Immunobiologia: Receptors i senyalització en mastòcits. Implicació en patologia. IP: Margarita Martín Andorrà

Presentació

El nostre grup està interessat en la regulació del sistema immunològic per part dels receptors membres de les famílies CD150 i CD300 i les molècules adaptadores relacionades. En els darrers anys ens hem centrat principalment en el paper regulador dels mastòcits en la immunitat innata i adaptativa.

Els mastòcits són reconeguts actualment com cèl·lules efectores a més de en les meres reaccions al·lèrgiques en la immunitat innata, l’autoimmunitat, els trastorns inflamatoris crònics i l'aterosclerosi. L'activació de la via clàssica i més estudiada d'aquestes cèl·lules s'inicia amb la unió de la IgE al receptor d'alta afinitat per la IgE(FcepsilonRI), i l'alliberament d'histamina i altres mediadors després de l’exposició a l’al·lergen. Actualment sabem que l’activació apropiada i l’ajust fi de les respostes dels mastòcits estan condicionades per un complex conjunt de factors que inclouen el receptor d'IgE, quinases / fosfatases, molècules adaptadores, i diverses classes de molècules co-estimuladores que modulen la seva funció. Aquestes molècules per tant poden contribuir als resultats de les patologies associades a aquestes cèl•lules, i poden constituir noves dianes terapèutiques en aquestes malalties.

Per major detall de les nostres activitats podeu consultar la nostra adreça web: http://www.idibaps.org/recerca/605/immunoal%C2%B7lergia-respiratoria-clinica-i-experimental-irce

 

Margarita Martín-Andorrà
PhD
martin_andorra@ub.edu

Eva Serrano-Candelas
PhD
eva.serrano.candelas@gmail.com

Mario Guerrero Grueso
Tècnic
mguerrero@ub.edu

Yanru Guo
Estudiant de doctorat
guoyanru09@hotmail.com

Elizabeth Proaño Pérez
Estudiant de doctorat
elizabethproaño@gmail.com

Laia Ollé  Boix
Estudiant predoctoral
laia.olle@hotmail.com

Cristina Font Miñarro
Estudiant de TFG
crfontmi7@alumnes.ub.edu

 • Estudi de receptors mastocitaris. Implicacions en patologia.
 • Mecanismes moleculars en anafilaxis dependent i independent d'IgE.
 • Regulació del receptor KIT oncogènic en mastocitosi i tumors estromals gastrointestinals (GIST).
 • Estudi dels receptors inhibidors de la família de CD300 i el seu paper en la immunitat innata.

 • Identificación de dianas terapéuticas y biomarcadores genéticos de gravedad en la anafilaxia

Entitat de realització: Hospital Clínic, Barcelona
IP: Rosa M Muñoz Cano (Investigadora col.laboradora Margarita Martín Andorrà)
Entitat/s finançadora/es: Fundación de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC)
Cód. segons finançadora: SEAIC1920_B01
Dates: Setembre 2020-Setembre 2023
Quantia total: 50.000 €

 • Estudio de nuevos mecanismos en la activación mastocitaria y la supervivencia celular. Implicaciones en patologias con KIT oncogénico y en reacciones anafilácticas

Entitat de realització: Universitat de Barcelona
IP: Margarita Martin Andorrà
Entitat/s finançadora/es: Ministerio de Economia y Competitividad
Cód. segons finançadora: RTI2018-096915-B-I00
Dates: 2019-2021
Quantia total: 163.350 €

 • Asma, Reacciones Adversas y Alérgicas (ARADYAL)

Entitat de realització: IDIBAPS
IP: Joan Bartra Tomás
Entitat/s finançadora/es: Ministerio de Economia y Competitividad. Redes Temáticas de Investigación Corporativa
Cód. segons finançadora: RD16/0006/0007
Dates: 2017-2021
Quantia total: 101.750 €

 • Regulación de la expresión y función de KIT y PDGFRalfa por la molécula adaptadora 3BP2. Implicación en la diferenciación y migración mastocitaria y en patología.

Entitat de realització: Universitat de Barcelona
IP: Margarita Martin Andorrà
Entitat/s finançadora/es: Ministerio de Economia y Competitividad
Cód. segons finançadora: SAF2015-68124-R
Dates: 2016-2018
Quantia total: 157.300 €

 • Study of Omalizumab's mechanism of action in Chronic Urticaria (CU)

Entitat de realització: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica/ Universitat Clínica de Navarra/ Universitat de Barcelona.
IP: Marta Ferrer
Entitat/s finançadora/es: Novartis Farmacéutica, S.A
Dates: 2013-2017
Quantia total: 220.000 €

Per a més informació sobre les publicacions de l’IP del grup podeu visitar el següent l’enllaç:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9245-4899
ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/H-2025-2015

 

Garcia-Garcia, L.; Olle, L.; Martin, M.; Roca-Ferrer, J.; Muñoz-Cano, R. Adenosine Signaling in Mast Cells and Allergic Diseases. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22(10), 5203. Published: 14 May 2021.

Guo, Y.; Proaño-Pérez, E.; Muñoz-Cano, R.; Martin, M. Anaphylaxis: Focus on Transcription Factor Activity. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22(9), 4935. Published: 6 May 2021.

Ribó P, Guo Y, Aranda J, Ainsua-Enrich E, Navinés-Ferrer A, Guerrero M, Pascal M, de la Cruz C, Orozco M, Muñoz-Cano R, Martin M. Mutation in KARS: A novel mechanism for severe anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol. 2021 May; 147(5):1855-1864.e9. doi: 10.1016/ j.jaci.2020.12.637. PMID: 33385443.

Navinés-Ferrer A, Ainsua-Enrich E, Serrano-Candelas E, Proaño-Pérez E, Muñoz-Cano R, Gastaminza G, Olivera A, Martin M. MYO1F Regulates IgE and MRGPRX2-Dependent Mast Cell Exocytosis. J Immunol. 2021 May 15; 206(10): 2277-2289. doi: 10.4049/ jimmunol. 2001211. Epub 2021 May 3. PMID: 33941653.

Quan PL, Sabaté-Brescó M, Guo Y, Martín M, Gastaminza G. The Multifaceted Mas-Related G Protein-Coupled Receptor Member X2 in Allergic Diseases and Beyond. Int J Mol Sci. 2021 Apr 23; 22(9): 4421. doi: 10.3390/ ijms 22094421. PMID: 33922606.

Muñoz-Cano R, San Bartolome C, Casas-Saucedo R, Araujo G, Gelis S, Ruano-Zaragoza M, Roca-Ferrer J, Palomares F, Martin M, Bartra J, Pascal M. Immune-Mediated Mechanisms in Cofactor-Dependent Food Allergy and Anaphylaxis: Effect of Cofactors in Basophils and Mast Cells. Front Immunol. 2021 Feb 17; 11:623071. doi: 10.3389/ fimmu. 2020.623071. PMID: 33679712.

Muñoz-Cano RM, Casas R, Araujo G, de la Cruz C, Martin M, Roca-Ferrer J, Perez M, Torradeflot M, San Bartolome C, Picado C, Bartra J, Pascal M. Prostaglandin E2 decreases basophil activation in patients with food-induced anaphylaxis. Allergy. 2021 May; 76(5): 1556-1559. doi: 10.1111/ all.14615. Epub 2020 Oct 21. PMID: 33029821.

Navinés-Ferrer A, Martín M.Tailed Unconventional Class I Myosins in Health and Disease. Int J Mol Sci. 2020 Apr 7;21(7): 2555. doi: 10.3390/ ijms21072555. PMID: 3227264

Nadine Landolina, Ilan Zaffran, Dubravka Smiljkovi , Eva Serrano-Candelas, Dominik Schmiedel, Sheli Friedman, Michel Arock, Karin Hartmann, Eli Pikarsky, Ofer Mandelboim, Margarita Marti , Peter Valent, Francesca Levi-Schaffer. Activation of Siglec-7 Results in Inhibition of in Vitro and in Vivo Growth of Human Mast Cell Leukemia Cel. Pharmacol Res. 2020 Feb 5;104682. doi: 10.1016/ j.phrs.2020.104682. PMID: 32035162

Navinés-Ferrer A, Ainsua-Enrich E, Serrano-Candelas E, Sayós J, Martin M. Myo1f, an Unconventional Long-Tailed Myosin, Is a New Partner for the Adaptor 3BP2 Involved in Mast Cell Migration.Front Immunol. 2019 May 9; 10: 1058. doi: 10.3389/ fimmu. 2019. 01058. eCollection 2019. PMID: 6521229

Navinés-Ferrer A, Serrano-Candelas E, Lafuente A, Muñoz-Cano R, Martín M*, Gastaminza G*. MRGPRX2-mediated mast cell response to drugs used in perioperative procedures and anaesthesia.Sci Rep. 2018 Aug 2; 8(1): 11628. doi: 10. 1038/ s41598-018- 29965-8. PMID: 30072729 *Co-corresponding and last author 

Serrano-Candelas E, Ainsua-Enrich E, Navinés-Ferrer A, Rodrigues P, García-Valverde A, Bazzocco S, Macaya I, Arribas J, Serrano C, Sayós J, Arango D, Martin M. Silencing of adaptor protein SH3BP2 reduces KIT/PDGFRA receptors expression and impairs gastrointestinal stromal tumors growth.Mol Oncol. 2018 Aug;12 (8): 1383-1397. doi: 10.1002/ 1878-0261. 12332. Epub 2018 Jun 30. PMID: 29885053.

Martínez-Barriocanal Á, Arcas-García A, Magallon-Lorenz M, Ejarque-Ortíz A, Negro-Demontel ML, Comas-Casellas E, Schwartz S Jr, Malhotra S, Montalban X, Peluffo H, Martín M, Comabella M, Sayós J. Effect of Specific Mutations in Cd300 Complexes Formation; Potential Implication of Cd300f in Multiple Sclerosis. Sci Rep. 2017 Oct 19;7(1): 13544. doi: 10.1038/ s41598-017-12881-8. PMID: 29051512

Serrano-Candelas E, Martínez-Aranguren R, Vega O, Gastaminza G, Bartra J, Audicana MT, Núñez-Córdoba JM, Algorta J, Valero A, Martin M*, Ferrer M. Omalizumab efficacy in cases of chronic spontaneous urticaria is not explained by the inhibition of sera activity in effector cells. Sci Rep. 2017 Aug 21;7(1): 8985. doi: 10. 1038/ s41598-017- 09361-4. PMID: 28827590.  *Co-corresponding and last author 

Navinés-Ferrer A, Serrano-Candelas E, Molina-Molina GJ, Martín M. IgE-Related Chronic Diseases and Anti-IgE-Based Treatments. J Immunol Res. 2016; 2016: 8163803. doi: 10.1155/ 2016/8163803. Epub 2016 Dec 21. Review. PMID: 28097159.

Munoz-Cano R, Ainsua-Enrich E, Torres-Atencio I, Martin M, Sánchez-Lopez J, Bartra J, Picado C, Mullol J, Valero A. Effects of Rupatadine on Platelet- Activating Factor-Induced Human Mast Cell Degranulation Compared With Desloratadine and Levocetirizine (The MASPAF Study). J Investig Allergol Clin Immunol. 2017; 27(3):161-168. doi: 10.18176/ jiaci.0117. Epub 2016 Oct 19. PMID: 27758758.

Serrano-Candelas E, Martinez-Aranguren R, Valero A, Bartra J, Gastaminza G, Goikoetxea MJ, Martín M*, Ferrer M*. Comparable actions of omalizumab on mast cells and basophils. Clin Exp Allergy. 2016 Jan;46(1): 92-102. doi: 10.1111/ cea.12668. *Co-corresponding and last author 

Machado-Carvalho L, Martín M, Torres R, Gabasa M, Alobid I, Mullol J, Pujols L, Roca-Ferrer J,Picado C. Low E-prostanoid 2 receptor levels and deficient induction of the IL-1ß/IL-1 type I receptor/COX-2 pathway: Vicious circle in patients with aspirin-exacerbated respiratory disease. J Allergy Clin Immunol. 2016 Jan;137(1): 99-107.e7. doi: 10.1016/ j.jaci.2015. 09.028. PMID: 26560040

Ejarque-Ortiz A, Solà C, Martínez-Barriocanal Á, Schwartz S Jr, Martín M, Peluffo H, Sayós J. The Receptor CMRF35-Like Molecule-1 (CLM-1) Enhances the Production of LPS-Induced Pro-Inflammatory Mediators during Microglial Activation. PLoS One. 2015 Apr 30;10(4): e0123928. doi: 10.1371/ journal.pone.0123928. eCollection 2015. PMID: 25927603

Ainsua-Enrich E, Serrano-Candelas E, Álvarez-Errico D, Picado C, Sayós J, Rivera J, Martín M. The adaptor 3BP2 is required for KIT receptor expression and human mast cell survival. J Immunol. 2015 May 1;194(9):4309-18. PMID: 25810396

Torres-Atencio I, Ainsua-Enrich E, de Mora F, Picado C, Martín M. Prostaglandin E2 prevents hyperosmolar-induced human mast cell activation through prostanoid receptors EP2 and EP4. PLoS One. 2014 Oct 20; 9(10): e110870. doi: 10.1371/ journal.pone.0110870. eCollection 2014. PMID: 25329458

Ainsua-Enrich E, Alvarez-Errico D, Gilfillan AM, Picado C, Sayós J, Rivera J, Martín M. The adaptor 3BP2 is required for early and late events in FcεRI signaling in human mast cells. J Immunol. 2012 Sep 15; 189(6): 2727-34. doi: 10.4049/ jimmunol. 1200380. Epub 2012 Aug 15. PMID: 22896635

Comas-Casellas E, Martínez-Barriocanal Á, Miró F, Ejarque-Ortiz A, Schwartz S Jr, Martín M, Sayós J. Cloning and characterization of CD300d, a novel member of the human CD300 family of immune receptors. J Biol Chem. 2012 Mar 23; 287 (13): 9682-93. Epub 2012 Jan 30. PMID: 22291008

Álvarez-Errico D, Oliver-Vila I, Ainsua-Enrich E, Gilfillan AM, Picado C, Sayós J, Martín M. CD84 negatively regulates IgE high-affinity receptor signaling in human mast cells. J Immunol. 2011 Dec 1; 187(11): 5577-86. Epub 2011 Nov 7. PMID: 22068234

 • Ofertes de la Universitat de Barcelona:

Feina UB

 • Ofertes del Grup de Recerca:

En aquests moments no es troben ofertes de feina d'aquest Grup de Recerca