Senyalització cel·lular per proteïnes quinasa i càncer. IP: Rosa Aligué Alemany

Presentació

 • Proteïnes quinases en càncer i resposta a estrès

La recerca del grup ha estat centrada en l’estudi dels mecanismes molecular a través dels quals les quinases dependents de calmodulina (CaMKs) regulen el cicle cel·lular i la resposta a estrès.

Hem descrit el paper de dos membres dels CaMKs, Cmk2 i Srk1 com substrats de la MAPK p38, per tant, també anomenades MAPKAP kinases. Recentment, hem demostrat que CaMK1 (Cmk1) regula negativament la fosfatasa calcineurina i hem identificat la CaMKK2 (Ckk2) com la quinasa que regula Cmk1 en resposta a estrès de calci. Actualment estem centrats en definir noves funcion de la Ckk2. La identificació dels substrats de Ckk2 a través de l'anàlisi dels fosfopèptids indica que Ckk2 està implicada en la regulació de l'assimiliació de glucosa, l'homeòstasi de nutrients i la morfologia cel·lular. Estem analitzant la interacció entre les vies de CaMKK2, PKA i TOR.

 • Biotecnologia

En els últims anys el grup ha establert una col·laboració de recerca amb l’empresa Fertinagro Biotech, per a la producció d’enzims implicats en el metabolisme de fòsfor. Recentment la recerca s’ha centrat en l’aïllament i identificació de microorganismes que afavoreixin la proliferació cel·lular i/o potenciïn la resposta a diferents tipus d’estrès ambiental. S’estudien els components i els mecanismes que activen les vies de senyalització i la regulació del cicle cel·lular en els microorganismes identificats i seleccionats.

 


Rosa Aligué Alemany
PhD, Catedràtica (I.P.)
aliguerosa@ub.edu
 


Ramon Marquès Mascarell
PhD, Investigador
Ramon.marques@tervalis.es

 


Tula Yance Chávez
PhD, Investigador
tula.yance@ub.edu

 


Ignasi Salaet Madorran
PhD, Investigador
ignasi.salaet@icloud.com

 


Maribel Marquina Rodríguez
Investigadora Postdoctoral
mimarquina@ub.edu

 


Edgard Martin Ramos
Investigador Predoctoral
edgar.martin@ub.edu

 

Sònia Brun Lozano
PhD,Tècnic Laboratori Unitat
soniabrun@ub.edu

 • Proteïnes quinasa en càncer i resposta a estrès

- Paper de la quinasa CaMKK2 en l’estrès metabòlic i el desenvolupament tumoral.
- Estudi de la interacció entre les vies de CaMKK2, PKA i TOR.
- Implicació i anàlisi de la CaMKK2 en malalties metabòliques.

 • Biotecnologia

- Disseny, expressió i producció d’enzims rellevants per a la industria.
- Aïllament, identificació i anàlisi de microorganismes implicats en la proliferació cel·lular i resposta a estrès. Identificació de les vies i components de senyalització activats.

 • Resistance under combinatorial treatment in ER+ and ER- Breast cancer (Rescuer)

IP: Antoni Hurtado (Investigadora participant Rosa Aligué)
Horizon 2020. Societal Challenges
SCI- Health (847912)
2020 - 2024

 • Desarrollo de un nuevo método para la clasificación y valoración de bioestimulantes

IP: Rosa Aligué Alemany
RTC2019-006922-2
Ministerio de Ciencia e Innovación
Import: 219.581,00 €
2020 - 2023

 • Spanish Network on Cancer Research CIBERONC

Investigadora participant: Rosa Aligué
Fondo de Investigación Sanitaria
ISCIII (RD12/0036/0054)
2018 - 2020

 • Funció de la familia de quinases dependents de CaM en la captació de la glucose i l’homeostasi de nutrients: connexió amb la via de senyalització mTOR

IP: Rosa Aligué Alemany
BFU2015-65311-R
MEC Ministeri d’Economia i Competitivitat
2016 - 2019

 • Identificació de molècules actives a partir de cèl·lules de llevat i evaluació de la seva eficàcia com a estimulants del creixement en condicions d’estrés CIBEROnc. Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer

IP: Rosa Aligué Alemany
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
CB16/12/00244
2016 - 2019

 • Red temática de investigación cooperativa de cáncer (RTICC)

Investigadora participant: Rosa Aligué
Instituto de Salud Carlos IIII (ISCIII)
RD12/0036/0054
2013 - 2019

 • Role of the CaM-depedent family of kinases in glucose uptake and nutrient homeostasis

IP: Rosa Aligué Alemany
Conveni de recerca
017011 UB-La Caixa
2016 - 2018

 • Proliferació Cel·lular

IP: Rosa Aligué Alemany
Suport a Grups de Recerca
SGR2014-538, Generalitat de Catalunya
2014 - 2016

 • La familia de quinasas dependientes de calmodulina en la señalización de respuesta a estrés y el control del ciclo celular.

IP: Rosa Aligué Alemany
MEC, Ministerio de Economia y Competividad
BFU2012-31220/BM
2013 - 2015

 • La MAP quinasa p38 y la MAPKAP en la señalización de respuesta a estrés y el control del ciclo celular.

IP: Rosa Aligué Alemany
MCI, Ministerio de Ciencia e Innovación
BFU2009-10778/BMC
2009 - 2012

 • Red temática de investigación cooperativa de cáncer (RTICC)

Investigadora participant: Rosa Aligué
Instituto de Salud Carlos III
RD06/0020/0010
2006 - 2012

 • FERTINAGRO NUTRIENTES, S.L. - Universitat de Barcelona

Noves estratègies per a la producció, caracterització i optimització de l'enzim Fitasa
Investigadora responsable: Rosa Aligué Alemany
Departament de Biomedicina, Facultat de Medicina
2020

 • FERTINAGRO BIOTECH, S.L. - Universitat de Barcelona

Identificación de moléculas activas a partir de levaduras y evaluación de su eficacia como estimulante del crecimiento en condiciones de estrés a través del modelo celular Schizosacharomyces pombe
Investigadora responsable: Rosa Aligué Alemany
Departament de Biomedicina, Facultat de Medicina
2017 - 2019

 • FERTINAGRO BIOTECH, S.L. - Universitat de Barcelona

Identificación, aislamiento y selección de microorganismos (bacterias y levaduras) capaces de estimular y favorecer el crecimiento vegetal, así como inhibir el desarrollo de microorganismos no deseables
Investigadora responsable: Rosa Aligué Alemany
Departament de Biomedicina, Facultat de Medicina
2013 - 2015

 • FERTINAGRO NUTRIENTES, S.L .- Universitat de Barcelona

Producción, caracterización y optimización de la enzima Fitasa
Investigadora responsable: Rosa Aligué Alemany
Departament de Biomedicina, Facultat de Medicina
2013

 • FERTINAGRO NUTRIENTES, S.L. - Universitat de Barcelona

Clonación y Producción de la enzima Fitasa
Investigadora responsable: Rosa Aligué Alemany
Departament de Biomedicina, Facultat de Medicina
2010 - 2012

Per a més informació sobre les publicacions de l’IP del grup podeu visitar el següent l’enllaç:
PRC: 0000-0002-2085-325X
ORCID: 0000-0002-2085-325X

 

F. Prieto-Ruiz, J. Vicente-Soler, A. Franco, E. Gómez-Gil, M. Sánchez-Marinas, B.Vázquez- Marín, R. Aligué, M. Madrid, S. Moreno, T. Soto and J. Cansado. RNA-Binding Protein Rnc1 Regulates Cell Length at Division and Acute Stress Response in Fission Yeast through Negative Feedback Modulation of the Stress-Activated Mitogen- Activated Protein Kinase Pathway. mBio. 2020 Jan 7;11(1). pii: e02815-19. doi: 10.1128/mBio.02815-19. PMID: 31911490

Castellsagué E; Li R.; Aligue R.; González S.; Sanz J.; Martin E.; Velasco A.; Capella G.; Stewart C.J.R.; Vidal A.; Majewski J.; Matias-Guiu X.; Brunet J.; Foulkes W.D. Novel POLE pathogenic germline variant in a family with multiple primary tumors results in distinct mutational signatures. Human Mutation, 2019, vol. 40, núm. 1, p. 36-41. ISSN: 1059-7794. DOI: 10.1002/humu.23676.

Marta Sanchez-Marinas; David Gimenez-Zaragoza; Edgar Martin-Ramos; Julia Llanes; José Cansado; Maria Jesús Pujol; Oriol Bachs; Rosa Aligue; Free Radical Biology and Medicine. Cmk2 kinase is essential for survival in oxidative stress caused by arsenite metalloid by modulating translation through RACK1 orthologue Cpc2. Free Radical Biology and Medicine, 2018, vol. 129, p. 116-126. ISSN: 0891-5849. DOI: 10.1016/j. freeradbiomed. 2018.09.024.

Oriol Bachs; Edurne Gallastegui; Serena Orlando; Anna Bigas; Jose Manuel Morante-Redolat; Joan Serratosa; Isabel Fariñas; Rosa Aligué; Maria Jesús Pujol. Role of p27Kip1 as a transcriptional regulator. Oncotarget, 2018, vol. 9, p. 26259-26278. ISSN: 1949-2553. DOI: 10.18632/oncotarget.25447.

M. Hamdi, J. Pérez, M. Létourneau-Montminy, R. Franco-Rosselló, R. Aligue, D. Solà- Oriol. The effects ofmicrobial phytases and dietary calcium and phosphorus levels on the productive performance and bone mineralization of broilers. Animal Feed Science and Technology, 2018, vol. 243, p. 41-51. ISSN: 0377-8401. DOI: 10.1016 /j.anifeedsci. 2018.07.005.

E. Gallastegui; C. Domuro; J. Serratosa; A. Larrieux; L. Sin; J. Martínez; A. Besson; J.M. Morante-Redolat; S. Orlando; R. Aligue; I. Fariñas; M.J. Pujol; O. Bachs. p27Kip1 regulates alpha-synuclein expression. Oncotarget, 2018, vol. 9, núm. 23, p. 16368-16379. ISSN: 1949-2553. DOI: 10.18632/oncotarget.24687.

Bigas, A.; Ruiz-Herguido, C.; Aligué, R.; Espinosa, L. Notch Ligands in Hematopoietic Stem Cell production. Targeting Notch in Cancer: From the Fruit Fly to the Clinic. Miele L and Artavanis-Tsakonas S, editors., 2018, p. 313-332. Springer Nature.

Biçer A.; Orlando S.; Islam ABMMK; Gallastegui E.; Besson A.; Aligué R.; Bachs O.; Pujol M.J. ChIP-Seq analysis identifies p27(Kip1)-target genes involved in cell adhesion and cell signalling in mouse embryonic fibroblasts. PLoS One, 2017, vol. 12, núm. 11, p. e0187891. ISSN: 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0187891.

Esteban-Jurado C.; Giménez-Zaragoza D.; Muñoz J.; Franch-Expósito S.; Álvarez-Barona M.; Ocaña T.; Cuatrecasas M.; Carballal S.; López-Cerón M.; Marti-Solano M.; Díaz-Gay M.; van Wezel T.; Castells A.; Bujanda L7.; Balmaña J8.; Gonzalo 9.; Llort 10.; Ruiz-Ponte 3.; Cubiella JJ.; Balaguer F.; Aligué R.; Castellví-Bel S. POLE and POLD1 screening in 155 patients with multiple polyps and early-onset colorectal cáncer. Oncotarget, 2017, vol. 8, p. 26732-26743. ISSN: 1949-2553. DOI: 10.18632/oncotarget.15810.

Hamdi, M.; Solà-Oriol, D.; Franco-Rosselló, R.; Aligué-Alemany, R.; Pérez, J. F. Comparison of how different feed phosphates affect performance, bone mineralization and phosphorus retention in broilers. Spanish Journal of Agricultural Research, Volume 15, Issue 3, e0605. 2017.

Perearnau A, Orlando S, Islam AB, Gallastegui E, Martínez J, Jordan A, Bigas A, Aligué R, Pujol MJ, Bachs O. p27Kip1, PCAF and PAX5 cooperate in the transcriptional regulation of specific target genes. Nucleic Acids Res. 45:5086-5099. 2017.

Gekas C, D'Altri T, Aligué R, González J, Espinosa L, Bigas A. β-Catenin is required for T-cell leukemia initiation and MYC transcription downstream of Notch1. Leukemia. 10:2002-2010. 2016.

Gómez-Hierro A, Lambea E, Giménez-Zaragoza D, López-Avilés S, Yance-Chávez T, Montserrat M, Pujol MJ, Bachs O, . Ssp1 CaMKK: A Sensor of Actin Polarization That Controls Mitotic Commitment through Srk1 in Schizosaccharomyces pombe. PLoS One. 10:e0143037. 2015.

Serena Orlando, Edurne Gallastegui, Arnaud Besson, Gabriel Abril, Rosa Aligué, Maria Jesus Pujol and Oriol Bachs. P27Kip1 and p21Cip1 collaborate in teh regulation of trasncription by recuiting cyclin–cdk complexes on the promoters of target genesl. Nucleic Acids Res. 43: 6860-73. 2015.

Eugenia Cisneros-Barroso, Tula Yance-Chávez, Ayako Kito, Reiko Sugiur2, Alba Gómez-Hierro, David Gimenez-Zaragoza and Rosa Aligue. Negative feedback regulation of calcineurin-dependent Prz1 transcription factor by the CaMKK-CaMK1 axis in fission yeast. Nucleic Acids Res. 42: 9573-9587 2014.

Natalia de Olano, Chuay-Yeng Koo, Lara J. Monteiro, Paola H. Pinto, Ana R. Gomes, Rosa Aligue*, Eric W.-F. Lam, * (*corresponding autors). The p38 MAPK-MK2 axis regulates E2F1 and FOXM1 expression in epirubicin treatment and resistance. Molecular Cancer Research, 10:1189-1202. 2012.

Julie Millour, Natalia de Olano, Yoshiya Horimoto, Lara J. Monteiro, Julia K. Langer, Rosa Aligue, Nabil Hajji, Eric W.-F. Lam. ATM and p53 regulate FOXM1 expression via E2F in breast cancer epirubicin treatment and resistance. Journal Molecular Cancer Therapeutics. 10:1046-58. 2011.

Custodio L, Fernandes E, Escapa AL, Fajardo A, , Albericio F, Neng NR, Nogueira JM, Romano A. Antioxidant and cytotoxic activities of carob tree fruit pulps are strongly influenced by gender and cultivar. J Agric Food Chem. 59:7005-12. 2011.

Custódio L, Fernandes E, Escapa A. L, Aligué R, Alberício F, Neng N, Nogueira JMF, Romano A. Phytochemical profile, antioxidant and cytotoxic activities of carob tree (Ceratonia siliqua L.) germ flour extracts. Plant Foods for Human Nutrition. 2011.

 • Ofertes de la Universitat de Barcelona:

Feina UB

 • Ofertes del Grup de Recerca:

En aquests moments no es troben ofertes de feina d'aquest Grup de Recerca. No obstant això, si sou un estudiant o postdoc molt motivat, no dubteu i contacteu a aliguerosa@ub.edu.