Innovació docent

Innovació Docent

Els professorat de departament de Bioquímica i Fisiologia de la Universitat de Barcelona sempre s’ha significat pel seu esforç en la millora de la docència.

En aquest sentit ha estat pioner en el desenvolupament d’activitats d’innovació docent. Anys enrere, quan encara no es parlava d’innovació en l’àmbit de la docència, el departament ja tenia com un dels objectius prioritaris la millora de l’aprenentatge dels estudiants a partir de la millora docent. Alguns professors han organitzat la seva inquietud per la millora docent de forma individual i altres han optat per treballar en forma d’equips docents, que ha estat la llavor dels actuals Grups d’Innovació Consolidats de la UB. 

Comparteix-ho: