Neurodesenvolupament cortical. IP: Daniel Del Toro Ruiz

Presentació

L'escorça cerebral és la regió més recent evolutivament del cervell i el centre d'habilitats cognitives superiors com el llenguatge. Durant el desenvolupament, dos esdeveniments coordinats donen forma a la seva morfologia, el que condueix a l'estructura columnar i en capes de l'escorça: la proliferació de progenitors neuronals i la migració cortical. L'objectiu del nostre laboratori és comprendre com aquests dos processos també contribueixen a l'expansió i plegat d'aquesta estructura. Utilitzem experiments de perfils d'expressió, línies de ratolins condicionals, assaigs funcionals in vitro i in vivo juntament amb tècniques d'imatge avançades per determinar els mecanismes moleculars implicats en el plegament de l'escorça. Actualment estem interessats a examinar el paper de les proteïnes sinàptiques durant la migració cortical i l'impacte del plegament de l'escorça en el comportament i la intel·ligència dels animals.

PARAULES CLAU: proliferació, migració, reprogramació, escorça cerebral

Daniel Del Toro Ruiz
Investigador postdoctoral Ramón y Cajal
danieldeltoro@ub.edu

 

Claudia Peregrina Cabredo
Investigadora predoctoral
Institut de Neurociències
peregrina@ub.edu

 

Sofía Zaballa Larrinaga
Investigadora predoctoral
szaballa@ub.edu

  • Mecanismes de migració i proliferació neuronal que condueixen a l'plegament de l'escorça cerebral.

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES:

  • Mecanismes moleculars implicats en la dispersió lateral de neurones corticals.
  • Impacte de la migració neuronal i proliferació en el plegament de l’escorça cerebral.
  • Inducció del plegament de l'escorça en animals que normalment tenen una escorça llisa com els ratolins.

  • Novel mechanisms of neuronal migration leading to cortex folding

Referència del projecte: RTI2018-095580-A-I00
Investigador principal: Daniel del Toro Ruiz
Entitat d’afiliació: Universitat de Barcelona
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Educación
Durada: 2019 - 2021
Finançament rebut: 145.000 €

  • Projecte Ramon y Cajal

Referència del projecte: RYC-2017-23486
Investigador principal: Daniel del Toro Ruiz
Entitat d’afiliació: Universitat de Barcelona
Entitat finançadora: Programa Ramon y Cajal
Durada: 2019-2024
Finançament rebut: 40.000 €

  • In vivo reprogramming to rescue alterations in Huntington’s disease

Referència del projecte:
Membre del Grup. Investigador principal: Josep M. Canals
Entitat d’afiliació: Universitat de Barcelona
Entitat finançadora: Fundació "La Caixa"
Durada: 2022-2024
Finançament rebut: 994.890 €

Per a més informació sobre les publicacions de l’IP del grup podeu visitar el següent l’enllaç:
ORCID: 0000-0002-7416-2155

Fleitas C, Marfull-Oromí P, Chauhan D, Del Toro D, Peguera B, Zammou B, Rocandio D, Klein R, Espinet C, Egea J. FLRT2 and FLRT3 Cooperate in Maintaining the Tangential Migratory Streams of Cortical Interneurons during Development. J Neurosci. 2021 Sep 1;41(35): 7350-7362. doi: 10.1523/ JNEUROSCI. 0380-20.2021. Epub 2021 Jul 23. PubMed. PMID: 34301831.

Peregrina C, Del Toro D. FLRTing Neurons in Cortical Migration During Cerebral Cortex Development. Front Cell Dev Biol. 2020;8:578506. doi: 10.3389/ fcell.2020. 578506. eCollection 2020. Review. PMID: 33043013.

Del Toro D*, Carrasquero-Ordaz MA*, Chu A*, Ruff T, Shahin M, Jackson VA, Chavent M, Berbeira-Santana M, Seyit-Bremer G, Brignani S, Kaufmann R, Lowe E, Klein R and Seiradake E. Structural Basis of Teneurin-Latrophilin Interaction in Repulsive Guidance of Migrating Neurons. Cell. 2020 Jan 23;180(2): 323-339.e19. doi: 10.1016/ j.cell.2019.12.014. Epub 2020 Jan 99. *Equal contribution. PMID: 31928845.

del Toro D*, Ruff T*, Cederfjall E, Villalba A, Seyit-Bremer G, Borrell V and Klein R. Regulation of cerebral cortex folding by controlling neuronal migration via FLRT adhesion molecules. Cell. 2017 May 4;169(4): 621-635.e16. doi: 10.1016/ j.cell.2017.04.012. *Equal contribution. PMID: 28475893.

Jackson VA, Mehmood S, Chavent M, Roversi P, Carrasquero M, del Toro D, Seyit-Bremer G, Ranaivoson FM, Comoletti D, Sansom MS, Robinson CV, Klein R, Seiradake E. Super-complexes of adhesion GPCRs and neural guidance receptors. Nat Commun. 2016 Apr 19;7:11184. doi: 10.1038/ ncomms11184. PMID: 27091502.

Jackson VA, del Toro D, Carrasquero M, Roversi P, Harlos K, Klein R, Seiradake E. Structural basis of latrophilin-FLRT interaction. Structure 2015 Apr 7;23(4): 774-81. doi: 10.1016/ j.str.2015.01.013. Epub 2015 Feb 26. PMID: 25728924.

Seiradake E*, del Toro D*, Nagel D, Cop F, Härtl R, Ruff T, Seyit-Bremer G, Harlos K, Border EC, Acker-Palmer A, Jones EY, Klein R. FLRT structure: balancing repulsion and cell adhesion in cortical and vascular development. Neuron. 2014 Oct 22;84(2): 370-85. doi: 10.1016/ j.neuron.2014.10.008. Epub 2014 Oct 22. *Equal contribution. PMID: 25374360.

Leyva-Díaz E, del Toro D, Menal MJ, Cambray S, Susín R, Tessier-Lavigne M, Klein R, Egea J, López-Bendito G. FLRT3 is a Robo1-interacting protein that determines Netrin-1 attraction in developing axons. Curr. Biol. 2014 Mar 3;24(5): 494-508. doi: 10.1016/ j.cub.2014.01.042. Epub 2014 Feb 20. PMID: 24560577.

Brito V, Puigdellívol M, Giralt A, del Toro D, Alberch J, Ginés S. Imbalance of p75(NTR)/TrkB protein expression in Huntington's disease: implication for neuroprotective therapies. Cell Death Dis. 2013 Apr 18;4(4): e595. doi: 10.1038/ cddis.2013.116. PMID: 23598407.

Seiradake E, Schaupp A, del Toro D, Kaufmann R, Mitakidis N, Harlos K, Aricescu AR, Klein R, Jones EY. Structurally encoded intraclass differences in EphA clusters drive distinct cell responses. Nat Struct Mol Biol. 2013 Aug;20(8): 958-64. doi: 10.1038/ nsmb.2617. Epub 2013 Jun 30. PMID: 23812375.

Yamagishi S, Hampel F, Hata K, del Toro D, Schwark M, Kvachnina E, Bastmeyer M, Yamashita T, Tarabykin V, Klein R, Egea J. FLRT2 and FLRT3 act as repulsive guidance cues for Unc5-positive neurons. EMBO J. 2011 Jun 14;30(14): 2920-33. doi: 10.1038/ emboj.2011.189. PMID: 21673655.

  • Ofertes de la Universitat de Barcelona:

Feina UB

  • Ofertes del Grup de Recerca:

En cas d'estar interessats poseu-vos en contacte amb l'I.P. del Projecte Daniel Del Toro al correu-e danieldeltoro@ub.edu

Comparteix-ho: