Normativa i formularis
  • La normativa bàsica del Departament és el seu Reglament que n'estableix la seva composició, organització, representació i funcionament.

  • La normativa bàsica de la Universitat de Barcelona és el seu Estatut que n'estableix la seva composició, organització, representació i funcionament.

Formularis
Comparteix-ho: