Fisiologia

Presentació

La Unitat de Fisiologia imparteix docència en diferents ensenyaments tant a nivell de Grau, de Máster i de Doctorat. Respecte als Graus, la Unitat imparteix els continguts de Fisiologia als Graus de Medicina (Fisiologia Mèdica I i II), Enginyeria Biomèdica (Estructura i Funció dels Sistemes Nerviós, Endocrí, Digestiu i Immunitari; Estructura i Funció dels Sistemes Cardiocirculatori, Respiratori, Renal i Locomotor), Infermeria (Fisiologia) i Biomedicina.

També imparteix assignatures optatives en aquests graus (Professionalisme, Canalopaties, Descobertes biomèdiques). La Unitat també participa en la docència de Máster, concretament als Màsters de Neurociències, en el Màster de Biomedicina i en el Màster d'Innovació i Emprenedoria en Nutrició, Malalties Cròniques i Envelliment Saludable. També es participa en cursos que formen part del Programa de Doctorat de Biomedicina de la Universitat de Barcelona.

Abelló Salo, Sara Técnic de laboratori sara.abello@ub.edu
Altafaj Tardio, Xavier Professor Lector xaltafaj@ub.edu
Andres Bilbe, Alba Investigadora predoctoral (APIF)

alba.andres4@gmail.com

Callejo Martin, Gerard Professor Lector gerard.callejo@ub.edu
Comes Beltran, Nuria Professora agregada nuriacomes@ub.edu 
Gaig Ventura, Carles Professor associat mèdic cgaig@clinic.cat
Garcia Diaz, Roberto Investigador predoctoral rogarciadi@unal.edu.co
Gasull Casanova, Xavier
(Cap Unitat, telèfon 934024519)
Catedràtic d'Universitat  xgasull@ub.edu 
Gratacos Batlle, Esther Investigadora postdoctoral egratacosbatlle@ub.edu
Gual Obeso, Maria  Professor Associat 4P maria.gual@ub.edu
Gual Sala, Arcadi  Catedràtic d'Universitat  agual@ub.edu 
Jornet Morera, Agustín Professor Associat 3P  20370ajm@comb.es 
Locubiche Serra, Silvia Investigador predoctoral slocubiche@gmail.com
Mezquita Mas, Betlem Professor Associat 6P  belenmezquita@ub.edu 
Miguez Cabello, Federico Investigador predoctoral fj.miguez3@gmail.com
Pales Argullos, Jorge Luis Catedràtic d'Universitat  jpales@ub.edu 
Pau Ramon, Montserrat Técnic de laboratori montsepau@ub.edu
Pérez González, Anna Priscil.la Técnic de laboratori apriscil.laperez@ub.edu
Pujol Coma, Anna Investigadora predoctoral annapujolcoma@gmail.com
Santos Gómez, Ana Investigadora predoctoral anasg1994@gmail.com
Soto del Cerro, David Professor Lector  davidsoto@ub.edu 
Turcu, Andreea Larisa Investigadora predoctoral aturcu@ub.edu

Role of the K2P channel TRESK in nociceptive and chronic pain
Per: Aida Castellanos Esparraguera
Director: Xavier Gasull
Universitat de Barcelona
2013 - 2017

Advancing induced pluripotent stem cell (iPSC) technology by assessing genetic instability and immune response
Per: Jordi Requena Osete
Director: Michael John Edel
Universitat de Barcelona
2013 - 2017

Modulation of AMPAR properties by auxiliary subunits
Per: Natalia Yefimenko Nosova
Director: David Soto del Cerro
Universitat de Barcelona
2013 - 2016

Cardiovascular Kv7 channel in health and in disease
Per: Anna Oliveras Martínez
Directors: Antonio Felipe Campo i Núria Comes Beltran
Universitat de Barcelona
2011 - 2015

Papel de los canales TRESK y ASICs en la excitabilidad neuronal y el dolor crónico
Per: Gerard Callejo Martín
Directors: Xavier Gasull
Universitat de Barcelona
2012 - 2015

Papel de profilina I en la formación del lamelipodio
Per: Enrique Emilio Syriani Casagrande
Directors: Miguel Morales i Xavier Gasull
Universitat de Barcelona
2011 - 2014

A more rational approach towards the treatment of glioblastoma multiforme
Per: Javier Ferrando-Gil
Director: Jovita Mezquita Pla
Grau: Medicina
2020

Progrés en el tractament lògic i curatiu del càncer.  La immunoteràpia del càncer
Per: Xheila Sandra Casas-Vązquez
Director: Jovita Mezquita Pla
Grau: Medicina
2020

Effect of CPT1C on AMPAR trafficking. N-glycosylation pattern of AMPAR
Per: Ruben Punset
Directors: David Soto del Cerro i Esther Gratacòs-Batlle
Grau: Biologia
2019

Age-related macular disease. Are cellular therapies the future?
Per: Andrea Torrabadella Gomariz
Directors: Michael John Edel i Jovita Mezquita Pla
Grau: Medicina
2019

El microbioma femení i el seu rol en la fertilitat
Per: Clara Iglesias Vallez
Director: Jovita Mezquita Pla
Grau: Medicina
2019

Modulation of pain sensation by calcineurin and TRESK
Per: Emily Eriksson
Director: Xavier Gasull
Grau: Biomedicina
2019

Participació del canal TRESK en la transmissió del dolor i la picor
Per: Cinta Valero Sebastià
Director: Xavier Gasull
Grau: Biomedicina
2019

Can induced Pluripotent Cells-derived lung alveolar type II-like cells improve Idiopatic pulmonary fibrosis?
Per: Maria Tugores Cifre
Directors: Ana Belen Alvarez-Palomo, Michael Edel i Jovita Mezquita Pla
Grau: Bioquímica
2018

When an embryo and/or a fetus becomes a person with independent legal and ethical entity
Per: Anna Calm Salvans
Director: Ana Belen Alvarez-Palomo
Grau: Medicina
2018

Adding Life to the years. Molecular pathways of aging and non-pharmacological resources for living more and better
Per: Victoria Marquina Truébano
Director: Jovita Mezquita Pla
Grau: Medicina
2018

Aging and the challenge to avoid it. A systematic review
Per: Berta Fernández Camins
Director: Jovita Mezquita Pla
Grau: Medicina
2018

Contribution of TRESK channel to thermal, mechanical and osmotic sensitivity in corneal surface and trigeminal ganglia
Per: Carla Vera Cáceres
Director: Xavier Gasull
Grau: Medicina
2017

Beyond Love
Per: Laura Ribera Torres
Director: Jovita Mezquita Pla
Grau: Medicina
2017

Implicación del canal VRAC en la fisiología del glaucoma
Per: Mikel Rezola Artero
Director: Núria Comes Beltran
Grau: Biotecnologia
2017

TRESK, a 'sweet' channel against pain
Per: Pau Cayuela Anguera
Director: Xavier Gasull
Grau: Medicina
2017

Localització subcel·lular de VRAC i CAV1 a les cèl·lules trabeculars: implicacions en la fisiologia del glaucoma
Per: Marta Casas Bonet
Director: Núria Comes Beltran
Grau: Biotecnologia
2016

Stoichiometry of AMPAR-TARP in AMPAR function
Per: Federico Javier Míguez Cabello
Director: David Soto del Cerro
Grau: Biologia
2016

Estudio de la modulación de receptores de AMPA por CPT1C
Per: Yu Fang Yuan Enríquez
Directors: David Soto del Cerro i Esther Gratacòs-Batlle
Grau: Biomedicina
2016

Epigenètica de l'espermatozoide i impacte en l'embriogènesi
Per: Carlos Alonso Mayo
Director: Jovita Mezquita Pla
Grau: Medicina
2016

Review on TRESK and K2P K+ channels Physiology, regulation and its relevance on migraine and nociception
Per: Eliminat per privacitat a petició de l'estudiant
Director: Xavier Gasull
Grau: Medicina
2015

Modulation of K2p channels involved in neuronal excitability and painful sensations
Per: Alba Andrés Bilbé
Director: Xavier Gasull
Grau: Ciències Biomèdiques
2015

Effect of CPT1C on AMPA receptors trafficking
Per: Helena Cascos García
Directors: David Soto del Cerro i Esther Gratacòs-Batlle
Grau: Biomedicina
2014

TRESK modulation of imiquimod-induced acute and chronic itch
Per: Anna Pujol Coma
Director: Xavier Gasull
Màster en Neurociències
Universitat de Barcelona
2018

Characterization of ocular sensitivity to pruritogens
Per: Laura Cuenca Rico
Director: Xavier Gasull
Màster en Biotecnologia Molecular
2017

Insights into CPT1C role in AMPAR function
Per: Nuria Sánchez Fernández
Directors: David Soto del Cerro i Esther Gratacòs-Batlle
Màster en Biomedicina
Universitat de Barcelona
2017

Stoichiometry of AMPAR-TARP in AMPAR function
Per: Federico Javier Míguez Cabello
Director: David Soto del Cerro
Màster en Neurociències
Universitat de Barcelona
2017

Study of CPT1C in the AMPA receptor context
Per: Elisa Díaz
Directors: David Soto del Cerro i Esther Gratacòs-Batlle
Màster en Biomedicina
Universitat de Barcelona
2016

Role of TRESK Channel in neuronal excitability and itch sensations
Per: Alba Andrés Bilbé
Director: Xavier Gasull
Màster en Neurociències
Universitat de Barcelona
2016

Canales iónicos implicados en la hiperexcitabilidad de neuronas sensoriales
Per: Aida Castellanos Esparraguera
Director: Xavier Gasull
Màster en Neurociències
Universitat de Barcelona
2013

Estudio funcional de mutaciones del canal de potasio Kv7.1 asociadas al síndrome del QT largo cardiovascular
Per: Anna Oliveras Martínez
Directors: Antonio Felipe Campo i Núria Comes Beltran
Màster en Biomedicina
Universitat de Barcelona
2012

Hiperexcitibilitat neuronal en el dolor neuropàtic: Mecanismes de regulació
Per: Gerard Callejo Martin
Director: Xavier Gasull
Màster en Neurociències
Universitat de Barcelona
2011

Influence of metabotropic glutamate receptors activity on somatic AMPARs in hippocampal pyramidal neurons
Per: Christina Georgiou
Director: David Soto del Cerro
Màster en Neurociències
Universitat de Barcelona
2011

Comparteix-ho: