Biologia molecular de la reproducció i el desenvolupament. IP: Rafael Oliva Virgili

Presentació

El grup de Biologia Molecular de Reproducció i el Desenvolupament té com objectius la caracterització de la composició molecular i l’estudi de la funció de l’espermatozoide humà i del plasma seminal, des de les perspectives proteòmica, transcriptòmica i epigenòmica per tal de comprendre la funció i els mecanismes d’aquesta cèl·lula, i per tal de permetre una recerca traslacional en infertilitat masculina. Un focus especial es centra en l’estudi de la distribució diferencial dels gens, RNAs i les proteïnes potencialment implicades en funcions reguladores després que fertilització, i la detecció d’alteracions “òmiques” en els pacients infèrtils potencialment implicades en desenvolupament de l'embrió primerenc.

www.ub.edu/humangen

Josep Lluis Ballescà Lagarda 
Andròleg
jlballesca@gmail.com

Ferran Barrachina Villalonga
Estudiant Doctorat
barrachina.ferran@gmail.com

Judit Castillo Corullón
Postdoctoral
juditcastillo@ub.edu

Salvadora Civico Vallejo
Embriòloga
scivico@clinic.cat

Juan Manuel Corral Molina
Andròleg/Uròleg
jmcorral@clinic.cat

Alberto de la Iglesia Rodriguez
Estudiant Doctorat
alberto4594@gmail.com

Marta Guimerà Leal 
Embriòloga
mguimera@clinic.cat

Meritxell Jodar Bifet
Postdoctoral
m.jodar.bifet@gmail.com

B. Jose Manuel Mayorga Torres
Estudiant Doctorat
jose.mayorgat@gmail.com

Rafael Oliva Virgili
Coordinador
roliva@ub.edu

Ada Soler i Ventura
Estudiant Doctorat
ada.soler.ventura@gmail.com

 • Caracterització proteòmica i funció de l’espermatozoide.
 • Transicions de la cromatina i mecanismes durant la espermatogènesi.
 • Small RNA, epigenètica i rol de l’espermatozoide en la herència transgeneracional.
 • Composició i funció dels exosomes en el semen.
 • Identificació d’alteracions genètiques, epigenètiques, RNA i proteòmiques en pacients infèrtils.

 • ANDRONET (European andrology network– research coordination, education and public awareness)

Investigador/a Principal: Rafael Oliva Virgili
Universitat/Institució recerca: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Entitat finançadora: EU-COST-Action (CA20119)
Tipus de contracte/Programa: Ajuts a la Recerca
Número de projecte/contracte: CA20119
Import: 125 000 €
Durada: 01/11/2021 - 30/10/2025

 • Impact of COVID-19 on male reproductive Health.

Investigador/a Principal: Rafael Oliva Virgili
Universitat/Institució recerca: Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Entitat finançadora: Fundació La Marató de TV3
Tipus de contracte/Programa: Ajuts a la Recerca
Número de projecte/contracte: 219/C/2021 (202128-30)
Import: 189.832 €
Durada: 01/11/2021 - 31/10/2024

 • Madurez molecular de la cromatina del espermatozoide y selección espermática en los tratamientos de reproducción asistida

Investigador/a Principal: Rafael Oliva Virgili
Universitat/Institució recerca: Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación -ISCIII
Tipus de contracte/Programa: Ajuts a la Recerca
Número de projecte/contracte: ISCIII PI20/00936
Import: 80.465 €
Durada: 01/01/2021 - 31/12/2023

 • Análisis proteómico y transcriptómico del semen e identificación de biomarcadores capaces de evaluar la contribución paterna a la fertilización y la embriogénesis

Investigador/a Principal: Rafael Oliva Virgili
Universitat/Institució recerca: Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Entitat finançadora: Ministerio de economia y Competitividad -ISCIII
Tipus de contracte/Programa: Ajuts a la Recerca
Número de projecte/contracte: ISCIII PI16/00346 
Import: 71.995 €
Durada: 01/01/2017 - 01/01/2019

 • Sperm cell proteome and identification of diagnostic and prognostic biomarkers in infertile patients

Investigador/a Principal: Rafael Oliva Virgili
Entitats participants: Universitat de Barcelona (Fundació Bosh Gimpera)
Entitat finançadora: Euvitro, S.L. (Clinica Eugin)
Referència del projecte/contracte: FBG 307854
Import: 70.380 €
Durada: 30/04/2014 - 30/09/2018

 • Determinación de la composición proteómica y epigenética del espermatozoide y de sus alteraciones en pacientes infértiles

Investigador/a Principal: Rafael Oliva Virgili (becari Ferran Barrachina Vilallonga)
Universitat/Institució recerca: Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Tipus de contracte/Programa: Recursos Humans
Entitat finançadora: Ministerio de educación, cultura y deporte
Referència del projecte/contracte: FPU15/02306
Import: 86.985,76 €, (administrat per IDIBAPS RH041448)
Durada: 01/10/2016 - 01/10/2020

 • Incorporació al Grup de Biologia Molecular de la Reproducció i el Desenvolupament

Investigador/a principal: Rafael Oliva Virgili
Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya (PERIS 2016-2020)
Altres entitats participants: IDIBAPS
Referència del projecte/contracte: SLT002/16/00337
Import: 104.821,10 €
Durada: 01/02/2017 - 31/12/2019

Per a més informació sobre les publicacions de l’IP del grup podeu visitar el següent l’enllaç:
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4876-2410
ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/C-9741-2009
Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?user=uE5tV8wAAAAJ&hl=es
Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=17635957400

 

Torra-Massana M, Jodar M, Barragán M, Soler-Ventura A, Delgado-Dueñas D, Rodríguez A, Oliva R, Vassena R. Altered mitochondrial function in sperm from patients with repetitive fertilization failure after ICSI revealed by proteomics.  Andrology. 2021 Jul;9(4):1192-1204. PMID: 33615715

Lorente G, Iles D, Ntostis P, Maitland N, Mengual L, Musquera M, Muneer A, Oliva R, Miller D. Semen sampling as a simple, non-invasive surrogate for prostate health screening. Systems Biology in Reproductive Medicine 2021; Oct;67(5):354-365. PMID: 34180329

Anifandis G, Tempest HG, Oliva R, Swanson GM, Simopoulou M, Easley CA, Primig M, Messini CI, Turek PJ, Sutovsky P, Ory SJ, Krawetz SA. COVID-19 and human reproduction: A pandemic that packs a serious punch. Systems Biology in Reproductive Medicine, 2021 Feb;67(1):3-23. PMID: 33719829

Soler-Ventura A, Gay M, Jodar M, Vilanova M, Castillo J, Arauz-Garofalo G, Villarreal L, Ballescà JL, Vilaseca M, Oliva R. Characterization of human sperm protamine proteoforms through a combination of top-down and bottom-up mass spectrometry approaches.  Journal of Proteome Research. 2020 19(1):221-237. PMID: 31703166

Jodar M, Attardo-Parrinello C, Soler-Ventura A, Barrachina F, Delgado-Dueñas D, Cívico S, Calafell JM, Ballescà JL, Oliva R. Sperm proteomic changes associated to early embryo quality after ICSI.  Reproductive Biomedicine Online. 2020; 40(5):700-710. PMID: 32444165

Barrachina F, Jodar M, Delgado-Dueñas D, Soler-Ventura A, Estanyol JM, Mallofré C, Ballescà JL, Oliva R. Stable-protein Pair Analysis as A Novel Strategy to Identify Proteomic Signatures: Application To Seminal Plasma From Infertile Patients. Molecular and Cellular Proteomics. 2019;18(Suppl1):S77-S90. mcp.RA118.001248. PMID: 30518674

Torra-Massana M, Cornet-Bartolomé D, Barragán M, Durban M, Ferrer-Vaquer A, Zambelli F, Rodriguez A, Oliva R, Vassena R. Novel phospholipase C zeta 1 mutations associated with fertilization failures after ICSI. Human Reproduction, 2019 Aug 1;34(8):1494-1504. PMID: 31347677

Castillo J, Bogle OA, Jodar M, Torabi F, Delgado-Dueñas D, Estanyol JM, Ballescà JL, Miller D, Oliva R. Proteomic changes in human sperm during sequential in vitro capacitation and acrosome reaction. Frontiers in Cell and Develop Biology. 2019. 20;7:295. doi: 10.3389/fcell.2019.00295. PMID: 31824947

Requena J, Alvarez-Palomo AB, Codina-Pascual M, Delgado-Morales R, Moran S, Esteller M, Sal M, Juan M, Boronat Barado A, Consiglio A, Bogle OA, Wolvetang E, Ovchinnikov D, Alvarez I, Jaraquemada D, Mezquita-Pla J, Oliva R, Edel MJ. Global Proteomic and Methylome Analysis in Human Induced Pluripotent Stem Cells Reveals Overexpression of a Human TLR3 Affecting Proper Innate Immune Response Signaling. Stem Cells. 2019 Apr;37(4): 476-488. doi: 10.1002/ stem.2966. Epub 2019 Feb 14. PMID: 30664289

Barrachina F, Jodar M, Delgado-Dueñas D, Soler-Ventura A, Estanyol JM, Mallofré C, Ballescà JL, Oliva R. Stable-protein Pair Analysis as A Novel Strategy to Identify Proteomic Signatures: Application To Seminal Plasma From Infertile Patients. Mol Cell Proteomics. 2019 Mar 15;18(Suppl 1): S77-S90. doi: 10.1074/ mcp.RA118.001248. Epub 2018 Dec 5. PMID: 30518674

Barrachina F, Anastasiadi D, Jodar M, Castillo J, Estanyol JM, Piferrer F, Oliva R. Identification of a complex population of chromatin-associated proteins in the European sea bass (Dicentrarchus labrax) sperm. Syst Biol Reprod Med. 2018 Dec;64(6): 502-517. doi: 10.1080/ 19396368.2018. 1482383. Epub 2018 Jun 25. PMID: 29939100

Castillo J, Jodar M, Oliva R. The contribution of human sperm proteins to the development and epigenome of the preimplantation embryo. Hum Reprod Update. 2018 Sep 1;24(5): 535555. doi: 10.1093/humupd/ dmy017. Review. PMID: 29800303

Alonso-Cerezo MC, Calero Ruiz M, Chantada-Abal V, de la Fuente-Hernández LA, García-Cobaleda I, García-Ochoa C, García-Sagredo JM, Nuñez R, Oliva R, Orera-Clemente M, Pintado-Vera D, Sanchez-Ramon S.Recommendations regarding the genetic and immunological study of reproductive dysfunction. Med Clin (Barc). 2018 Aug 22;151 (4):161.e1-161. e12. doi: 10.1016 /j.medcli.2018.02.008. Epub 2018 Apr 19. PMID: 29680457

Soler-Ventura A, Castillo J, de la Iglesia A, Jodar M, Barrachina F, Ballesca JL, Oliva R. Mammalian Sperm Protamine Extraction and Analysis: A Step-By-Step Detailed Protocol and Brief Review of Protamine Alterations. Protein Pept Lett. 2018;25 (5): 424-433. doi: 10.2174/ 0929866525666180412155205. Review. PMID: 29651936

Torra-Massana M, Barragán M, Bellu E, Oliva R, Rodríguez A, Vassena R. Sperm telomere length in donor samples is not related to ICSI outcome. J Assist Reprod Genet. 2018 Apr;35(4): 649-657. doi: 10.1007/ s10815-017-1104-2. Epub 2018 Jan 16. PMID: 29335812

Torabi F, Bogle OA, Estanyol JM, Oliva R, Miller D. Zona pellucida-binding protein 2 (ZPBP2) and several proteins containing BX7B motifs in human sperm may have hyaluronic acid binding or recognition properties  Mol Hum Reprod. 2017 Dec 1;23(12): 803-816. doi: 10.1093/ molehr/ gax053. PMID: 29126140

Bogle OA, Kumar K., Attardo-Parrinello C., Lewis SEM., Estanyol JM, Ballescà JL, Oliva R, Identification of Protein Changes in Human Sperm throughout the Cryopreservation Process, Andrology. 2017 Jan;5(1):10-22. doi: 10.1111/ andr.12279. Epub 2016 Nov 17. PMID: 27860400

Jodar M, Soler-Ventura A, Oliva R; Molecular Biology of Reproduction and Development Research Group. Semen proteomics and male infertility. J Proteomics. 2017 Jun 6;162:125-134. doi: 10.1016/j.jprot.2016.08.018. Epub 2016 Aug 26. Review. PMID: 27576136

Martínez-Zamora MA, Tàssies D, Reverter JC, Creus M, Casals G, Cívico S, Carmona F, Balasch J. Increased circulating cell-derived microparticlecount is associated with recurrent implantation failure after IVF and embryo transfer. Reprod Biomed Online. 2016 Aug;33(2): 168-73. doi: 10.1016 /j.rbmo.2016.05.005. Epub 2016 May 20. PMID: 27236712

Jain CV, Jessmon P, Kilburn BA, Jodar M, Sendler E, Krawetz SA, Armant DR. Regulation of HBEGF by Micro-RNA for Survival of Developing Human Trophoblast Cells. PLoS One. 2016; 11(10): e0163913. Published online 2016 Oct 4. doi: 10.1371/ journal.pone. 0163913. PMIC: 5049799

Johnson GD, Jodar M, Pique-Regi R, Krawetz SA. Nuclease Footprints in Sperm Project Past and Future Chromatin Regulatory Events. Sci Rep. 2016 May 17;6:25864. Published online 2016 May 17. doi: 10.1038/ srep25864. PMIC: 4869110

Jodar M, Sendler E, Moskovtsev SI, Librach CL, Goodrich R, Swanson S, Hauser R, Diamond MP, Krawetz SA. Response to Comment on "Absence of sperm RNA elements correlates with idiopathic male infertility". SciTranslMed. 2016 Aug 24;8(353): 353tr1. doi: 10.1126/scitranslmed.aaf4550. PMID: 27559098

Carrell DT, Aston KI, Oliva R, Emery BR, De Jonge CJ. The "omics" of human male infertility: integrating big data in a systems biology approach. Cell Tissue Res. 2016;363: 295-312. doi: 10.1007/ s00441-015-2320-7. Epub 2015 Dec 10. PMID: 26661835

Codina C, Estanyol JM, Fidalgo MJ, Ballescà JL, Oliva R. Advances in sperm proteomics: best-practise methodology and clinical potential. Expert Review of Proteomics. 2015;12:255-77. doi: 10.1586/ 14789450.2015. 1040769. Epub 2015 Apr 28. Review. PMID: 25921224

Paiva C, Amaral A, Rodriguez M, Canyellas N, Correig X, Ballesca JL, Ramalho-Santos J, Oliva R. Identification of endogenous metabolites in human sperm cells using 1H-NMR and GC-MS. Andrology. 2015; 3:496-505. doi: 10.1111/ andr. 12027. Epub 2015 Apr 8. PMID: 25854681

Castillo J, Estanyol JM, Ballescà JL, Oliva R, Human sperm chromatin epigenetic potential: genomics, proteomics, and male infertility. Asian Journal of Andrology 2015; 17:601-9. doi: 10.4103/ 1008-682X. 153302. PMID: 25926607

Pantano L, Jodar M, Bak M, Ballescà JL, Tommerup N, Oliva R, Vavouri T. The small RNA content of human sperm reveals pseudogene-derived piRNAs complementary to protein coding genes. RNA, 2015;21: 1085-95. doi: 10.1261/ rna.046482.114. Epub 2015 Apr 22. PMID: 25904136

Vilagran I, Yeste M, Sancho S, Castillo J, Oliva R, Bonet S. Comparative analysis of boar seminal plasma proteome from different freezability ejaculates and identification of Fibronectin 1 as sperm freezability marker. Andrology, 2015; 3: 345-56. doi: 10.1111/ andr.12009. Epub 2015 Feb 9. PMID: 25678437

Castillo J, Amaral A, Azpiazu R, Vavouri T, Estanyol JM, Ballescà JL, Oliva R. Genomic and proteomic dissection and characterization of the human sperm chromatin. Mol Hum Reprod. 2014;20: 1041-53. doi: 10.1093/ molehr/ gau079. Epub 2014 Sep 5. PMID: 25193639

Amaral A, Paiva C, Attardo Parrinello C, Estanyol JM, Ballescà JL, Ramalho-Santos J, Oliva R. Identification of Proteins Involved in Human Sperm Motility Using High-Throughput Differential Proteomics. J Proteome Res. 2014;13:5670-84. doi: 10.1021/ pr500652y. Epub 2014 Oct 7. PMID: 25250979

Zatecka E, Castillo J, Elzeinova F, Kubatova A, Ded L, Peknicova J, Oliva R. The effect of tetrabromobisphenol A on protamine content and DNA integrity in mouse sperm. Andrology 2014;2: 910-7. doi: 10.1111/ j.2047-2927. 2014.00257.x. Epub 2014 Aug 22. PMID: 25146423

Azpiazu R, Amaral A, Castillo J, Estanyol JM, Guimerà M, Ballescà JL,  Balasch J, Oliva R. High-throughput sperm differential proteomics suggests that epigenetic alterations contribute to failed assisted reproduction. Hum Reprod. 2014;29: 1225-37. doi: 10.1093/ humrep/ deu073. Epub 2014 Apr 29. PMID: 24781426

Giacco DL, Chianese C, Sánchez-Curbelo J, Bassas L, Ruiz P, Rajmil O, Sarquella J, Vives A, Ruiz-Castañé E, Oliva R, Ars E, Krausz C. Clinical relevance of Y-linked CNV screening in male infertility: new insights based on the 8-year experience of a diagnostic genetic laboratory. Eur J Hum Genet. 2014 Jun;22(6): 754-61. doi: 10.1038/ ejhg.2013.253. Epub 2013 Nov 6. PMID: 24193344

Jodar M, Oliva R. Protamine alterations in human spermatozoa. Adv Exp Med Biol. 2014;791: 83-102. doi: 10.1007/ 978-1-4614- 7783-9_6. PMID: 23955674

Amaral A, Castillo J, Ramalho-Santos J, Oliva R. 2014. The combined human sperm proteome: cellular pathways and implications for basic and clinical science. Human Reproduction Update 2014 Jan-Feb;20(1): 40-62. doi: 10.1093/ humupd/ dmt046. Epub 2013 Sep 29. PMID: 24082039

Castillo J, Amaral A, Oliva R. Sperm nuclear proteome and its epigenetic potential. Andrology. 2014 May;2(3): 326-38. doi: 10.1111/ j.2047-2927. 2013.00170.x. Epub 2013 Dec 10. PMID: 24327354

Silva F, Rodriguez-Revenga L, Madrigal I, Alvarez-Mora MI, Oliva R, Milà M. High apolipoprotein E4 allele frequency in FXTAS patients. Genet Med. 2013 Aug;15(8): 639-42. doi: 10.1038/ gim.2013.12. Epub 2013 Mar 14. PMID: 23492875

Vilagran I, Castillo J, Bonet S, Sancho S, Yeste M, Estanyol JM, Oliva R. Acrosin-binding protein (ACRBP) and triosephosphate isomerase (TPI) are good markers to predict boar sperm freezing capacity. Theriogenology. 2013 Sep 15;80(5): 443-50. doi: 10.1016/ j.theriogenology. 2013.05.006. Epub 2013 Jun 14. PMID: 23768753

Amaral A, Castillo J, Estanyol JM, Ballesca JL, Ramalho-Santos J, Oliva R. Human sperm tail proteome suggests new endogenous metabolic pathways. Mol Cell Proteomics. 2013 Feb;12(2): 330-42 doi: 10.1074/ mcp.M112 .020552. Epub 2012 Nov 15. PMID: 23161514

de Mateo S, Estanyol JM, Oliva R. Methods for the analysis of the sperm proteome. Methods Mol Biol. 2013; 927: 411-22. PMID: 22992932

Oliva R. SBiRM: Focus on proteomics and reproduction. Preface. Syst Biol Reprod Med. 2012 Aug; 58(4): 177-8. doi: 10.3109/ 19396368. 2012. 699587. PMID: 22788529

Jodar M, Kalko S, Castillo J, Ballescà JL, Oliva R. Differential RNAs in the sperm cells of asthenozoospermic patients. Hum Reprod. 2012 May;27(5): 1431-8. doi: 10.1093/ humrep/des021. Epub 2012 Feb 21. PMID: 22353264

Oliva R, Luís Ballescà J. Altered histone retention and epigenetic modifications in the sperm of infertile men. Asian J Androl. 2012 Mar;14(2): 239-240. Published online 2011 Nov 7. doi: 10.1038/aja.2011.159. PMID: 22057381.

 • Ofertes de la Universitat de Barcelona:

Feina UB

 • Ofertes del Grup de Recerca:

El Grup de Biologia Molecular de la Reproducció i el Desenvolupament, liderat pel Dr Rafael Oliva, busca un candidat/a per desenvolupar una TESI DOCTORAL dins del projecte de recerca “Maduresa molecular de la cromatina de l’espermatozoide i selecció espermàtica en els tractaments de reproducció assistida”, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i Institut de Salut Carlos III (ref. PI20/00936).

Comparteix-ho: