterra)
2016-2017

Study of membrane protein response to controlled membrane deformation
Per: Xarxa Quiroga
Director: Pere Roca-Cusachs Soulere
Universitat de Barcelona
2016

PETANALYSIS plugin, a plugin for statistical analysis of [18F]FDG PET images in refractory epilepsy
Per: Anna Martín-Pero García
Directors: Javier Pavía Segura i Aida Niñerola Baizán
Màster en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2015 - 2016

Implementarion of a technique to generate gradients of extracellular matrix proteins on soft substrates for the study of cell migraton
Per: Eduard Quer
Director: Pere Roca-Cusachs Soulere
Universitat de Barcelona
2016

Inflammatory effects of combining cyclic stretch with intermittent hypoxia in an in vitro model of obstructive sleep apnea
Per: Bryan Falcones Olarte
Director: Isaac Almendros López
Màster en Biomedicina
Universitat de Barcelona
2015 - 2016

The mechanical interplay between the cytoskeleton and the nucleus 
Per: Asad Islam
Directora: Núria Gavara Casas
Màster en Enginyeria Biomèdica
Facultat d'enginyeria, Queen Mary University of London (Anglaterra)
2014 - 2016

Study on the mechanical implications of the interaction between integrin α5β1 and tight junction protein ZO-1
Per: Víctor González
Director: Pere Roca-Cusachs Soulere
Universitat de Barcelona
2015

Structural brain changes in elderly and the role of educational level and APOE-status in relation to declarative memory
Per: Lídia Vaqué Alcázar
Directors: Roser Sala Llonch i David Bartrés Faz
Màster en Neurociències
Universitat de Barcelona
2014 - 2015

Corrección del efecto de la atenuación de fotones en estudios de SPECT cerebral con [123I]FP-CIT. Desarrollo y evaluación de un método de corrección sin información personalizada del mapa de atenuación
Per: María Martínez Berlanga
Directors: Domènec Ros i Javier Pavía
Màster en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2014

Desenvolupament d’una estació de biosensat multimodal basada en tuning forks de quars
Per: Frederic Sampedro Santaló
Director: Jordi Otero Diaz
Màster en Enginyeria Electrònica
Universitat de Barcelona
2012 

Nanoforce measurements of biological samples in buffer with quartz tuning fork sensors: finite element analysis and experimental validation
Per: Roger Oria Fernández
Director: Jordi Otero Diaz
Màster en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2012

Towards a multimodal Quartz Tuning Fork based Biosensor
Per: Frederic Sampedro Santaló
Director: Jordi Otero Diaz
Màster en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2012 

Estrategias de control para imágenes de SAMs en líquido desarrolladas para la herramienta Tuning Fork
Per: Camilo Andrés Rojas Cifuentes
Director: Jordi Otero Diaz
Màster en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2011 

Reconstrucción y cuantificación de estudiós de SPECT de neurotransmisión en el sistema dopaminérgico nigroestriatal
Per: Aida Niñerola Baizán
Directors: Domènec Ros i Javier Pavía
Màster en Enginyeria Biomèdica
Universitat de Barcelona
2011

Tuning fork shear force control module design and implementation. Characterization of biological samples
Per: Gonzalo Cabezas Ruescas  

Director: Jordi Otero Diaz 

Màster en Enginyeria Electrònica 

Universitat de Barcelona 

2011

Comparteix-ho: