Normativa

 • Estatut UB

  El Departament de Bioquímica i Fisiologia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, integrada per la Secció de Bioquímica i Biologia Molecular i per la Secció de Fisiologia, com a unitat docent i de recerca duu a terme les funcions que li són pròpies segons l’Estatut de la UB o les normes que el desenvolupin i que s’estableixen en els seus tres reglaments de funcionament:

  - Reglament de Departament de Bioquímica i Fisiologia

  - Reglament de la Secció de Bioquímica i Biologia

  - Reglament de la Secció de Fisiologia

 • Òrgans

  Per al seu correcte funcionament, i tal i com consta en els reglaments, el Departament disposa de dos òrgans clau: el Consell de Departament i la Comissió Permanent.

  Composició de la Comissió Permanent:

  1. Dra. Carme Caelles: Directora de Departament 
    
  2. Dr. Francisco J Pérez-Cano: Secretari de Departament
    
  3. Dra. Margarida Castellr: Cap de Secció de Fisiologia
    
  4. Dr. Carlos J Ciudad : Cap de Secció de Bioquímica i Biologia Molecular
    
  5. Dra. Raquel Martín: Vocal de la Secció de Fisiologia
    
  6. Dr. Isidoro Metón: Vocal de la Secció de Bioquímica i Biologia Molecular)
    
  7. Vanessa Alba: Representant del PAS
    
  8. Ignasi Azagra: Representant de personal en formació
    
  9. Marina Méndez: Representant del col·lectiu d’estudiants 
Comparteix-ho: