Plasticitat neural en malalties neurològiques i neuropsiquiàtriques IP: Albert Giralt Torroella

Presentació

El grup del Dr. Giralt està interessat en tres línies d’investigació repartides en tres malalties neurològiques diferents però compartint un punt en comú, l’estudi de la funció de l’hipocamp en condicions basals i patològiques. Així doncs, les tres línies d’investigació són:

 1. La caracterització de nous factors de risc genètics en la malaltia d'Alzheimer i estudi de noves estratègies de teràpia gènica i farmacològica en models de rosegadors. Estudi focalitzat en la regió cerebral anomenada hipocamp. 
 2. Caracterització de la formació d’engrames neuronals en models murins de depressió induïts per l’estrès crònic. Estudi focalitzat en la regió cerebral anomenada hipocamp . 
 3. Investigació sobre nous factors de risc (genètics i ambientals) en esquizofrènia utilitzant models murins. Estudi focalitzat en la regió cerebral anomenada hipocamp.


Albert Giralt Torroella
Investigador Principal (Ramón y Cajal)
albertgiralt@ub.edu
https://albert-giralt-lab.webnode.es/

 


Ened Rodríguez Urgellés
Investigadora Pre-doctoral
enedrodriguez@ub.edu

 


Ivan Ballasch
Estudiant de doctorat

 


Laura López Molina
Estudiant de doctorat
laura.lopezmo12@ub.edu

 

Anna Sancho Balsells
Estudiant de doctorat
asanchobalsells@gmail.com

 • Estudi de nous factors de risc per la malaltia d’Alzheimer com és el cas del gen PTK2B (Pyk2).
 • Identificació i caracterització de noves molècules amb potencial terapèutic pel tractament de la malaltia d’Alzheimer.
 • Utilització de models transgènics de ratolí condicionals per a la identificació d’anagrames neurals durant diferents fases d’estrès crònic.
 • Identificació i caracterització de noves molècules amb potencial terapèutic pel tractament de la depressió major.
 • Estudi de nous factors de risc (ambientals i genètics) de la esquizofrènia i avaluació de la interacció entre aquests factors

 • Definiendo el rol de la familia Ikaros en la esquizofrenia

Referència del projecte: RTI2018-094678-A-I00
Investigador principal: Albert Giralt Torroella
Entitat d’afiliació: Universitat de Barcelona
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Durada: 01/01/2019 - 31/12/2021
Finançament rebut:  121.000 euros

 • Striatal and hippocampal excitatory synapses in normal and diseased brain

Referència del projecte: RYC-2016-19466
Investigador principal: Albert Giralt Torroella
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Durada: 01/01/2018 - 31/12/2023
Finançament rebut:  40.000 euros

 • Borsa Ajut: “Welcome pack” funding

Referència de l'ajut: 200017439
Investigador principal: Albert Giralt Torroella
Entitat finançadora: Universitat de Barcelona
Durada: 01/01/2018 - 31/12/2023
Finançament rebut:  40.000 euros

 • Identification of altered specific neuronal subpopulations in different phases of stress-induced major depression NARSAD Foundation

Referència del projecte: 24803
Investigador principal: Albert Giralt Torroella
Entitat finançadora: Institut du Fer à Moulin (INSERM)
Durada: 01/01/2017 - 31/12/2018
Finançament rebut:  66.397 euros

Per a més informació sobre les publicacions de l’IP del grup podeu visitar el següent l’enllaç:
ORCID: 0000-0001-5334-0963
Researcher ID: MT-7672-2015
Scopus Author ID: 23024562800

 

Senís E, Esgleas M, Najas S, Jiménez-Sábado V, Bertani C, Giménez-Alejandre M, Escriche A, Ruiz-Orera J, Hergueta-Redondo M, Jiménez M, Giralt A, Nuciforo P, Albà MM, Peinado H, Del Toro D, Hove-Madsen L, Götz M, Abad M. TUNAR lncRNA Encodes a Microprotein that Regulates Neural Differentiation and Neurite Formation by Modulating Calcium Dynamics. Front Cell Dev Biol. 2021 Dec 31;9:747667. doi: 10.3389/ fcell.2021. 747667. eCollection 2021. PMID: 35036403

García-García E, Chaparro-Cabanillas N, Coll-Manzano A, Carreras-Caballé M, Giralt A, Del Toro D, Alberch J, Masana M, Rodríguez MJ. Unraveling the Spatiotemporal Distribution of VPS13A in the Mouse Brain. Int J Mol Sci. 2021, Dec 1;22(23): 13018. doi: 10.3390 /ijms222313018. PMID: 34884823

de Pins B, Mendes T, Giralt A, Girault JA. The Non-receptor Tyrosine Kinase Pyk2 in Brain Function and Neurological and Psychiatric Diseases. Front Synaptic Neurosci. 2021 Oct 6; 13:749001. doi: 10.3389/ fnsyn.2021.749001. eCollection 2021. PMID: 34690733

Pérez-Sisqués L, Sancho-Balsells A, Solana-Balaguer J, Campoy-Campos G, Vives-Isern M, Soler-Palazón F, Anglada-Huguet M, López-Toledano MÁ, Mandelkow EM, Alberch J, Giralt A, Malagelada C. RTP801/REDD1 contributes to neuroinflammation severity and memory impairments in Alzheimer's disease. Cell Death Dis. 2021 Jun 15; 12(6):616. doi: 10.1038/s41419-021-03899-y. PMID: 34131105

Fernández-García S, Sancho-Balsells A, Longueville S, Hervé D, Gruart A, Delgado-García JM, Alberch J, Giralt A. Astrocytic BDNF and TrkB regulate severity and neuronal activity in mouse models of temporal lobe epilepsy. 2020 Jun 1;11(6): 411, doi: 10.1038/ s41419-020-2615-9. PMID: 32483154

Sancho-Balsells A, Brito V, Fernández B, Pardo M, Straccia M, Ginés S, Alberch J, Hernández I, Arranz B, Canals JM, Giralt A. Lack of Helios During Neural Development Induces Adult Schizophrenia-Like Behaviors Associated With Aberrant Levels of the TRIF-Recruiter Protein WDFY1. Front Cell Neurosci. 2020 May 14;14:93. doi: 10.3389/ fncel.2020.00093. eCollection 2020. PMID: 32477064 

Rejc L, Gómez-Vallejo V, Joya A, Moreno O, Egimendia A, Castellnou P, Ríos-Anglada X, Cossío U, Baz Z, Passannante R, Tobalina-Larrea I, Ramos-Cabrer P, Giralt A, Sastre M, Capetillo-Zarate E, Košak U, Knez D, Gobec S, Marder M, Martin A, Llop J. Longitudinal evaluation of a novel BChE PET tracer as an early in vivo biomarker in the brain of a mouse model for Alzheimer disease. Theranostics. 2021 Apr 26;11(13):6542-6559. doi: 10.7150/thno.54589. eCollection 2021. PMID: 33995675

Llorach-Pares L, Rodriguez-Urgelles E, Nonell-Canals A, Alberch J, Avila C, Sanchez-Martinez M, Giralt A. Meridianins and Lignarenone B as Potential GSK3β Inhibitors and Inductors of Structural Neuronal Plasticity. Biomolecules. 2020 Apr 21;10(4): 639. doi: 10.3390/ biom10040639. PMID: 32326204

Giralt A, Brito V, Pardo M, Rubio SE, Marion-Poll L, Martín-Ibáñez R, Zamora-Moratalla A, Bosch C, Ballesteros JJ, Blasco E, García-Torralba A, Pascual M, Pumarola M, Alberch J, Ginés S, Martín ED, Segovia J, Soriano E, Canals JM. Helios modulates the maturation of a CA1 neuronal subpopulation required for spatial memory formation. Exp Neurol. 2020 Jan;323: 113095. doi: 10.1016/ j.expneurol. 2019.113095. Epub 2019 Nov 8. PMID: 31712124

de Pins B, Montalban E, Vanhoutte P, Giralt A*, Girault JA*. The non-receptor tyrosine kinase Pyk2 modulates acute locomotor effects of cocaine in D1 receptor-expressing neurons of the nucleus accumbens. Sci Rep. 2020 Apr 20;10(1): 6619. doi: 10.1038/ s41598-020- 63426-5. (equal contribution). PMID: 32313025

Brito V, Giralt A, Castañé A, Masana M, Alberch J and Ginés S. Cdk5 dysfunction contributes to depressive-like behaviors in Huntington´s Disease by altering the phospho-DARPP-32 status in the nucleus accumbens. Biol Psychiatry. 2019 Aug 1; 86(3): 196-207. doi: 10.1016/ j.biopsych. 2019.03.001. Epub 2019 Mar 13. PMID: 31060804. IF: 11.412

Tible M, Mouton Liger F, Schmitt J, Giralt A, Farid K, Thomasseau S, Gourmaud S, Paquet C, Rondi Reig L, Meurs E, Girault JA, Hugon J. PKR knockout in the 5xFAD model of Alzheimer's disease reveals beneficial effects on spatial memory and brain lesions. Aging Cell. 2019 Mar 1: e12887. doi: 10.1111/acel.12887. PMID: 30821420. IF: 7.62

de Pins B, Cifuentes-Díaz C, Farah AT, López-Molina L, Montalban E, Sancho-Balsells A, López A, Ginés S, Delgado-García JM, Alberch J, Gruart A, Girault JA, Giralt A. Conditional BDNF Delivery from Astrocytes Rescues Memory Deficits, Spine Density, and Synaptic Properties in the 5xFAD Mouse Model of Alzheimer Disease. J Neurosci. 2019 Mar 27; 39(13): 2441-2458. doi: 10.1523/ JNEUROSCI. 2121-18.2019. Epub 2019 Jan 30. PMID: 30700530. IF: 5.9

Montalban E, Al-Massadi O, Sancho-Balsells A, Brito V, de Pins B, Alberch J, Ginés S, Girault JA, Giralt A. Pyk2 in the amygdala modulates chronic stress sequelae via PSD-95-related micro-structural changes. Transl Psychiatry. 2019 Jan 15; 9(1): 3. doi: 10.1038/ s41398-018-0352-y. PMID: 30664624. IF: 4.7

Suelves N, Miguez A, López-Benito S, Barriga GG, Giralt A, Alvarez-Periel E, Arévalo JC, Alberch J, Ginés S, Brito V. Early Downregulation of p75(NTR) by Genetic and Pharmacological Approaches Delays the Onset of Motor Deficits and Striatal Dysfunction in Huntington's Disease Mice. Mol Neurobiol. 2019 Feb; 56(2): 935-953. doi: 10.1007/ s12035-018-1126-5. Epub 2018 May 27. PMID: 29804232. IF: 5.076

Cases S, Saavedra A, Tyebji S, Giralt A, Alberch J, Pérez-Navarro E. Age-related changes in STriatal-Enriched protein tyrosine Phosphatase levels: Regulation by BDNF. Mol Cell Neurosci. 2018 Jan; 86:41-49. doi: 10.1016/ j.mcn.2017.11.003. Epub 2017 Nov 6. PMID: 29122705. IF: 3.734

Giralt A, de Pins B, Cifuentes-Díaz C, López-Molina L, Farah AT, Tible M, Deramecourt V, Arold ST, Ginés S, Hugon J, Girault JA. PTK2B/Pyk2 overexpression improves a mouse model of Alzheimer's disease. Exp Neurol. 2018 Sep; 307: 62-73. doi: 10.1016/ j.expneurol.2018.05.020. Epub 2018 May 24. PMID: 29803828. IF: 4.48

Giralt A, Gómez-Climent MÁ, Alcalá R, Bretin S, Bertrand D, María Delgado-García J, Pérez-Navarro E, Alberch J, Gruart A. The AMPA receptor positive allosteric modulator S 47445 rescues in vivo CA3-CA1 long-term potentiation and structural synaptic changes in old mice. Neuropharmacology. 2017 Sep 1; 123: 395-409. doi: 10.1016/ j.neuropharm. 2017.06.009. Epub 2017 Jun 8. PMID 28603025. IF: 4.24

Giralt A, Brito V, Chevy Q, Simonnet C, Otsu Y, Cifuentes-Díaz C, de Pins B, Coura R, Alberch J, Ginés S, Poncer JC, Girault JA. Pyk2 modulates hippocampal excitatory synapses and contributes to cognitive deficits in a Huntington's disease model. Nat Commun. 2017 May 30;8: 15592. doi: 10.1038/ ncomms15592. PMID: 28555636. IF: 12.35

García-Díaz Barriga G, Giralt A, Anglada-Huguet M, Gaja-Capdevila N, Orlandi JG, Soriano J, Canals JM, Alberch J. 7,8-dihydroxyflavone ameliorates cognitive and motor deficits in a Huntington's disease mouse model through specific activation of the PLCγ1 pathway. Hum Mol Genet. 2017 Aug 15;26 (16): 3144-3160. doi: 10.1093/ hmg/ ddx198. PMID: 28541476. IF: 4.9

Martín-Ibáñez R, Pardo M, Giralt A, Miguez A, Guardia I, Marion-Poll L, Herranz C, Esgleas M, Garcia-Díaz Barriga G, Edel MJ, Vicario-Abejón C, Alberch J, Girault JA, Chan S, Kastner P, Canals JM. Helios expression coordinates the development of a subset of striatopallidal medium spiny neurons. Development. 2017 Apr 15; 144(8): 1566-1577. doi: 10.1242/ dev. 138248. Epub 2017 Mar 13. PMID: 28289129. IF: 5.4

Engmann O, Giralt A, Girault JA. Acute drug-induced spine changes in the nucleus accumbens are dependent on β-adducin. Neuropharmacology. 2016 Nov; 110(Pt A): 333-342. doi: 10.1016/ j.neuropharm. 2016.07.035. Epub 2016 Jul 29. PMID: 27480796. IF: 5.012

Giralt A, Coura R, Girault JA. Pyk2 is essential for astrocytes mobility following brain lesion. Glia. 2016 Apr; 64(4): 620-34. doi: 10. 1002/ glia. 22952. Epub 2015 Dec 11. PMID: 26663135. IF: 6.01

Anglada-Huguet M, Giralt A, Rué L, Alberch J, Xifró X. Loss of striatal 90-kDa ribosomal S6 kinase (Rsk) is a key factor for motor, synaptic and transcription dysfunction in Huntington's disease. Biochim Biophys Acta. 2016 Jul; 1862(7): 1255-66. doi: 10.1016/ j.bbadis. 2016.04.002. Epub 2016 Apr 6. PMID: 27063456. IF: 4.702

Puigdellívol M, Cherubini M, Brito V, Giralt A, Suelves N, Ballesteros J, Zamora-Moratalla A, Martín ED, Eipper BA, Alberch J, Ginés S. A role for Kalirin-7 in corticostriatal synaptic dysfunction in Huntington's disease. Hum Mol Genet. 2015 Dec 20; 24 (25): 7265-85. doi: 10.1093/ hmg/ddv426. Epub 2015 Oct 12. PMID: 26464483. IF: 5.98

Engmann O, Giralt A, Gervasi N, Marion-Poll L, Gasmi L, Filhol O, Picciotto MR, Gilligan D, Greengard P, Nairn AC, Hervé D, Girault JA. DARPP-32 interaction with adducin may mediate rapid environmental effects on striatal neurons. Nat Commun. 2015 Dec 7; 6:10099. doi: 10.1038/ ncomms10099. PMID: 26639316. IF: 11.32

Anglada-Huguet M, Vidal-Sancho L, Giralt A, García-Díaz Barriga G, Xifró X, Alberch J. Prostaglandin E2 EP2 activation reduces memory decline in R6/1 mouse model of Huntington's disease by the induction of BDNF-dependent synaptic plasticity. Neurobiol Dis. 2016 Nov; 95:22-34. doi: 10.1016/ j.nbd.2015. 09.001. Epub 2015 Sep 11. PMID: 26369879. IF: 5.02

Miguez A, García-Díaz Barriga G, Brito V, Straccia M, Giralt A, Ginés S, Canals JM, Alberch J. Fingolimod (FTY720) enhances hippocampal synaptic plasticity and memory in Huntington's disease by preventing p75NTR up-regulation and astrocyte-mediated inflammation. Hum Mol Genet. 2015 Sep 1;24 (17): 4958-70. doi: 10.1093/ hmg/ ddv218. Epub 2015 Jun 10. PMID: 26063761. IF: 5.98

Giralt A* Brito V,* Enriquez-Barreto L, Puigdellívol M, Suelves N, Zamora-Moratalla A, Ballesteros JJ, Martín ED, Dominguez-Iturza N, Morales M, Alberch J, Ginés S. Neurotrophin receptor p75(NTR) mediates Huntington's disease-associated synaptic and memory dysfunction. J Clin Invest. 2014 Oct; 124(10): 4411-28. doi: 10.1172/ JCI74809. Epub 2014 Sep 2. PMID: 25180603. (*contributed equally). IF: 13.21

Marin C, Bonastre M, Mengod G, Cortés R, Giralt A, Obeso JA, Schapira AH. Early L-dopa, but not pramipexole, restores basal ganglia activity in partially 6-OHDA-lesioned rats. Neurobiol Dis. 2014 Apr; 64: 36-47. doi: 10.1016/ j.nbd.2013.12.009. Epub 2013 Dec 24. PMID: 24370700. IF: 5.078

Moreno B, Lopez I, Fernández-Díez B, Gottlieb M, Matute C, Sánchez-Gómez MV, Domercq M, Giralt A, Alberch J, Collon KW, Zhang H, Parent JM, Teixido M, Giralt E, Ceña V, Posadas I, Martínez-Pinilla E, Villoslada P, Franco R. Differential neuroprotective effects of 5'-deoxy-5'-methylthioadenosine. PLoS One. 2014 Mar 5; 9 (3): e90671. doi: 10.1371/ journal.pone. 0090671. eCollection 2014. PMID: 24599318. IF: 3.23

Anglada-Huguet M, Xifró X, Giralt A, Zamora-Moratalla A, Martín ED, Alberch J. Prostaglandin E2 EP1 receptor antagonist improves motor deficits and rescues memory decline in R6/1 mouse model of Huntington's disease. Mol Neurobiol. 2014 Apr; 49(2): 784-95. doi: 10.1007/ s12035-013 -8556-x. Epub 2013 Nov 7. PMID: 24198227.  IF: 5.137

Saavedra A, Giralt A, Arumí H, Alberch J, Pérez-Navarro E. Regulation of hippocampal cGMP levels as a candidate to treat cognitive deficits in Huntington's disease. PLoS One. 2013 Sep 5; 8(9): e73664. doi: 10.1371/ journal.pone. 0073664. eCollection 2013. PMID: 24040016. IF: 3.53

Giralt A* Marco S,* Petrovic MM, Pouladi MA, Martínez-Turrillas R, Martínez-Hernández J, Kaltenbach LS, Torres-Peraza J, Graham RK, Watanabe M, Luján R, Nakanishi N, Lipton SA, Lo DC, Hayden MR, Alberch J, Wesseling JF, Pérez-Otaño I. Suppressing aberrant GluN3A expression rescues synaptic and behavioral impairments in Huntington's disease models. Nat Med. 2013 Aug;19 (8): 1030-8. doi: 10.1038/ nm. 3246. Epub 2013 Jul 14. PMID: 23852340. (*contributed equally). IF: 28.054

Giralt A, Sanchis D, Cherubini M, Ginés S, Cañas X, Comella JX, Alberch J. Neurobehavioral characterization of Endonuclease G knockout mice reveals a new putative molecular player in the regulation of anxiety. Exp Neurol. 2013 Sep; 247: 122-9. doi: 10.1016/ j.expneurol. 2013.03.028. Epub 2013 Apr 18. PMID: 23603365. IF: 4.61

Brito V, Puigdellívol M, Giralt A, del Toro D, Alberch J, Ginés S. Imbalance of p75(NTR)/TrkB protein expression in Huntington's disease: implication for neuroprotective therapies. Cell Death Dis. 2013 Apr 18; 4: e595. doi: 10.1038/ cddis. 2013.116. PMID: 23598407. IF: 5.17

Giralt A, Saavedra A, Carretón O, Arumí H, Tyebji S, Alberch J, Pérez-Navarro E. PDE10 inhibition increases GluA1 and CREB phosphorylation and improves spatial and recognition memories in a Huntington's disease mouse model. Hippocampus. 2013 Aug; 23 (8): 684-95. doi: 10.1002/ hipo.22128. Epub 2013 Apr 29. PMID: 23576401. IF: 4.3

Carretón O, Giralt A, Torres-Peraza JF, Brito V, Lucas JJ, Ginés S, Canals JM, Alberch J. Age-dependent decline of motor neocortex but not hippocampal performance in heterozygous BDNF mice correlates with a decrease of cortical PSD-95 but an increase of hippocampal TrkB levels. Exp Neurol. 2012 Oct; 237(2): 335-45. doi: 10.1016/ j.expneurol. 2012.06.033. Epub 2012 Jul 6. PMID: 22776425. IF: 4.64

Sánchez-Danés A, Richaud-Patin Y, Carballo-Carbajal I, Jiménez-Delgado S, Caig C, Mora S, Di Guglielmo C, Ezquerra M, Patel B, Giralt A, Canals JM, Memo M, Alberch J, López-Barneo J, Vila M, Cuervo AM, Tolosa E, Consiglio A, Raya A. Disease-specific phenotypes in dopamine neurons from human iPS-based models of genetic and sporadic Parkinson's disease. EMBO Mol Med. 2012 May; 4(5): 380-95. doi: 10.1002/ emmm. 201200215. Epub 2012 Mar 8. PMID: 22407749. IF: 7.8

Anglada-Huguet M, Giralt A, Perez-Navarro E, Alberch J, Xifró X. Activation of Elk-1 participates as a neuroprotective compensatory mechanism in models of Huntington's disease. J Neurochem. 2012 May; 121(4): 639-48. doi: 10.1111/ j.1471-4159. 2012.07711.x. Epub 2012 Mar 28. PMID: 22372926. IF: 3.97

Giralt A, Saavedra A, Alberch J, Pérez-Navarro E. Cognitive Dysfunction in Huntington's Disease: Humans, Mouse Models and Molecular Mechanisms. J Huntingtons Dis. 2012; 1(2): 155-73. doi: 10.3233/ JHD-120023. PMID: 25063329. IF: 1.05

Giralt A, Puigdellívol M, Carretón O, Paoletti P, Valero J, Parra-Damas A, Saura CA, Alberch J, Ginés S. Long-term memory deficits in Huntington's disease are associated with reduced CBP histone acetylase activity. Hum Mol Genet. 2012 Mar 15; 21(6): 1203-16. doi: 10.1093/ hmg/ ddr552. Epub 2011 Nov 24. PMID: 22116937. IF: 7.636

 • Ofertes de la Universitat de Barcelona:

Feina UB

 • Ofertes del Grup de Recerca:

En aquests moments no es troben ofertes de feina d'aquest Grup de Recerca

Comparteix-ho: