Genòmica funcional del càncer. IP: Antoni Hurtado Rodriguez

Presentació

El grup investiga els mecanismes de resistència hormonal i càncer de mama.

El càncer de mama és el càncer més freqüent en dones de països desenvolupats, i almenys dos terços dels tumors de mama són positius per a l’expressió de l’estrogen Receptor alfa (ER). L’ER és un factor de transcripció que s’uneix a estrògens i activa la transcripció a cèl·lules mamàries. Els ER impulsen la proliferació d’aquest tipus de càncer de mama i els tractaments actuals persegueixen la inhibició de la seva activitat.

Malauradament, un nombre important de pacients no responen a aquestes teràpies des d’un començament o deixen de respondre durant el tractament. En el nostre grup pretenem determinar com aquestes drogues inhibidores de ER funcionen i també investiguem quins són els mecanismes moleculars de resistència.

Antoni Hurtado Rodriguez
Investigador Ramón y Cajal
toni.hurtado@ub.edu

 

José Ángel Palomeque Alarcón
Tècnic de laboratori
jose.palomeque@ub.edu

 

Helena Brunel Montaner
Investigadora postdoctoral (bioinformàtica)
Projecte Europeu, Fundació BiG
helena.brunel@gmail.com

 

Gemma Santacana Font
Investigadora predoctoral
gemma.santacana@ub.edu

 

Alice Galeotti
Investigadora predoctoral
alice.galeotti8@gmail.com

Els inhibidors del tamoxifè i l'aromatasa (AI) són els medicaments antiestrògens més utilitzats per a la teràpia adjuvant en pacients amb càncer de mama, però els pacients no solen respondre a aquests tractaments. Fins a la data actual, diversos treballs han descrit diferents factors que influeixen en la funció de la ER i en última instància dicten l'eficàcia de les teràpies antiestrògens. La presència d’aquests factors cooperatius eleva un nou nivell de complexitat per a la regulació transcripcional ER i la resposta endocrina. El nostre grup investiga els mecanismes de resistència hormonal. En particular, el nostre projecte de recerca s'estructura en dues àrees integrals i sovint se superposen.

Com es comporten els medicaments anti-ER: Una zona comporta enfocaments de sistemes químics per: (1) entendre funcionalment com els medicaments anti-ER realitzen els seus efectes repressius i (2) identificar un nou mecanisme mitjançant el qual les cèl·lules resistents a les hormones superen la inhibició de la ER.

Concretament, utilitzem una combinació de proteòmica dirigida, cribratges de fàrmacs, seqüenciació de “highthrougput” de cromatina i seqüenciació de transcripcions de nou (mitjançant GRO-seq) en els projectes relacionats amb aquesta part de la meva recerca.

Com influeixen les drogues en el creixement del tumor: la segona àrea inclou plantejaments in vivo de xenògrafs derivats de pacients de tumors de càncer de mama. Amb aquesta investigació, el nostre objectiu és provar com els fàrmacs identificats en la nostra detecció de drogues influeixen en el creixement tumoral dels tumors de càncer de mama. A més, validarem quins compostos es poden utilitzar com a teràpies alternatives per a pacients amb mala resposta a les teràpies anti-ER actuals que utilitzen models in vivo de càncer de mama resistents a les hormones.

  • RESCUER-Resistance Under Combinatorial Treatment in ER+ and ER- Breast Cancer

IP: Antoni Hurtado Rodriguez (líder paquet treball 11 (WP11)
Entitat finançadora: European Commission, Horizon 2020
Referència: 402156 RESCUER
Període: 2020-2025
Import: 465.000 euros

 

  • Elucidación en cánceres de mama y endometrio de los mecanismos de acción del compuesto hydroxy-tamoxifeno

IP: Antoni Hurtado Rodriguez
Entitat finançadora: MINECO, proyectos I+D Excelencia
Referència: PGC2018-099175-B-I00
Període: 2019-2021
Import: 180.000 euros

Per a més informació sobre les publicacions de l’IP del grup podeu visitar els següents enllaços:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0145-4763
Google schoolar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=cKn-7nQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

 

Antoni Hurtado. Targeting CDK4/6 reorganizes chromatin. Journal of Nature Cancer, pages 16-17, Nature Publishing Group. doi: 10.1038/s43018-020-00164-7 (2021/1)

Shixiong Wang, Venkata S Somisetty, Baoyan Bai, Igor Chernukhin, Henri Niskanen, Minna U Kaikkonen, Meritxell Bellet, Jason S Carroll, Antoni Hurtado. The proapoptotic gene interferon regulatory factor-1 mediates the antiproliferative outcome of paired box 2 gene and tamoxifen. Oncogene 2020 Oct;39(40): 6300-6312. doi: 10.1038/ s41388-020- 01435-4. Epub 2020 Aug 25. PMID: 32843722.

Andliena Tahiri, Xavier Tekpli, Somisetty V Satheesh, Rik DeWijn, Torben Lüders, Ida R Bukholm, Antoni Hurtado, Jürgen Geisler, Vessela N Kristensen. Loss of progesterone receptor is associated with distinct tyrosine kinase profiles in breast cancer. 2020 Oct; 183(3): 585-598. doi: 10.1007/ s10549-020- 05763-7. Epub 2020 Jul 24. PMID: 32710281.

Siv Gilfillan, Shixiong Wang, Madhumohan R Katika, Jens Henrik Norum, Helga Bergholtz, Elisa Fiorito, Siri Nordhagen, Yogita Sharma, Sachin Singh, Venkata S Somisety, Anne-Marthe Fosdahl, Silje Nord, Olav Engebraaten, Ole Christian Lingjaerde, Anne-Lise Borresen-Dale, Kristine Kleivi Sahlberg, Therese Sorlie, Meritxell Bellet, Sandra Lopez-Aviles, Antoni Hurtado-Rodriguez. Breast tumors escape endocrine therapy by ER-independent mechanisms triggered by the coordinated activities of HER2/HER3 and deacetylated FOXA1. Journal of bioRxiv, Cold Spring Harbor Laboratory. doi: 10.1101/ 2020.09.22.308569 (2020/10/1).

S Wang, S Singh, M Katika, S Lopez-Aviles, A Hurtado. High throughput chemical screening reveals multiple regulatory proteins on FOXA1 in breast cancer cell lines. Int J Mol Sci. 2018 Dec 19; 19 (12). pii: E4123. doi: 10.3390/ ijms 19124123. PMID 30572598.

S Vdovikova, S Gilfillan, S Wang, M Dongre, SN Wai, A Hurtado. Modulation of gene transcription and epigenetics of colon carcinoma cells by bacterial membrane vesicles. Scientific reports 8 (1), 7434

Mari Kyllesø Halle, Ingvild Løberg Tangen, Hege Fredriksen Berg, Erling Andre Hoivik, Karen K Mauland, Kanthida Kusonmano, Anna Berg, Antoni Hurtado, Karl Henning Kalland, Anne M Øyan, Ingunn Stefansson, Olav K Vintermyr, Henrica M Werner, Ingfrid S Haldorsen, Jone Trovik, Helga B Salvesen, Camilla Krakstad. HER2 expression patterns in paired primary and metastatic endometrial cancer lesions. Br J Cancer. 2018 Feb 6; 118 (3): 378-387. doi: 10.1038/ bjc. 2017.422. Epub 2017 Nov 23. PMID: 29169184

Thomas Fleischer, Xavier Tekpli, Anthony Mathelier, Shixiong Wang, Daniel Nebdal, Hari P Dhakal, Kristine Kleivi Sahlberg, Ellen Schlichting, Anne-Lise Børresen-Dale, Elin Borgen, Bjørn Naume, Ragnhild Eskeland, Arnoldo Frigessi, Jörg Tost, Antoni Hurtado, Vessela N Kristensen. DNA methylation at enhancers identifies distinct breast cancer lineages. Nat Commun. 2017 Nov 9; 8(1): 1379. doi: 10.1038/ s41467-017-00510-x. PMID: 29123100

Elisa Fiorito, Yogita Sharma, Siv Gilfillan, Shixiong Wang, Sachin Kumar Singh, Somisetty V Satheesh, Madhumohan R Katika, Alfonso Urbanucci, Bernd Thiede, Ian G Mills, Antoni Hurtado. CTCF modulates Estrogen Receptor function through specific chromatin and nuclear matrix interactions. Nucleic Acids Res. 2016 Dec 15; 44 (22): 10588-10602. Epub 2016 Sep 15. PMID: 27638884

Ingvild Løberg Tangen, Camilla Krakstad, Mari K Halle, Henrica MJ Werner, Anne M Øyan, Kanthida Kusonmano, Kjell Petersen, Karl Henning Kalland, Lars A Akslen, Jone Trovik, Antoni Hurtado, Helga B Salvesen. Switch in FOXA1 status associates with endometrial cancer progression. PLoS One. 2014 May 21; 9(5): e98069. doi: 10.1371/ journal.pone. 0098069. eCollection 2014. PMID: 24849812

David A Quigley, Elisa Fiorito, Silje Nord, Peter Van Loo, Grethe Grenaker Alnæs, Thomas Fleischer, Jorg Tost, Hans Kristian Moen Vollan, Trine Tramm, Jens Overgaard, Ida R Bukholm, Antoni Hurtado, Allan Balmain, Anne-Lise Børresen-Dale, Vessela Kristensen. The 5p12 breast cancer susceptibility locus affects MRPS30 expression in estrogen‐receptor positive tumors. Mol Oncol. 2014 Mar; 8(2): 273-84. doi: 10.1016/ j.molonc. 2013.11.008. Epub 2013 Dec 3. PMID: 24388359

E Fiorito, MR Katika, A Hurtado. Cooperating transcription factors mediate the function of estrogen receptor. Chromosoma. 2013 Mar; 122 (1-2): 1-12. doi: 10.1007/ s00412-012- 0392-7. Epub 2012 Nov 29. PMID: 23192763

MR Katika, A Hurtado. A functional link between FOXA1 and breast cancer SNPs. Breast Cancer Res. 2013 Feb 18; 15 (1): 303. doi: 10.1186/ bcr3360. PMID: 23427833

S Gilfillan, E Fiorito, A Hurtado. Functional genomic methods to study estrogen receptor activity. J Mammary Gland Biol Neoplasia. 2012 Jun; 17(2): 147-53. doi: 10.1007/ s10911-012- 9254-4. Epub 2012 May 16. PMID: 22588661

Kelly A Holmes, Antoni Hurtado, Gordon D Brown, Rosalind Launchbury, Caryn S Ross-Innes, James Hadfield, Duncan T Odom, Jason S Carroll. Transducin-like enhancer protein 1 mediates estrogen receptor binding and transcriptional activity in breast cancer cells. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Feb 21; 109 (8): 2748-53. doi: 10.1073/ pnas. 1018863108. Epub 2011 May 2. PMID: 21536917

Daniel G Holland, Angela Burleigh, Anna Git, Mae A Goldgraben, Pedro A Perez‐Mancera, Suet‐Feung Chin, Antonio Hurtado, Alejandra Bruna, H Raza Ali, Wendy Greenwood, Mark J Dunning, Shamith Samarajiwa, Suraj Menon, Oscar M Rueda, Andy G Lynch, Steven McKinney, Ian O Ellis, Connie J Eaves, Jason S Carroll, Christina Curtis, Samuel Aparicio, Carlos Caldas. ZNF703 is a common Luminal B breast cancer oncogene that differentially regulates luminal and basal progenitors in human mammary epithelium. EMBO Mol Med. 2011 Mar; 3 (3): 167-80. doi: 10.1002/ emmm. 201100122. Epub 2011 Feb 18. PMID: 21337521

  • Ofertes de la Universitat de Barcelona:

Feina UB

  • Ofertes del Grup de Recerca:

- Postdoctoral (bioinformàtic) en genòmica i proteòmica del càncer funcional
- Doctorand: oferim un contracte de 3 anys i el candidat ha de tenir un màster en biomedicina.
- Els estudiants TFG, màster i Erasmus també són benvinguts.

Comparteix-ho: