Secció departamental de Microbiologia

Presentació

Microbiologia presentacio

La secció departamental de Microbiologia del Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient té el seu origen en la antiga Càtedra de Microbiologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, que va ser creada els anys 30. La seva tasca es centra fonamentalment en la recerca en el camp de la Microbiologia i en l’ensenyament d’aquesta disciplina en els diferents Graus en que està implicada.

El professorat de la Secció està constituït per una catedràtica d'universitat, quatre professors titulars, dos professors agregats, i nou professors associats. L’activitat docent es desenvolupa principalment a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (Campus Diagonal Sud i Campus de l’Alimentació de Torribera) de la Universitat de Barcelona, on som responsables de diferents assignatures del Grau de Farmàcia (Microbiologia I, Microbiologia II, Anàlisis Clíniques i Diagnòstic de Laboratori, Microbiologia i Parasitologia Clíniques, Biotecnologia Farmacèutica, Microbiologia Industrial, Virologia i Salut Humana), del Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments (Microbiologia General, Microbiologia i Parasitologia d’Aliments, Pràctiques d’Anàlisi d’Aliments, Biotecnologia Alimentària), i del Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Microbiologia i Parasitologia). Així mateix, la nostra Secció participa en la docència de màsters oficials de la Universitat de Barcelona (Màster en Biotecnologia Molecular, Màster en Ciència i Gestió Integral de l’Aigua, Màster en Desenvolupament i Innovació d’Aliments, Màster en Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments) i en el Títol de Farmacèutic Especialista en Farmàcia Industrial i Galènica.

Les principals línies d’investigació que s’estan duen a terme en la Secció estan relacionades amb: estudis de biofilms microbians, la taxonomia i la filogènia molecular de bacteris, la genètica de poblacions bacterianes, la biotransformació de residus agroindustrials en productes químics d’alt valor, la caracterització i producció de nous tensioactius d’origen microbià, la caracterització de nous microorganismes d’origen antàrtic per la producció de biopolímers, l’estudi de vesícules de membrana bacterianes a nivell estructural i funcional, i l’anàlisi de marcadors genètics d’Helicobacter pylori associat amb el risc de càncer gàstric.

La Secció Departamental és responsable del control microbiològic de bars i restaurants dels diferents centres de la Universitat de Barcelona, pel que compte amb dues beques de col·laboració per estudiants de la UB (pregraduats, postgraduats, doctorat) que són dotades anualment. Així mateix manté una col·laboració teòric-pràctica amb indústries farmacèutiques, cosmètiques i alimentàries que sol·licitin assessories en aquest camp científic.

Les activitats de transferència tecnològica a empreses han donat lloc a la creació de varies patents. El professorat d’aquesta unitat forma part de Grups Consolidats d’Investigació de Catalunya (SGR), i manté Projectes de Recerca coordinats amb investigadors d’altres facultats, universitats i centres nacionals (CSIC) i estrangers. Alguns dels seus investigadors pertanyen a Instituts de Recerca de la Universitat de Barcelona, com l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA) i l’Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio).

 

Mª Carme Fusté Munné

Responsable de la Secció Departamental

Comparteix-ho: