Cèl.lules mare i medicina regenerativa. IP: Josep M. Canals Coll

Presentació

L’àrea d’investigació del Laboratori de cèl·lules mare i medicina regenerativa està focalitzada en les malalties neurodegeneratives, especialment en la malaltia de Huntington i Parkinson.

El principal objectiu del nostre grup és la caracterització de factors extrínsecs i/o intrínsecs que participin en la diferenciació de cèl·lules mare cap a neurones estriatals que en última instància puguin substituir les neurones danyades. Com a font de cèl·lules mare estem estudiant el potencial de les cèl·lules mare embrionàries procedents de la massa interna de blastocists d'embrions preimplantacionals, així com les cèl·lules mare neurals obtingudes de primordis estriatals de fetus d'etapes primerenques de gestació.

El nostre grup ha caracteritzat l’efecte de diferents factors extrínsecs, així com de diversos factors de transcripció com Nolz1, Ikaros1 i Helios. Recentment, hem descrit el paper d’aquests factors de transcripció durant la neurogènesi estriatal i els seus mecanismes d’acció. També hem descrit la interacció d’aquests factors de transcripció amb d’altres factors telencefàlics.

Per altre banda, des de fa molts anys també estem interessats en altres estratègies terapèutiques per la malaltia de Huntington com la neuroprotecció. Actualment estem estudiant el potencial de les cèl·lules mare mesenquimals per a aproximacions de teràpia gènica ex vivo per a poder protegir les neurones estriatals.

Pensem que totes aquestes estratègies terapèutiques poden contribuir en un futur en trobar una cura per a la malaltia de Huntington.

PARAULES CLAU:

Estudi de la regulació i dels efectes protectors dels factors neurotròfics durant el desenvolupament i en models de malalties neurodegeneratives. Paraules Clau: Factors tròfics; sistema nerviós central; mort neuronal; desenvolupament postnatal; malalties neurodegeneratives; tractaments farmacològics.

Utilització de cèl·lules mare neuronals per al restabliment funcional de malalties neurodegeneratives. Paraules Clau: Precursors neuronals; teràpia gènica; trasplantament; nucli estriat; GABA; Parkinson; Huntington; regeneració.

Josep M. Canals Coll
Professor Titular d’Universitat
jmcanals@ub.edu

 

EQUIP

 

Georgina Bombau Martinez
Tècnic de laboratori
gbombau@ub.edu

 

Mireia Galofré Centelles
Responsable de laboratori
mireiagalofre@ub.edu

 

Andrea Honrubia Garcia
Tècnic de laboratori
ahonrubia@ub.edu

 

Clelia Introna
Investigadora predoctoral
c.introna@ub.edu

 

Francisco J. Molina Ruiz
Investigador predoctoral
fjmolina@ub.edu

 

Cristina Salado Manzano
Investigadora Predoctoral
crsalmanz@gmail.com

 

Phil Sanders
Investigador Postdoctoral
phil.sanders@ub.edu

 

Cristina Vila Torondel
Investigadora Predoctoral
vilatorondelcristina@gmail.com

 

GESTIÓ

 

Adrià Vidal Santorum
Gestor de projectes
adriavidal@ub.edu

  • Investigació de les cascades de transcripció (RA, Nolz1, Ikaros1, Helios) que controlen la diferenciació de cèl·lules en neurones especifiques.
  • Interessats en les possibilitats terapèutiques oferires per la neuroprotecció i investiga el potencial de cèl·lules mesenquimals per ser utilitzades en teràpia gènica ex vivo per tal de protegir les neurones estriatals.
  • Representació de la recapitulació del circuit del cervell amb el desenvolupament de cèl·lules mare diferenciades en tipus cel·lulars específics de neurones en un microchip on es poden fer connexions funcionals.
  • Involucrats en estudis sobre l’impacte de la matriu cel·lular en l’organització de neurones en una ret funcional.
  • Utilització dels descobriments generats dels estudis in vivo per tal de establir protocols vàlids i robusts per a la diferenciació de cèl·lules mare en neurones especifiques.
  • Es treballa per a generar models quimèrics combinant el millor que pot oferir de les teràpies in vivo i in vitro.

  • Participació en Projectes d’I+D finançats en Convocatòries públiques (nacionals i/o Internacionals)


Títol: In vivo reprogramming to rescue alterations in Huntington’s disease

Entitat finançadora: Fundació La Caixa
Programa: Health Research 2021
Número de projecte: HR21-00622
Import: 994.890 €
Any: 2021-2024
Investigador principal: Josep M. Canals

Títol: Modelización de enfermedades neurodegenerativas

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Programa: EUROPA INVESTIGACIÓN 2020
Número de projecte: EIN2020-112381
Import: 14.600,00 €
Any: 2020-2022
Investigador principal: Josep M. Canals

Títol: ASCTN-Training: Training on Advanced Stem Cell Technologies in Neurology

Entitat finançadora: Comisión de las Comunidades Europeas
Programa: H2020-MSCA-ITN-2018
Número de projecte: 813851
Import: 3.479.403,24 €
Any: 2018-2022
Coordinador principal: Josep M. Canals
Investigador principal: Josep M. Canals

Títol: Red de Terapia Celular (Cell therapy network; Barcelona node)

Entitat finançadora: Fondo de Invest. Sanitarias. Instituto de Salud Carlos III
Programa: RETICS
Import: 284.999,00 €
Any: 2017-2022
Investigador principal: Josep M. Canals

Títol: Study of the role of neurodevelopment alterations in Hunington’s disease

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: RETOS
Número de projecte: RTI2018-099001-B-I00
Import: 181.500,00 €
Any: 2019-2021
Investigador principal: Josep M. Canals

Títol: Cell therapy for knee osteoarthritis. Comparison of treatments with autologous and allogenic mesenchymal stromal cells in a multicenter controlled randomized clinical trial (ARTROCELL)

Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII); Ministerio de Economia, Industria y Competitividad
Programa: Proyectos de Investigación Clinica Independiente en Terapias Avanzadas de la Acción Estratégica en Salud.
Número de projecte: PIC18/00001        
Import: 767.962,80 €                       
Any: 2019-2021
Investigador principal: Fermin Sànchez-Guijo

Títol: In vitro Study of Neurodevelopment in Huntington’s disease

Entitat finançadora: CHDI Foundation Inc
Número de projecte: A14079
Import: 1 836.729,00 €
Any: 2018-2021
Investigador principal: Josep M Canals

Títol: Lot 3 Immunogenicity testing for advanced therapy medicinal product and Lot 4 Autoimmune disease

Entitat finançadora: Comisión de la Comunidad Europea.
Programa: Reviews on Non-animal Methods in Use for Biomedical Research divided in 5 lots.
Número de projecte: JRC/IPR/2018/F.3/0035/OC
Import: 120.000,00 €
Any: 2019-2020
Investigador principal: Marco Straccia

Títol: European Training Network for Cell-based Regenerative Medicine

Entitat finançadora: Comisión de las Comunidades Europeas
Programa: H2020-MSCA-ITN-2016
Número de projecte: 722779
Import: 247.872,96€
Any: 2016-2020
Investigador principal: Josep M Canals i Jordi Alberch

Títol: Centre per a la producció i validació de teràpies avançades- CREATIO

Entitat finançadora: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ); Generalitat de Catalunya
Programa: Ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors de tecnologia catalans
Número de projecte: TECDTP18-1-0007
Import: 29.999,96 €
Any: 2018-2018
Investigador principal: Josep M Canals

Títol: Células madre y Medicina Regenerativa

Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya
Programa: Grupos Consolidados
Número de projecte: 2017 SGR 1408
Any: 2017-2019
Investigador principal: Josep M. Canals

Títol: ADVANCECAT: Acceleradora pel desenvolupament de teràpies avançades a Catalunya

Entitat finançadora: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ); Generalitat de Catalunya
Programa: RIS3CAT
Número de projecte: COMRDI15-1-0013
Import: 969.352,00 €
Any: 2016-2019
Investigador principal: Josep M Canals

Títol: Desarrollo, diferenciación y maduración neuronal en la enfermedad de Huntington

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Programa: Plan Nacional de biomedicina
Número de projecte: SAF2015-66505-R
Import: 181.500,00 €
Any: 2016-2019
Investigador principal: Josep M Canals

Títol: Centre per a la producció i validació de teràpies avançades- CREATIO

Entitat finançadora: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ); Generalitat de Catalunya
Programa: Ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors de tecnologia catalans
Número de projecte: TECDTP16-1-0002
Import: 45.850,30 €
Any: 2017-2018
Investigador principal: Josep M Canals

Títol: Studying Human MSN Differentiation from PSC using Single-Cell RNAseq and Rodent Chimeric Models

Entitat finançadora: CHDI Foundation Inc
Número de projecte: A12076
Import: 553.417,00 €
Any: 2016-2018
Investigador principal: Josep M Canals

Títol: Modulación del déficit de la plasticidad sináptica como estrategia terapéutica en la enfermedad de Hunttington

Entitat finançadora: Marató de TV3
Programa: Enfermedades neurodegenerativas
Número de projecte: 20140130/1
Import: 299.375,00 €
Any: 2015-2018
Investigador principal: Jordi Alberch Vié

Títol: Modulación del déficit de la plasticidad sináptica como estrategia terapéutica en la enfermedad de Hunttington

Entitat finançadora: Marató de TV3
Programa: Enfermedades neurodegenerativas
Número de projecte: 20140130/1
Import: 299.375,00 €
Any: 2015-2018
Investigador principal: Jordi Alberch Vié

Títol: Centre per a la producció i validació de teràpies avançades - ub (cat-ub)

Entitat finançadora: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ); Generalitat de Catalunya
Programa: Ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors de tecnologia catalans
Número de projecte: TECDTP15-1-0022
Import: 43.767,00 €
Any: 2015-2017
Investigador principal: Josep M Canals

Títol: Fisiopatologia i tractament de les malalties neurodegeneratives

Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya
Programa: Grups Consolidats
Número de projecte: 2014SGR968
Import: 30.000,00 €
Any: 2014-2017
Investigador principal: Jordi Alberch Vié

Títol: Diferenciación de células madre hacia neuronas de proyeccion estriatales

Entitat finançadora: Fondo de Invest. Sanitarias. Instituto de Salud Carlos III
Programa: Ministerio de Ciencia e Innovación
Número de projecte: SAF2012-37417
Import: 175.000,00 Centre per a la producció i validació €
Any: 2013-2016
Investigador principal: Josep M Canals

Títol: Terapia celular

Entitat finançadora: Fondo de Invest. Sanitarias. Instituto de Salud Carlos III
Programa: RETICS
Número de projecte: RD12/0019/0002
Import: 298.150,00 €
Any: 2013-2016
Investigador principal: Josep M Canals

Títol: Stem Cell Differentiation JSC – Joint collaborative effort between the IDIBAPS (Barcelona), the University of Milano and the University of Cardiff

Entitat finançadora: CHDI Foundation Inc.
Programa: JSC
Número de projecte: A4530
Import: 1.741.002,00 €
Any: 2012-2016
Investigador principal: Josep M Canals

 

  • Participació en contractes d’I+D+i d’especial rellevància amb empreses i/o administracions (nacionals i/o internacionals)

 

Títol del contracte/projecte: Servicio de almacen de líneas celulares humans y murinas

Tipus de contracte: Contracte de recerca, FBG 310756
Empresa/administració finançadora: Laboratorio Reig Jofre, S.A.
Entitats participants: Universitat de Barcelona-Fundació Bosch i Gimpera
Any: 2020-2022
Investigador responsable: Josep M. Canals
Número d'investigadors participants: 5
Preu total projecte: Segons servei

Títol del contracte/projecte: Ensayo pre-clínico TET-NC-034 comparativo de vía de administración de un producto médico de terapia génica AAV9-hSyn1-hE2F4DN-myc-WPRE3SL, también conocido como AAV-E2F4DN-myc, como futura terapia para la enfermedad de Alzheimer (AD)

Tipus de contracte: Contracte de recerca, FBG 311082
Empresa/administració finançadora: Tetraneuron, SL
Entitats participants: Universitat de Barcelona-Fundació Bosch i Gimpera
Any: 2021-2021
Investigador responsable: Josep M. Canals
Número d'investigadors participants: 5
Preu total projecte: 9.840,71 €

Títol del contracte/projecte: Suministro de solución de un vector lentiviral para el desarrollo del proyecto "Receptor antigénico quimérico NKG2D para el tratamiento de pacientes pediátricos con leucemia aguda y leucemia mielomonocítica juvenil". PA 02-2020

Tipus de contracte: Contracte de recerca, FBG 311055
Empresa/administració finançadora: Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz
Entitats participants: Universitat de Barcelona-Fundació Bosch i Gimpera
Any: 2020-2021
Investigador responsable: Josep M. Canals
Número d'investigadors participants: 6
Preu total projecte: 202.350,00 €

Títol del contracte/projecte: Improving human hepatocyte isolation and culture for research purposes

Tipus de contracte: Contracte de recerca, FBG 310742
Empresa/administració finançadora: Cytes Biotechnologies
Entitats participants: Universitat de Barcelona-Fundació Bosch i Gimpera
Any: 2020-2021
Investigador responsable: Josep M. Canals
Número d'investigadors participants: 4
Preu total projecte: 34.650,00 €

Títol del contracte/projecte: Desarrollo documental GMP bajo los estándares de calidad famacéuticos requeridos por esta normativa

Tipus de contracte: Contracte de recerca, FBG 310682
Empresa/administració finançadora: Fundación para la Investigación Biomédica Hospital Universitario La Paz
Entitats participants: Universitat de Barcelona-Fundació Bosch i Gimpera
Any: 2020-2020
Investigador responsable: Josep M. Canals
Número d'investigadors participants: 6
Preu total projecte: 15.730,00 €

Títol del contracte/projecte: Servicio relativo a la producción y suministro de un lentivirus recombinante codificado de un CAR (LV-CL30) por el Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Tipus de contracte: Contracte de recerca, FBG 310303
Empresa/administració finançadora: Institut Recerca Hospital Santa Creu i Sant Pau
Entitats participants: Universitat de Barcelona-Fundació Bosch i Gimpera
Any:  2019-2020
Investigador responsable: Josep M. Canals
Número d'investigadors participants: 6
Preu total projecte: 54.000,00 €

Títol del contracte/projecte: Servicio de producción de partículas lentivirales de tercera generación por el Servicio de Inmunología del HCB

Tipus de contracte: Contracte de recerca, FBG 310260
Empresa/administració finançadora: Consorci Hospital Clínic de Barcelona
Entitats participants: Universitat de Barcelona-Fundació Bosch i Gimpera
Any:  2019-2020
Investigador responsable: Josep M. Canals
Número d'investigadors participants: 5
Preu total projecte: 29.166,96 €

Títol del contracte/projecte: Obtaining, processing an/or preserving non-human tissues, cells and related products

Tipus de contracte: Contracte per serveis, FBG 308408
Empresa/administració finançadora: Cytes Biotechnologies
Entitats participants: Universitat de Barcelona-Fundació Bosch i Gimpera
Any: 2015-2020
Investigador responsable: Josep M. Canals
Número d’investigadors participants: 4
Preu total del projecte: Segons servei

Títol del contracte/projecte: Servicio de desarrollo y validación de un MCB de la línea celular murina BA / F3 transfectadas con CD110

Tipus de contracte: Contracte de recerca, FBG 310228
Empresa/administració finançadora: Laboratorio Reig Jofre, S.A.
Entitats participants: Universitat de Barcelona-Fundació Bosch i Gimpera
Any:  2019-2019
Investigador responsable: Josep M. Canals
Número d'investigadors participants: 5
Preu total projecte: 23.106,17 €

Títol del contracte/projecte: Servicios de fabricación de partículas lentivirales de tercera generación LV_ARI_BCMA(J22.9)

Tipus de contracte: Contracte de recerca, FBG 309851
Empresa/administració finançadora: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Entitats participants: Universitat de Barcelona-Fundació Bosch i Gimpera
Any: 2018-2019
Investigador responsable: Josep M. Canals
Número d'investigadors participants: 5
Preu total projecte: 26.004,02 €

Títol del contracte/projecte: Servicios de fabricación de partículas lentivirales de tercera generación LV_ARI_BCMA(J22.9) CD8CD137CD3z (BCMAhARIHCB002h) producidas en la línea celular HEK293T/17

Tipus de contracte: Contracte de recerca, FBG 310042
Empresa/administració finançadora: Universidad de Navarra
Entitats participants: Universitat de Barcelona-Fundació Bosch i Gimpera
Any: 2018-2019
Investigador responsable: Josep M. Canals
Número d’investigadors participants: 5
Preu total projecte: 62.440,06 €

Títol del contracte/projecte: Setup human hepatocyte cultures for research purposes

Tipus de contracte: Contracte de recerca, FBG 309194
Empresa/administració finançadora: Cytes Biotechnologies
Entitats participants: Universitat de Barcelona--Fundació Bosch i Gimpera
Any: 2016-2019
Investigador responsable: Josep M. Canals
Número d’investigadors participants: 4
Preu total projecte: 139.670,00 €

Títol del contracte/projecte: Scientific assessment on the putative Advance Therapy Medicinal Product (ATMP), Furestem for the treatment of Atopic Dermatitis

Tipus de contracte: Contracte de recerca, FBG 310099
Empresa/administració finançadora: Almirall, S.A.
Entitats participants: Universitat de Barcelona-Fundació Bosch i Gimpera
Any: 2018
Investigador responsable: Josep M. Canals
Número d'investigadors participants: 5
Preu total projecte: 15.474,00 €

Títol del contracte/projecte: Supervisió i control de qualitat per part de CREATIO de la producció de membranes de nanofibres en compliment de les normes de correcta fabricació a les instal·lacions de CREATIO UB amb equips propietat de l'empresa

Tipus de contracte: Contracte de recerca, FBG 309279
Empresa/administració finançadora: Cebiotex, SL
Entitats participants: Universitat de Barcelona--Fundació Bosch i Gimpera
Any: 2017-2018
Investigador responsable: Josep M. Canals
Número d’investigadors participants: 4
Preu total projecte: 122.858,82 €

Títol del contracte/projecte: Servei de Sales Blanques per a la producció de vacuna de HIV en condicions GMP

Tipus de contracte: Concurs públic, FBG 308841
Empresa/administració finançadora: IDIBAPS
Entitats participants: Universitat de Barcelona--Fundació Bosch i Gimpera
Any: 2016-2018
Investigador responsable: Josep M. Canals i Raquel Martin Ibañez
Número d’investigadors participants: 4
Preu total projecte: 360.000,00 €

Títol del contracte/projecte: Servicio de puesta a disposición de Salas Blancas en condiciones GMP y soporte técnico especializado

Tipus de contracte: Concurso público, FBG 308355
Empresa/administració finançadora: IDIBAPS
Entitats participants: Universitat de Barcelona--Fundació Bosch i Gimpera
Any: 2015-2016
Investigador responsable: Raquel Martin Ibeñez
Número d’investigadors participants: 4
Preu total projecte: 39.000,00 €

Títol del contracte/projecte: Setup human hepatocyte cultures for research purposes

Tipus de contracte: Contracte de recerca, FBG 307376
Empresa/administració finançadora: Cytes Biotechnologies
Entitats participants: Universitat de Barcelona--Fundació Bosch i Gimpera
Any: 2015-2016
Investigador responsable: Josep M. Canals
Número d’investigadors participants: 4
Preu total projecte: 146.983,63 €

Títol del contracte/projecte: Producció de la vacuna cel·lular per HIV sota el compliment de la normativa GMP

Tipus de contracte: Contracte per Serveis, FBG 307995
Empresa/administració finançadora: Laboratorios del Dr. Esteve S.A.
Entitats participants: Universitat de Barcelona--Fundació Bosch i Gimpera
Any: 2014-2015
Investigador responsable: Josep M. Canals i Raquel Martin Ibañez
Número d’investigadors participants: 4
Preu total projecte: 120.000,00 €

Títol del contracte/projecte: Validació del procés de producció de la vacuna cel·lular per HIV sota el compliment de la normativa GMP

Tipus de contracte: Contracte per Serveis, FBG 307560
Empresa/administració finançadora: Laboratorios del Dr. Esteve S.A.
Entitats participants: Universitat de Barcelona--Fundació Bosch i Gimpera
Any: 2013-2014
Investigador responsable: Josep M. Canals i Raquel Martin Ibañez
Número d’investigadors participants: 4
Preu total projecte: 120.000,00 €

Títol del contracte/projecte: Experiment Design for JRP655, JRP1906 & JRP1907 , biochemical In Vitro testing

Tipus de contracte: Contrato de Investigación
Empresa/administració finançadora: PROUS INSTITUTE
Entitats participants: Universitat de Barcelona--Fundació Bosch i Gimpera
Any: 2013
Investigador responsable: Jordi Alberch Vié
Número d’investigadors participants: 4
Import total projecte: 6.707,00 €

Per a més informació sobre les publicacions de l’IP del grup podeu visitar el següent l’enllaç:
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6829-7670
ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/M-3846-2014
Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35585802400

 

Anne E RosserMonica BusseRomina Aron BadinJosep M CanalsVicki WheelockAnselme L PerrierWilliam GrayLeslie Thompson, Steven Goldman. Cell Therapy for Huntington's Disease: Learning from Failure Mov Disord. 2021 Mar; 36(3): 787-788. doi: 10.1002/ mds.28503. PMID: 33749919

SC4HD Consortiu. Stem Cells for Huntington's Disease (SC4HD): An International Consortium to Facilitate Stem Cell-Based Therapy for Huntington's Disease. Huntingtons Dis. 2021; 10(2): 221-226. doi: 10.3233/ JHD-210473. PMID: 33814456

Perpiñá U, Herranz C, Martín-Ibáñez R, Boronat A, Chiappe F, Monforte V, Orpella G, Gonzalez E, Olivé M, Castella M, Suñé G, Urbano A, Delgado J, Juan M. & Canals JM. Cell Banking of HEK293T cell line for clinical-grade lentiviral particles manufacturing. Translational Medicine Communications 5, Article number 22 (2020). doi.org/10.1186/s41231-020-00075-w. PMID:

Miguez A, Fernández-García S, Monguió-Tortajada M, Bombau G, Galofré M, García-Bravo M, Vila C, Sanders P, Fernández-Medina H, Poquet B and Canals JM. In vivo progressive degeneration of Huntington’s disease patient-derived neurons reveals human-specific pathological phenotypes. bioRxiv, posted October 25, 2020. doi: https:// doi.org/10.1101/ 2020.10.21. 347062. PMID:

Ortíz-Maldonado V, Ribes S, Castellà M, Perpiñá U, Canals JM, et al.  CART19-BE-01: A Multicenter Trial of ARI-0001 Cell Therapy in Patients with CD19 + Relapsed/Refractory Malignancies. Mol Ther. 2021 Feb 3; 29(2): 636-644. doi: 10.1016/ j.ymthe. 2020.09.027. Epub 2020 Sep 20. PMID: 33010231

Salado-Manzano C, Perpiña U, Straccia M, Molina-Ruiz FJ, Cozzi E, Rosser AE and Canals JM. Is the Immunological Response a Bottleneck for Cell Therapy in Neurodegenerative Diseases? Front Cell Neurosci. 2020 Aug 11; 14:250. doi: 10.3389/ fncel. 2020.00250. eCollection 2020. PMID: 32848630

Kim A, García-García E, Straccia M, Comella-Bolla A, Miguez A, Masana M, Alberch J, Canals JM and Rodríguez MJ. Reduced Fractalkine Levels Lead to Striatal Synaptic Plasticity Deficits in Huntington's Disease. Front Cell Neurosci. 2020 Jun 18; 14:163. doi: 10.3389/ fncel. 2020.00163. eCollection 2020. PMID: 32625064

Sancho-Balsells A, Brito V, Fernández B, Pardo M, Straccia M, Ginés S, Alberch J, Hernández I, Arranz B, Canals JM and Giralt A. Lack of Helios During Neural Development Induces Adult Schizophrenia-Like Behaviors Associated with Aberrant Levels of the TRIF-Recruiter Protein WDFY1. Front Cell Neurosci. 2020 May 14; 14:93. doi: 10.3389/ fncel. 2020.00093. eCollection 2020. PMID: 32477064

Comella-Bolla A, Orlandi JG, Miguez A, Straccia M, García-Bravo M, Bombau G, Galofré M, Sanders P, Carrere J, Segovia JC, Blasi J, Allen ND, Alberch J, Soriano J, Canals JM. Human Pluripotent Stem Cell-derived Neurons are Functionally Mature in vitro and Integrate into the Mouse Striatum following transplantation. Mol Neurobiol. 2020, Jun; 57(6): 2766-2798.  doi: 10.1007/ s12035-020-01907-4. Epub 2020 Apr 30. PMID: 32356172

Castella M, Caballero-Baños M, Ortiz-Maldonado V, González-Navarro EA, Suñé G, Antoñana-Vidósola A, Boronat A, Marzal B, Millán L, Martín-Antonio B, Cid J, Lozano M, García E, Tabera J, Trias E, Perpiña U, Canals JM, Baumann T, Benítez-Ribas D, Campo E, Yagüe J, Urbano-Ispizua A, Rives S, Delgado J and Juan M. Point-Of-Care CAR T-Cell Production (ARI-0001) Using a Closed Semi-automatic Bioreactor: Experience From an Academic Phase I Clinical Trial. Front. Immunol., 20 March 2020.

Comella Bolla A, Valente T, Miguez A, Brito V, Gines S, Solà C, Straccia M, Canals JM. CD200 is up-regulated in R6/1 transgenic mouse model of Huntington's disease. PLoS One. 2019 Dec 2; 14(12): e0224901. doi: 10.1371 /journal.pone. 0224901. eCollection 2019. PubMed. PMID: 31790427

Giralt A, Brito V, Pardo M, Rubio SE, Marion-Poll L, Martín-Ibáñez R, Zamora-Moratalla A, Bosch C, Ballesteros JJ, Blasco E, García-Torralba A, Pascual M, Pumarola M, Alberch J, Ginés S, Martín ED, Segovia J, Soriano E, Canals JM. Helios modulates the maturation of a CA1 neuronal subpopulation required for spatial memory formation. Exp Neurol. 2020 Jan; 323:113095. doi: 10.1016/ j.expneurol.2019. 113095. Epub 2019 Nov 8. PubMed. PMID: 31712124

Castella M, Boronat A, Martín-Ibáñez R, Rodríguez V, Suñe G, Canals JM, et al. Development of a Novel Anti-CD19 Chimeric Antigen Receptor: A Paradigm for an Affordable CAR T Cell Production at Academic Institutions. Mol Ther Metjods Clin Dev. 2018 Dec 6; 12: 134-144. doi: 10.1016/ j.omtm. 2018.11.010. eCollection 2019 Mar 15. PMID: 30623002

Meij P, Canals JM, Lowery M, Scott M. Advanced Therapy Medicinal Products. Briefing papers from LERU (League of European Research Universities). 2019

Telezhkin V, Straccia M, Yarova P, Pardo M, Yung S, Vinh NN, Hancock JM, Barriga GG, Brown DA, Rosser AE, Brown JT, Canals JM, Randall AD, Allen ND, Kemp PJ. Kv7 channels are upregulated during striatal neuron development and promote maturation of human iPSC-derived neurons. Pflugers Arch. 2018 Sep;470(9):1359-1376. doi: 10.1007/s00424-018-2155-7. Epub 2018 May 24. PMID: 29797067 

Fernández-Flores F, García-Verdugo JM, Martín-Ibáñez R, Herranz C, Fondevila D, Canals JM, Arús C, Pumarola M. Characterization of the canine rostral ventricular-subventricular zone: Morphological, immunohistochemical, ultrastructural, and neurosphere assay studies. J Comp Neurol. 2018 Mar 1;526(4): 721-741

García-Díaz Barriga G, Giralt A, Anglada-Huguet M, Gaja-Capdevila N, Orlandi JG, Soriano J, Canals JM, Alberch J; 7,8-dihydroxyflavone ameliorates cognitive and motor deficits in a Huntington's disease mouse model through specific activation of the PLCγ1 pathway; Hum Mol Genet. 2017 Aug 15;26(16):3144-3160

Romero-Moya D, Santos-Ocaña C, Castaño J, Garrabou G, Rodríguez-Gómez J, Ruiz-Bonilla V, Bueno C, González-Rodríguez P, Giorgetti A, Perdiguero E, Prieto C, Moren-Nuñez C, Fernández-Ayala DJ, Victoria Cascajo M, Velasco I, Canals JM, Montero R, Yubero D, Jou C, López-Barneo J, Cardellach F, Muñoz-Cánoves P, Artuch R, Navas P, Menendez P; Genetic Rescue of Mitochondrial and Skeletal Muscle Impairment in an Induced Pluripotent Stem Cells Model of Coenzyme Q10 Deficiency; Stem Cells. 2017 Jul; 35(7):1687-1703HD iPSC Consortium; Developmental alterations in Huntington's disease neural cells and pharmacological rescue in cells and mice; Nat Neurosci. 2017 May; 20(5):648-660

Pulido-Salgado M, Vidal-Taboada JM, Garcia Diaz-Barriga G, Serratosa J, Valente T, Castillo P, Matalonga J, Straccia M, Canals JM, Valledor A, Solà C, Saura J; Myeloid C/EBPβ deficiency reshapes microglial gene expression and is protective in experimental autoimmune encephalomyelitis; J Neuroinflammation. 2017 Mar 16;14(1):54

Martín-Ibáñez R, Pardo M, Giralt A, Miguez A, Guardia I, Marion-Poll L, Herranz C, Esgleas M, Garcia-Díaz Barriga G, Edel MJ, Vicario-Abejón C, Alberch J, Girault JA, Chan S, Kastner P, Canals JM; Helios expression coordinates the development of a subset of striatopallidal medium spiny neurons; Development. 2017 Apr 15;144(8):1566-1577

Martín-Ibáñez R, Guardia I, Pardo M, Herranz C, Zietlow R, Vinh NN, Rosser A, Canals JM; Insights in spatio-temporal characterization of human fetal neural stem cells; Exp Neurol. 2017 May;291:20-35

Straccia M, Carrere J, Rosser AE, Canals JM; Human t-DARPP is induced during striatal development; Neuroscience. 2016 Oct 1; 333:320-30

Ciezka M, Acosta M, Herranz C, Canals JM, Pumarola M, Candiota AP, Arús C; Development of a transplantable glioma tumour model from genetically engineered mice: MRI/MRS/MRSI characterisation; J Neurooncol. 2016 Aug; 129(1):67-76

Herranz C, Fernández F, Martín-Ibáñez R, Blasco E, Crespo E, De la Fuente C, Añor S, Rabanal RM, Canals JM, Pumarola M; Spontaneously Arising Canine Glioma as a Potential Model for Human Glioma; J Comp Pathol. 2016 Feb-Apr;154(2-3):169-79.

Telezhkin V, Schnell C, Yarova P, Yung S, Cope E, Hughes A, Thompson BA, Sanders P, Geater C, Hancock JM, Joy S, Badder L, Connor-Robson N, Comella A, Straccia M, Bombau G, Brown JT, Canals JM, Randall AD, Allen ND, Kemp PJ; Forced cell cycle exit and modulation of GABAA, CREB, and GSK3β signaling promote functional maturation of induced pluripotent stem cell-derived neurons; Am J Physiol Cell Physiol. 2016 Apr 1;310(7):C520-41

Fernández-Santiago R, Carballo-Carbajal I, Castellano G, Torrent R, Richaud Y, Sánchez-Danés A, Vilarrasa-Blasi R, Sánchez-Pla A, Mosquera JL, Soriano J, López-Barneo J, Canals JM, Alberch J, Raya Á, Vila M, Consiglio A, Martín-Subero JI, Ezquerra M, Tolosa E; Aberrant epigenome in iPSC-derived dopaminergic neurons from Parkinson’s disease patients; EMBO Mol Med. 2015 Oct 29;7(12):1529-46

Straccia M, Garcia-Diaz Barriga G, Sanders P, Bombau G, Carrere J, Mairal PB, Vinh NN, Yung S, Kelly CM, Svendsen CN, Kemp PJ, Arjomand J, Schoenfeld RC, Alberch J, Allen ND, Rosser AE, Canals JM; Quantitative high-throughput gene expression profiling of human striatal development to screen stem cell-derived medium spiny neurons; Mol Ther Methods Clin Dev. 2015 Sep 16;2:15030

Miguez A, García-Díaz Barriga G, Brito V, Straccia M, Giralt A, Ginés S, Canals JM, Alberch J; Fingolimod (FTY720) enhances hippocampal synaptic plasticity and memory in Huntington’s disease by preventing p75NTR up-regulation and astrocyte-mediated inflammation; Hum Mol Genet. 2015 Sep 1;24(17):4958-70

Martín-Flores N, Romaní-Aumedes J, Rué L, Canal M, Sanders P, Straccia M, Allen ND, Alberch J, Canals JM, Pérez-Navarro E, Malagelada C; RTP801 Is Involved in Mutant Huntingtin-Induced Cell Death; Mol Neurobiol. 2015 Apr 16

Castaño J, Menendez P, Bruzos-Cidon C, Straccia M, Sousa A, Zabaleta L, Vazquez N, Zubiarrain A, Sonntag K-C, Ugedo L, Carvajal-Vergara X, Canals JM, Torrecilla M, Sanchez-Pernaute R, Giorgetti A; Fast and efficient neural conversion of human hematopoietic cells; Stem Cell Reports. 2014 Dec 9;3(6):1118-31

Damiano M, Diguet E, Malgorn C, D'Aurelio M, Galvan L, Petit F, Benhaim L, Guillermier M, Houitte D, Dufour N, Hantraye P, Canals JM, Alberch J, Delzescaux T, Déglon N, Beal MF, Brouillet E; A role of mitochondrial complex II defects in genetic models of Huntington's disease expressing N-terminal fragments of mutant huntingtin; Hum Mol Genet. 2013 Oct 1;22(19):3869-82

Torres-Peraza JF, Engel T, Martín-Ibáñez R, Sanz-Rodríguez A, Fernández-Fernández MR, Esgleas M, Canals JM, Henshall DC, Lucas JJ; Protective neuronal induction of ATF5 in endoplasmic reticulum stress induced by status epilepticus; Brain. 2013 Apr;136(Pt 4):1161-76

Carretón O, Giralt A, Torres-Peraza JF, Brito V, Lucas JJ, Ginés S, Canals JM, Alberch J; Age-dependent decline of motor neocortex but not hippocampal performance in heterozygous BDNF mice correlates with a decrease of cortical PSD-95 but an increase of hippocampal TrkB levels; Exp Neurol. 2012 Oct;237(2):335-45

Martín-Ibáñez R, Crespo E, Esgleas M, Urban N, Wang B, Waclaw R, Georgopoulos K, Martinez S, Campbell K, Vicario-Abejón C, Alberch J, Chan S, Kastner P, Rubenstein JL i Canals JM; Helios transcription factor expression depends on Gsx2 and Dlx1&2 function in developing striatal matrix neurons; Stem Cells Dev. 2012 Aug 10;21(12):2239-51

Sánchez-Danés A, Richaud-Patin Y, Carballo-Carbajal I, Jiménez-Delgado S, Caig C, Mora S, Di Guglielmo C, Ezquerra M, Patel B, Giralt A, Canals JM, Memo M, Alberch J, López-Barneo J, Vila M, Cuervo AM. Tolosa E, Consiglio A i Raya A; Disease-specific phenotypes in dopamine neurons from human iPS-based models of genetic and sporadic Parkinson’s disease; EMBO Mol Med. 2012 May;4(5):380-95

  • Ofertes de la Universitat de Barcelona:

Feina UB

  • Ofertes del Grup de Recerca:

En aquests moments no es troben ofertes de feina d'aquest Grup de Recerca