Presentació

Les matèries de Bioquímica i de Fisiologia animal es van incorporar al currículum formatiu dels estudiants de Farmàcia en el Pla d'estudis de 1944. La introducció de les noves matèries anava acompanyada de la dotació de dues càtedres amb la mateixa denominació. En el cas de la càtedra de Fisiologia animal, el primer responsable va ser el professor Jesús Larralde, entre 1944 i 1951, moment en què s'hi va incorporar el professor Arsenio Fraile (1951-1967) i més tard el professor Antonio Torralba (1968-1997).

En el 1986, les antigues càtedres de Bioquímica i de Fisiologia animal, juntament amb les de Anàlisi química, Bromatologia i Toxicologia de la Facultat de Farmàcia i les de Fisiologia humana i de Bioquímica de Medicina, van passar a formar part d'un mateix departament, en el marc de la Divisió de Ciències de la Salut, que va rebre el nom de Ciències Fisiològiques Humanes i de la Nutrició. El seu primer director va ser el professor Cristóbal Mezquita que va ser succeït pel professor Fausto Garcia Hegardt i la professora Roser Cussó. A finals de 1997, dotze anys després de la seva creació, el creixement de les plantilles i la complexitat de la seva gestió ja justificar la seva divisió en 5 nous departaments, entre els que estaran el de Bioquímica i biologia molecular (Divisió IV) i el de Fisiologia (Divisió IV), per diferenciar-se dels homònims de la Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques. Finalment, la política departamental aprovada per la UB en el 2015 va forçar la fusió dels nostres departaments amb el nom actual de Bioquímica i Fisiologia i que es va fer efectiva al gener de 2016, essent la seva primera directora la professora Carme Caelles.  

Comparteix-ho: