Bioquímica i biologia molecular

Presentació

La unitat de Bioquímica i Biologia Molecular imparteix docència als graus de Medicina, Enginyeria Biomèdica, Infermeria-Clínic i Ciències Biomèdiques. Les assignatures de Bioquímica Bàsica, Biologia Molecular, Bioquímica de Sistemes al grau de Medicina, Química i Bioquímica al grau d'Enginyeria Biomèdica, Bioquímica al grau d’Infermeria-Clínic i Biologia Cel·lular de la Patologia i Bioquímica clínica i analítica al grau de Ciències Biomèdiques. La unitat també participa en diversos màsters interuniversitaris i coordinats per la Universitat de Barcelona (Neurociències, Medicina Translacional, Immunologia Avançada…). 

Pel que respecta a recerca a la unitat hi ha diferents grups amb interessos en les àrees de neurociències (Neuroquímica, Neuroinflamació, Mecanismes moleculars de malalties neurològiques/neurodegeneratives i identificació de noves dianes terapèutiques), Immunologia i Patologia Hepàtica (Recerca Translacional en Noves Estratègies de Diagnòstic i Tractament de la Malaltia Hepàtica). 

Bedini Chesa, Josep Lluis Professor Associat Mèdic jlbedini@clinic.cat
Cadefau Surroca, Joan Aureli Professor Associat 3P  jcadefau@ub.edu 
De Sousa Valente, Juan Tony Professor Associat 3P valentedesousa@ub.edu 
Jiménez Povedano, Wladimiro Catedràtic d'Universitat wjimenez@ub.edu 
Malagelada Grau, Cristina Professora Agregada cristina.malagelada@ub.edu 
Marin Soria, Jose Luis  Prof. Associat Mèdic 1P  jlmarin@clinic.cat
Martí Puig, Eulàlia Professora Agregada eulalia.marti@ub.edu
Martin Andorrà, Margarita
(Cap Unitat, telf 934024541)
Professor Titular d'Universitat  martin_andorra@ub.edu 
Mira Vallet, Aurea Professora Associada 1P amira@clinic.cat
Morales Ruiz, Manuel Professor Associat 3P  morales@clinic.cat
Pérez Sisques, Letícia Professor Associat 3P

leticiaperezsisques@ub.edu

Pugliese, Marco Professor Associat 3P marcopugliese@ub.edu 
Rodríguez Allue, Manuel José Professor Agregat  marodriguez@ub.edu
Saura Martí, Josep Professor Agregat  josepsaura@ub.edu 
Serrano Candelas, Eva Professora Associada 6P  eva.serrano.candelas@ub.edu

Nuevas estrategias Terapeúticas contra la enfermedad del hígado graso no alcohólico y la fibrosis hepática experimental: Nanoparticulas de óxido de cerio y bloqueo de PTTG1 mediante ARNip
Per: Sílvia Carvajal Restoy
Directors: Wladimiro Jiménez Povedano i Guillermo Fernández Varo
Doctorat en Medicina Traslacional
Universitat de Barcelona (2020)

New insights in mast cell function triggered by FcεRI, KIT and MRGPRX2 receptors
Per: Arnau Navinés Ferrer
Directora: Margarita Martín Andorrà
Universitat de Barcelona (11/2019)

Brain Immune Response as therapeutic target ni the treatment of Parkinson’s disease
Per: Neus Rabaneda Lombarte
Directors: Josep Saura Martí (co-dirigida per Carme Solà Subirana, CSIC)
Universitat de Barcelona (07/2019)

A comprehensive multiomics approach towards understanding obsessive-compulsive disorder
Per: Laura Domenech Salgado
Directora: Eulàlia Martí Puig
Center for Genomic Regulation
Universitat Pompeu Fabra (2018)

Prenatal and Postnatal exposure to tobacco smoking and molecular signatures in children
Per: Marta Vives Usano
Directora: Eulàlia Martí Puig
Center for Genomic Regulation
Universitat Pompeu Fabra (2018)

Evaluation of noncoding RNAs in Parkinson’s disease Center
Per: Joan Pallares Albanell
Directora: Eulàlia Martí Puig
Center for Genomic Regulation
Universitat Pompeu Fabra (2017)

Cerca i identificació de nous biomarcadors de fibrosi hepàtica per mitjà de tècniques proteòmiques
Per: Santiago Marfà Bruix
Director: Wladimiro Jimenez Povedano
Universitat de Barcelona (02/2017)

Deleció condicional de C/EBPβ en cél·lules de la micròglia. Nova eina per a l’estudi i la modulació de l’activació glial en models de neurodegeneració
Per: Marta Pulido Salgado
Directors: Josep Saura i Carme Solà
Universitat de Barcelona (2016)

Nuevos tratamientos contra la hipertensión portal en la cirrosis hepàtica experimental en la cirrosis experimental: 1/ Nanoparticulas de oxido de cerio y 2/ Agonismo parcial del receptor V1a de la vasopresina
Per: Denise Oró Bozzini
Director: Wladimiro Jimenez Povedano
Universitat de Barcelona (10/2016)

La proteïna adaptadora 3BP2 com a regulador de l'activitat cel·lular a través dels receptors de membrana Fcepsilon RI i KIT
Per: Erola Ainsua Enrich
Directora: Margarita Martín Andorrà
Qualificació: Excel·lent
Universitat de Barcelona (2014)

Activació dels canals KATP com estratègia neuroprotectora pel tractament de malalties autoimmunes desmielinitzants
Per: Noemí Virgili Treserres
Directors: Marco Pugliese i Juan F. Espinosa Parrilla
Qualificació: Excel·lent Cum Laude 
Universitat de Barcelona (26.06.2014)

Nuevos mecanismos de regulación hepática mediados por miR-33 y el receptor de las lipoproteínas de baja densidad
Per: Montse Pauta Puig
Director: Manuel Morales Ruiz
Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona (13/09/2013)

Mecanismes moleculars de secreció miocàrdica: remodelat ventricular i secreció del pèptid natriurètic tipus B
Per: Gregori Casals Mercadé
Director: Wladimiro Jimenez Povedano
Universitat de Barcelona (02/2013)

Insight into the Disease Processes of Fragile X Premutation Carriers Associated Pathologies. Expression-profile characerization and identification of a novel pathogenic mechanism
Per: Elisabet Mateu Huertas.
Directora: Eulàlia Martí Puig
Center for Genomic Regulation
Universitat Pompeu Fabra (2013)

Efecte de l’activació del canal K(ATP) al perfil d’expressió microglial durant la neurodegeneració a l’hipocamp de la rata
Per: Margot Martínez Moreno
Director: Manuel J Rodríguez Allué
Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona (05/2013)

C/EBPβ and C/EBPδ in neuroinflammation
Per: Marco Straccia
Directors: Josep Saura i Carme Solà
Universitat Autònoma de Barcelona (2012)

Caracterización de la Disfunción vascular sanguínea y linfática en la cirrosis hepática: Evaluación de la inhibición del factor de crecimiento placentario y del óxido nítrico como estrategias terapéuticas
Per: Jordi Ribera Sabaté
Director: Manuel Morales Ruiz
Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona (28/11/2012)

Desenvolupament d’una teràpia anti-amiloide per a la malaltia d’Alzheimer en el gos amb disfunció cognitiva
Per:  Maria Neus Bosch Pont
Director: Manuel J Rodríguez Allué
Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona (06/2012)

KATP Channel blockade instructs microglia to foster brain repair and neurogenesis after stroke
Per: Francisco Javier Ortega González,
Director: Manuel J Rodríguez Allué
Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona (04/2012)

Prostaglandina E2 en la activación osmótica inducida por manitol en el mastocito
Per: Ivonne Marisol Torres
Directora: Margarita Martín Andorrà
Qualificació: Excel·lent cum laude
Universitat de Barcelona (2011)

Modulació de l’activació microglial com estratègia neuroreparadora
Per: Nuria Gresa Arribas
Directors: Carme Solà i Josep Saura
Universidad de Barcelona (2011)

Characterization of the contribution of small non-coding RNA deregulation to Parkinson’s disease patogénesis
Per: Elena Miñones Moyano
Directora: Eulàlia Martí Puig
Center for Genomic Regulation
Universitat de Barcelona (2011)

Full characterization of the small RNA transcriptote using novel comptutational methods for hight-throughput sequencing data: study of miRNA variability in eukaryote organsims
Per: Lorena del Valle Pantano Rubiño
Directora: Eulàlia Martí Puig
Center for Genomic Regulation
Universitat Pompeu Fabra (2011)

Vps13a distribution in the brain of a Huntington’s disease mouse model
Per: Maria Carreras Caballé
Director: Manuel J Rodríguez Allué
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona (2021)

Via NF-kB com a diana terapèutica en els dèficits cognitius de la Malaltia de Huntington associats a astrocitosi reactiva
Per: Maria Oliveró Viña
Director: Manuel J Rodríguez Allué
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona (2021)

Localización tisular y distribución neuronal de la coreína en el cerebro de ratón
Per: Nerea Chaparro Cabanillas
Director: Manuel J Rodríguez Allué
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona (2020)

Targeting microglial TREM2 as an Alzheimer’s disease therapy
Per: Júlia Ollé Grau
Director: Manuel J Rodríguez Allué
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona (2020)

New targets to control KIT-dependent cell signals
Per: Óscar Laguía Candelaria
Directora: Margarita Martín Andorrà
Universitat de Barcelona (2019)

Glial activation and its mechanism of control in Parkinson's disease
Per: Neus Rabaneda Lombarte
Director: Josep Saura Martí
Grau: Medicina, Universitat de Barcelona (2019)

Molecular basis of Huntington's Disease: Susceptibility of Medium Spiny Neurons
Per: Anna Pelach Pueyo
Director: Manuel J Rodríguez Allué
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona (2019)

MRGPRX2: a new explanation for anaphylactoid reactions to perioperative drugs
Per: Sergio Aguilar López
Directora: Margarita Martín Andorrà
Universitat de Barcelona (2018)

Experimental Neurotoxic and genetic models of Parkinson’s

Per: Josep Garré Cristau
Director: Josep Saura Martí
Grau: Medicina, Universitat de Barcelona (2018)

Estudi de la resposta glial induïda per micropartícules de sílice nanoporoses (II)

Per: Paula Carreras Domínguez
Director: Josep Saura Martí
Grau: Biotecnologia, Universitat de Barcelona (2018)

Caracterització de cultius de cèl·lules microglia-like a partir de monòcits humans adults

Per: Clara Alba Rey
Director: Josep Saura Martí
Grau: Ciències Biomèdiques, Universitat de Barcelona (2018)

T cells: the key to recovery after stroke? A critical Review
Per: Míriam Mayor Echave-Sustaeta
Director: Manuel J Rodríguez Allué
Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona (2018)

La esclerosis lateral amiotrófica y sus mecanismos patológicos de agregación proteica
Per: Miguel Pérez Nieto
Director: Manuel J Rodríguez Allué
Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona (2018)

Natural targets to combat weakness in neuromuscular disease

Per: Anna Sanchez Àvila
Director: Josep Saura Martí
Grau: Ciències Biomèdiques, Universitat de Barcelona (2018)

Dysregulation of Gene expression deregulation in heart and skeletal muscle of Huntington’s disease induced mice
Per: Clara Farrés Álvarez
Directora: Eulàlia Martí Puig
Grau de Biologia Humana, Universitat Pompeu Fabra (2018)

New mirnas involved ingastrointestinal stromal tumor cells viability
Per: Cindy Gabriela Mancía
Directora: Margarita Martín Andorrà
Universitat de Barcelona (2017)

Estudi de la resposta glial induïda per micropartícules de sílice nanoporoses

Per: Júlia Sala Jarque
Director: Josep Saura Martí
Grau: Biotecnologia, Universitat de Barcelona (2017)

Mechanisms of neuroinflammation in amyotrophic lateral sclerosis (ALS)
Per Nil Albiol Zamora
Director: Manuel J Rodríguez Allué
Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona (2017)

New molecules involved in the signaling of oncogenic receptors KIT and pdgfrα
Per: Cristina Belda Marín
Directora: Margarita Martín Andorrà
Universitat de Barcelona (2016)

Role of ATP-dependent potassium channels in reactive microglia in amyotrophic lateral sclerosis (ALS)
Per: Carolina Roqueta Grau
Director: Manuel J Rodríguez Allué
Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona (2016)

Unravelling non-coding RNA mechanisms in neurodegenerative conditions. 
Per: Clara Domingo Sabugo
Directora: Eulàlia Martí Puig
Grau en Ciències Biomèdiques, Universitat de Barcelona (2016)

Novel neuroprotective therapies for multiple sclerosis: an updated review
Per: Albert Cortés Bullich
Director: Marco Pugliese
Qualificació: 8,9
Universitat de Barcelona (2015-2016)

OMALIZUMAB: Where do we come from? Where are we going?
Per: Ignacio Molina Molina
Directora: Margarita Martín Andorrà
Universitat de Barcelona (2015)

Obtaining a 3BP2 proline rich domain deleted mutant. Implications in ligands binding
Per: Oriol Careta Borrás
Directora: Margarita Martín Andorrà
Universitat de Barcelona (2015)

3BP2 adaptor molecule role in Kit oncogènic downregulation in gastrointestinal stromal tumor (GIST) cells. Implications in therapy
Per: Ignacio Bon Romero
Directora: Margarita Martín Andorrà
Universitat de Barcelona (2014)

La interacció entre Myo1f i 3BP2 en Mastòcits Humans
Per: Cristina Luque Bailén
Directora: Margarita Martín Andorrà
Universitat de Barcelona (2014)

ATP-sensitive potassium channel (KATP) and L-type voltage-gated calcium channel (L-VGCC) coupling in BV-2 microglial cells
Per: Carla Barona
Director: Manuel J Rodríguez Allué
Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona (2014)

Gene expression profile and phenotype characterization of macrophages transformed by liver cancer cells: an approach for modelling tumor-associated macrophages
Per: Alejandro Martínez Navarro
Director: Pedro Melgar Lesmes
Qualificació: 9.0
Màster en Immunologia Avançada
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (07/2021)

Approaching the role of chorein in neurons and establishing a cellular model of chorea-acanthocytosis disease
Per: Nerea Chaparro Cabanillas
Director: Manuel J Rodríguez Allué
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (2021)

Cerium Oxide Nanoparticles as a Potential Experimental Treatment for Bleomicyn-Induced Acute Respiratory Distress Syndrome in Rats
Per: Alejandro Vidal.
Qualificació: 8,40/10
Director: Wladimiro Jiménez
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (2020-2021)

Modulation of macrophages using matrix-embedded endothelial cells to reduce liver fibrosis
Per: Laura Piñeiro Alonso
Director: Pedro Melgar Lesmes
Qualificació: 8,2
Màster en Immunologia Avançada
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (09/2020)

Characterization of human microglia-like cells and studies on C/EBP transcription factors 
Per: Elia Micoli
Directors: Josep Saura i Enrico Tongiorgi
Màster en Neurociències, Universitat de Trieste (2020)

LNA-CTG administration as a therapeutic approach in Huntington’s disease
Per: Maria Solaguren Beascoa
Directora: Eulàlia Martí Puig
Universitat de Barcelona (2019)

KARS, a new target in anaphylaxis
Per: Pau Ribó Molina
Directora: Margarita Martín Andorrà
Universitat de Barcelona (2019)

Human monocyte-derived microglia-like cells: culture characterization and role of C/EBP transcription factors in neuroinflammatory response
Per: Andrea Llaves López
Director: Josep Saura Martí
Màster en Medicina Translacional. Universitat de Barcelona (2019)

Potential effect of Cerium Oxide Nanoparticles in an experimental model of NAFLD
Per: Shayan Shahbazi Dastjerdeh. Nota: 8,30/10
Directors: Guillermo Fernández Varo, Gregori Casals i Wladimiro Jiménez
IX Màster en Medicina Translacional, MSc-CELLEX, Universitat de Barcelona (2018-2019)

MiR-1246 and miR-5100 target MITF and decrease GIST cell viability
Per: Cindy Gabriela Mancía
Directora: Margarita Martín Andorrà
Universitat de Barcelona (2018)

Targeted matrix metalloproteinase 9 overexpression in macrophages promotes a phenotype switch boosting fibrosis resolution
Per: Aureli Luquero Gómez
Directors: Pedro Melgar Lesmes i Wladimiro Jiménez
Qualificació: 8,7 (Matrícula d'honor)
Màster en Immunologia Avançada
Univ. Barcelona/Univ. Autònoma Barcelona (2018)

Distribución de la coreína en el cerebro de ratón
Per: Álvaro Llorens Rastrollo
Director: Manuel J Rodríguez Allué
Facultat en Biologia, Universitat de Barcelona (2018)

Selection and validation of novel drugs based on system biology target discovery to ameliorate symptoms in Huntington's disease
Per Esther García García
Director: Manuel J Rodríguez Allué
Facultat en Farmàcia, Universitat de Barcelona (2018)

lInvolvement of small RNAs in the pathophysiology of Huntington’s disease: focus on sCAG species
Per: Anna Guisado Corcoll
Directors: Eulàlia Martí Puig (co-supervisad amb Dr. Esther Perez-Navarro)

Màster en Neurociències, Univeristat de Barcelona (2018)

New tools for single-cell diagnostic of liver càncer
Per: Adriana Mora Barrabés
Directors: Pedro Melgar Lesmes i Wladimiro Jiménez
Qualificació: 7,2
Màster en Medicina Traslacional
MSc-CELLEX, Universitat de Barcelona (2018)

Stimulation of functional liver regeneration in cirrhotic livers through intrahepatic vascular normalization and modulation of Akt targets
Per: Raúl del Rey Vergara
Director: Manuel Morales Ruiz
VIII Màster de Medicina Translacional, MSc-CELLEX, Universitat de Barcelona (2018)

Analysis of molecules involved in KIT regulation in a new cellular model for mastocytosis
Per: Alexis Eduardo Pérez Paredes
Directora: Margarita Martín Andorrà
Universitat de Barcelona (2017)

Microglia-like cells as a neuroinflammation model for Parkinson’s Disease
Per: Gerard Aguilar Pérez

Director: Josep Saura Martí

Màster en Medicina Translacional. Universitat de Barcelona (2017)

 

Long non-coding RNA in Parkinson’s Disease
Per: Manisha Arumalla
Directora: Eulàlia Martí Puig
Màster en Genètica i Genòmica, Universitat de Barcelona (2017)

RNA toxicity in Huntington’s disease
Per: Cristina Navarrete Hernandez
Directora: Eulàlia Martí Puig
Màster en Genètica i Genòmica, Universitat de Barcelona (2017)

Evaluation of antioxidant and anti-steatotic effects of cerium oxide nanoparticles as promising therapeutic agent in the non-alcoholic fatty liver
Per: Marina Parra Robert
Directors: Gregori Casals i Wladimiro Jiménez
VIII Màster de Medicina Translacional, MSc-CELLEX, Universitat de Barcelona (2017)

Effect of cerium oxide nanoparticles on oxidative stress and cellular oxysterols production
Per: Núria Massana Martinell
Directors: Gregori Casals i Wladimiro Jiménez
Màster en Laboratori d'Anàlisi Clínica, Universitat Pompeu Fabra (2017)

Functional Characterization of DDX15 gene deficiency
Per: Irene Portolés Plaza
Director: Manuel Morales Ruiz
VIII Màster de Medicina Translacional, MSc-CELLEX, Universitat de Barcelona (2017)

Human microglia-like cells as a neuroinflammation model for Parkinson’s Disease. Characterization of alpha-synuclein effects in human microglia-like cells
Per: Carla Belmonte Mateos
Drector: Josep Saura Martí
Màster de Neurociències. Universitat de Barcelona (2016)

Effects of nanoporous silica particles on glial cells
Per: Elisa García Lara
Director: Josep Saura Martí

Màster de Medicina Translacional. Universitat de Barcelona (2016)

 

Analysis of casein kinase II expression in hepatic stellate cells and its possible role in hepatic inflammation and fibrosis
Per: Meritxell Perramón Corominas
Directors: Guillermo Fernández Varo i Wladimiro Jiménez
VIII Màster de Medicina Translacional, MSc-CELLEX, Universitat de Barcelona (2016)

Study of the role of the adaptor protein 3BP2 in k562 cells. A chronic myelogenous leukaemia cellular model
Per: Ignacio Bon Romero
Directora: Margarita Martín Andorrà
Universitat de Barcelona (2015)

Estudio in vitro del Omalizumab (anti-IgE) en Urticaria Crónica
Per: Elizabeth Proaño
Directora: Margarita Martín Andorrà
Universitat de Barcelona (2015)

Preparation of microglia-like cell cultures from human peripheral blood monocytes. Preliminary study of C/EBPβ and C/EBPδ expression

Per: Anaïs Marsal Cots

Director: Josep Saura Martí

Màster en Neurociències. Universitat de Barcelona (2015)

 

Analysis of gene expression perturbations in Huntington’s disease models after administration of LNA-oligonucleotides complementary to the CAG repeat.
Per: Zeus Aranda Remon
Directora: Eulàlia Martí Puig
Màster en Recerca Biomèdica, Universitat Pompeu Fabra (2015)

Títol del treball: 3BP2, KIT and Myo1f in Mast cell migration and activation
Per: Arnau Navinés Ferrer
Directora: Margarita Martín Andorrà
Universitat de Barcelona (2014)

Overexpression of angiopoietin-2 in rats and patients with liver fibrosis. Therapeutic consequences of its inhibition
Per: Blai Morales Romero
Director: Manuel Morales Ruiz
IV Màster de Medicina Translacional, MSc-CELLEX, Universitat de Barcelona (2014)

Expression and regulation of AVPR2 and AQP-2 genes in Hepatic Stellate Cells (HSCs)
Per: Berta Serra Navarro
Directors: Guillermo Fernández Varo i Wladimiro Jiménez
IV Màster de Medicina Translacional, MSc-CELLEX, Universitat de Barcelona (2014)

Gene expression deregulation induced by locked nucleic acids targeting small CAG-repeated RNAs (LNA-asCAG) in R6/2 mouse model for huntington’s disease.
Per: Gartze Mentxaca Miranda
Directora: Eulàlia Martí Puig
Màster en Recerca Biomèdica, Universitat Pompeu Fabra (2014)

Deregulation of non-coding RNAs in Parkinson’s Disease
Per: Joan Pallarès Albanell
Directora: Eulàlia Martí Puig
Màster en Recerca Biomèdica, Universitat Pompeu Fabra (2013) 

Characterization of the pathological role of downstream targets of Akt in liver disease
Per: Cristina Alarcón Vila
Director: Manuel Morales Ruiz
III Màster de Medicina Translacional, MSc-CELLEX, Universitat de Barcelona (2013)

Los factores de transcripción C/EBPs en la EAE, un modelo animal de Esclerosis Múltiple
Per: María José Andón
Directors: Josep Saura i Tony Valente
Màster en Neurociències. Universitat de Barcelona (2012)

Efecto de un agonista parcial de la vasopresina en la hemodinámica sistémica y la presión portal en ratas con cirrosis y ascitis
Per: Silvia Carvajal Restoy
Directors: Guillermo Fernández Varo i Wladimiro Jiménez
II Màster de Medicina Translacional, MSc-CELLEX, Universitat de Barcelona (2012)

Transduction of dominant-negative soluble PDGFRβ improves hepatic hepatic collagen, systemic hemodynamics and portal pressure in fibrotics rats
Per: Denise Oró Bozzini
Directors: Guillermo Fernández Varo i Wladimiro Jiménez
II Màster de Medicina Translacional, MSc-CELLEX, Universitat de Barcelona (2012)

Generació de ratolins deficients per al factor de transcripció C/EBPβ en cèl·lules de micròglia mitjançant el sistema Cre/LoxP
Per: Marta Pulido Salgado

Director: Josep Saura Martí

Màster de Biomedicina. Universitat de Barcelona (2011)

Potential effect of Cerium Oxide Nanoparticles in an experimental model of NAFLD
Per: Shayan Shahbazi Dastjerdeh. Nota: 8,30/10
Directors: Guillermo Fernández Varo, Gregori Casals i Wladimiro Jiménez
IX Màster en Medicina Translacional, MSc-CELLEX, Universitat de Barcelona (2018-2019)

Comparteix-ho: