Secció departamental de Parasitologia

Recerca

Grups de recerca de la secció departamental de Parasitologia

1. Helmintofauna de vertebrats. Estudi multidisciplinar

2. Patologia importada i Malalties emergents i reemergents: Leishmaniosi i malaltia de Chagas

3. Investigació sobre nematodes Anisàkids paràsits habituals dels peixos de consum habitual que poden causar l’anisakiosi als essers humans

4. Estudis sobre Leishmania, leishmaniosi i d’altres protozous patògens d’humans i vertebrats

Equip investigador:

Jordi Miquel http://orcid.org/0000-0003-1132-3772

Alexis Ribas https://orcid.org/0000-0002-1256-3316

 

Resum de l'activitat de recerca:

Els estudis varen començar a la dècada dels 70 amb les investigacions sobre helmints paràsits de micromamífers (insectívors i rosegadors) a Catalunya. Posteriorment, aquests estudis es varen ampliar a la Península ibèrica i illes de la Mediterrània (Balears, Còrsega, illes Hyères i Sicília). A continuació es va continuar per altres ordres de mamífers (carnívors, lagomorfs, ungulats). Una vegada completat l’estudi faunístic i taxonòmic, les dades es varen ampliar a aspectes biològics, ecològics, ultraestructurals i mediambientals relacionats amb els helmints paràsits d’aquests mamífers i d’altres vertebrats. Encara que estudiem els helmints de diversos vertebrats, actualment, la línia de recerca està focalitzada en els rosegadors a illes de l’Atlàntic (illes de la Macaronèsia), Àfrica i el sud-est asiàtic, on es duen a terme estudis multidisciplinars especialment en els camps de la faunística, ecologia, epidemiologia, ultraestructura i biologia molecular dels helmints, entre ells els que poden originar zoonosis. Cal destacar també l´estudi d´helmintiasis humanes al sud-est asiàtic, especialment els estudis en Opistorchis viverrini.

 

Participacions recents en Projectes de recerca:

-Vertebrates in periurban wetlands as a gateway for zoonotic diseases (2020 IRBio 00003; IRBIO - Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBIO) de la Universitat de Barcelona).

-Patógenos y reservorios en ecosistemas insulares atlánticos y mediterráneos: interés en Salud Pública y Medio Ambiente (ProID2017010092; Gobierno Autónomo de Canarias).

-Estudio de patógenos de interés zoonótico en las Islas Canarias, con especial relevancia en Angiostrongylus cantonensis (ProID2021010013, Gobierno Autónomo de Canarias).

EQUIP INVESTIGADOR

L’equip és multidisciplinari i està integrat per personal adscrit a diversos centres: ISGlobal (IP: J. Gascón, JA Padilla) (https://www.isglobal.org/ca/), Servei de Microbiologia, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IP: C. Muñoz) (https://www.santpau.cat/web/public/mic-inici) i Universitat de Barcelona (IP: M. Gállego). Els membres de l’equip ubicats a la Secció de Parasitologia (UB) són:

Albert Arnau Vila, estudiant de doctorat https://orcid.org/0000-0002-2339-5987

Cristina Ballart Ferrer, professora lectora http://orcid.org/0000-0002-9930-3225

Soledad Castillejo, professora associada https://orcid.org/0000-0003-1549-7075

Anna Fernández Arévalo, investigadora postdoctoral https://orcid.org/0000-0003-4925-7184

Montserrat Gállego Culleré, professora titular d’universitat https://orcid.org/0000-0002-8143-9773

Silvia Tebar Martínez, tècnica de recerca https://orcid.org/0000-0002-2959-7555

Mary Cruz Torrico de Solano, estudiant de doctorat https://orcid.org/0000-0001-5478-4881

 

A demés, hi participa com a col·laboradora

Alba Abras Feliu, investigadora ordinària (Àrea de Genètica, Departament de Biologia, Universitat de Girona). http://orcid.org/0000-0003-2002-1186

RESUM DE L'ACTIVITAT DE RECERCA

Antecedents

El grup deriva de l’anomenat “Grup de Parasitologia Clínica”, ubicat a l’antic Departament de Parasitologia de la UB i dirigit per la Professora Montserrat Portús i Vinyeta. Sota la seva direcció, la línia de recerca sobre la leishmaniosi es va començar als anys 80, i es va desenvolupar a Espanya, França, Marroc, Brasil i Bolívia, entre d’altres. En aquet àmbit, el grup proporcionava suport diagnòstic a diversos hospitals de Catalunya i va actuar com a centre de referència per a la identificació de soques de Leishmania. A partir de 2004, el grup va començar amb els estudis de la malaltia de Chagas a Espanya, donat l’arribada de malalts procedents de països endèmics d’Amèrica Llatina. En aquet camp, el grup ha implementat tècniques pel diagnòstic de la malaltia i ha fet els primers estudis epidemiològics i clínics en diversos grups poblacionals (població atesa a centres de Medicina Tropical, dones embarassades ateses a centres de Maternitat i donants de sang del Banc de Sang de Catalunya). El grup ha donat suport a centres sanitaris d’Espanya i Itàlia.

Actualment, el grup de recerca s’anomena “Patologia importada i malalties emergents i reemergents: leishmaniosi i malaltia de Chagas“ (GREPIMER) (IP:  Joaquim Gascón Brustenga). L’activitat abasta l’epidemiologia, la clínica, la fisiopatologia i les ciències socials de malalties com malaltia de Chagas, arvovirosis, leishmaniosi, VIH i enteropatògens. Recentment, s’està donant un impuls en temes d’immigració. Es busca traslladar els resultats de la recerca a les polítiques de salut tant de casa nostra com dels països on es col·labora..

 

Línies de recerca actuals

Els membres del grup ubicats a la UB tenen actualment dos temes principals de recerca: leishmaniosi i malaltia de Chagas. La activitat es desenvolupa fonamentalment a Catalunya a Espanya i a Bolívia.

En el camp de la leishmaniosi aquesta activitat està principalment dirigida a:

 1. Detectar nous focus de leishmaniosi, a Espanya i Sud-Amèrica, identificant el paràsit circulant, el/s reservori/s i el/s vector/s així com els factors que influeixen en la distribució de la malaltia
 2.  Analitzar els factors socials i climàtics en la presència de flebòtoms vectors de leishmaniasis
 3. Incrementar el coneixement sobre la leishmaniosi cutània autòctona, detectar i estudiar casos de leishmaniosi cutània importada i estudiar la possible introducció d'espècies de leishmània no autòctones a Espanya
 4. Optimitzar les tècniques i protocols per la pressa de mostres i de diagnòstic, fonamentalment dirigits a la leishmaniosi cutània a Espanya i Sud-Amèrica
 5. Optimitzar els mètodes de caracterització de les leishmànies amb implementació d’eines moleculars i d’espectrometria de masses
 6. Analitzar els factors que poden intervenir en la patogenicitat de les leishmànies
 7. Estudiar les poblacions de “sauroleishmànies” de flebòtoms (Sergentomyia) i rèptils.

En el camp de la malaltia de Chagas el grup treballa en:

 1. Optimitzar tècniques i protocols de diagnòstic
 2. Caracteritzar els tripanosomes en la població immigrant i de zona endèmica amb Chagas crònic i en els neonats amb Chagas agut
 3. Estudiar biomarcadors útils pel diagnòstic i seguiment dels malalts de Chagas
 4. Estudiar reacciones creuades i/o infeccions mixtes entre Trypanosoma cruzi i Leishmania en poblacions endèmiques per a malaltia de Chagas i leishmaniasis
 5. Realitzar estudis clínics de tractament i seguiment de malalts.

Per altra banda, s’està iniciant una nova línia de recerca sobre paràsits intestinals i les seves relacions amb la microbiota i els hostes.

 

ACTIVITAT DE LA RECERCA (des de 2015)

El grup ha participat en projectes nacionals i internacionals i ha publicat articles en capítols de llibre, monografies, revistes nacionals i internacionals, la majoria en aspectes relacionats amb la Parasitologia Clínica, leishmaniosi i malaltia de Chagas. Per a més detall, es pot  consultar els ORCID dels integrants del grup.

 

Projectes de recerca

 • Domiciliació de la transmissió de la leishmaniosis tegumentària a Bolívia. Ajuts institucionals per a projectes internacionals i promoció de la internacionalització, UB. Investigador Principal: Montserrat Gállego Culleré. Dates: 2015.
 • Grup de Recerca en Patologia importada i malalties emergents i re-emergents (GREPIMER). Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), Barcelona, Spain. Agencia de Gestió D'ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), 2014 SGR 26, Investigador Principal: Joaquim Gascón Brustenga. Dates: - 2016.
 • EUROLEISH-NET. Control of leishmaniasis, from bench to bedside and community. Marie Skłodowska-Curie Actions. Innovative Training Networks (ITN). IP: Albert Picado. Project 2.7. Evaluation of canine leishmaniasis vaccine under field conditions in Spain. IP: Montserrat Gállego Culleré. Dates: 2015 - 2019.
 • Grup de Recerca en Patologia importada i malalties emergents i re-emergents (GREPIMER). Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), Barcelona, Spain. Agencia de Gestió D'ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), 2017 SGR 924, Investigador Principal: Joaquim Gascón Brustenga. Dates: 2017-2019.

 

Publicacions en Llibres

 • Gállego Culleré, M.; Mascaró Galy, J.M. 2016. Capítulo Sarna, pediculosis y otras infecciones causadas por artrópodos. In: Farreras Rozman. Medicina Interna. 18 edición, Rozman Borstnar C, Cardellach F. Ed. Elsevier. ISBN: 9788490220065. Vol. II. Sección XVII Enfermedades infecciosas. Parte III Infecciones causadas por parásitos: 2292-2298.
 • Ciruela, P.; Basile, L.; Jané, M.; Requena, A.; Valls, M.E,; Gállego, M.; Gascón, J.; et al. 2018. Protocol de cribratge, diagnòstic i tractament de la malaltia de Chagas en dones embarassades llatinoamericanes i en els seus fills. Programa de prevenció i control de la malaltia de Chagas congènita a Catalunya. Editorial: Agencia de Salut Publica. Generalitat de Catalunya.
 • Schocker, N.S.; Portillo, S.; Ashmus, R.A.; Brito, C.R.N.; Silva, I.E.; Cordero Mendoza, Y,; Marques, A.F.; Monroy, E.Y.; Pardo, A.; Izquierdo, L.; Gállego, M.; Gascon, J.; Almeida, I.C.; Michael, K. 2018. Probing for Trypanosoma cruzi Cell Surface Glycobiomarkers for the Diagnosis and Follow-Up of Chemotherapy of Chagas Disease. In: Coupling and Decoupling of Diverse Molecular Units in Glycosciences. Witczak, Z., Bielski, R. Ed. ISBN: Springer International Publishing AG: 195–211. doi: 10.1007/978-3-319-65587-1_9.
 • Brandt de Oliveira R, Ballart C, Abras A, Gállego M, J. Marin-Neto JA. 2020. Chagas Disease: An Unknown and Neglected Disease. In: Chagas Disease. A Neglected Tropical Disease. Pinazo MJ & Gascón J Ed. Springer Nature Switzerland AG: 1-26. 10.1007/978-3-030-44054-1.
 • Gállego M, Schijman AG, Alonso-Padilla J. 2020. Diagnosis of Trypanosoma cruzi Infection: Challenges on Laboratory Tests Development and Applications. In: Chagas Disease. A Neglected Tropical Disease. Pinazo MJ & Gascón J Ed. Springer Nature Switzerland AG: 75-94. Doi: 10.1007/978-3-030-44054-1.
 • Gállego Culleré, M.; Mascaró Galy, J.M 2020. Capítulo 290 Sarna, pediculosis y otras infecciones causadas por artrópodos. In: Farreras Rozman. Medicina Interna. 19 edition Rozman Borstnar C, Cardellach F. Ed. Elsevier. ISBN: 9788491135456. Vol. II. Sección XVII Enfermedades infecciosas. Parte III Infecciones causadas por parásitos.

 

Publicacions en Revistes científiques

 • Bastien P, Volf P, Depaquit J, Dondji B, Gallego M, Gangneux JP, Izri A, Marty P, Piarroux R, Pratlong F, Dedet JP. 2015. Comments on Leishmania major in Gorilla feces. The Journal of Infectious Diseases;212 (3): 505-506. doi: 10.1093/infdis/jiv129.
 • Depaquit J, Hadj-Henni L, Bounamous A, Strutz S, Boussaa S, Morillas-Marquez F, Pesson B, Gállego M, Delécolle JC, Afonso MO, Alves-Pires C, Capela RA, Couloux A, Léger N. 2015. Mitochondrial DNA Intraspecific Variability in Sergentomyia minuta (Diptera: Psychodidae). Journal of Medical Entomology;52(5):819-28. doi: 10.1093/jme/tjv075.
 • González E, Gállego M, Molina R, Abras A, Alcover MM, Ballart C, Fernández A, Jiménez M. 2015. Identification of blood meals in field captured sand flies by a PCR-RFLP approach based on cytochrome b gene. Acta Tropica;152:96-102. doi: 10.1016/j.actatropica.2015.08.020.
 • Pinazo MJ, Posada E de J, Izquierdo L, Tassies D, Marques AF, de Lazzari E, Aldasoro E, Muñoz J, Abras A, Tebar S, Gállego M, de Almeida IC, Reverter JC, Gascón J. 2016. Altered Hypercoagulability Factors in Patients with Chronic Chagas Disease: Potential Biomarkers of Therapeutic Response. PLOS Neglected Tropical Diseases;10(1):e0004269. doi: 10.1371/journal.pntd.0004269.
 • Ballart C, Vidal G, Picado A, Cortez MR, Torrico F, Torrico MC, Godoy RE, Lozano D, Gállego M. 2016. Intradomiciliary and peridomiciliary captures of sand flies (Diptera: Psychodidae) in the leishmaniasis endemic area of Chapare province, tropic of Cochabamba, Bolivia. Acta Tropica;154:121-4. doi: 10.1016/j.actatropica.2015.11.007
 • Merino-Espinosa G, Corpas-López V, Callejón-Fernández R, Porcel-Rodríguez L, Díaz-Sáez V, Gállego M, Ballart C, Molina R, Jiménez M, Morillas-Márquez F, Martín-Sánchez J. 2016. Differential ecological traits of two Phlebotomus sergenti mitochondrial lineages in southwestern Europe and their epidemiological implications. Tropical Medicine and International Health;21(5):630-41. doi: 10.1111/tmi.12686.
 • Abras A, Gállego M, Llovet T, Tebar S, Herrero M, Berenguer P, Ballart C, Martí C, Muñoz C. 2016. Serological Diagnosis of Chronic Chagas Disease: Is It Time for a Change? Journal of Clinical Microbiology;54(6):1566-72. doi: 10.1128/JCM.00142-16.
 • Alcover MM, Ballart C, Serra T, Portús M, Gállego M. 2016. Current status of Leishmaniosis in the Balearic Islands Recent Advances in Pharmaceutical Sciences VI,: 189-211 ISBN: 978-81-308-0566-5. Editors: Diego Muñoz-Torrero, Àngela Domínguez and Àngels Manresa.
 • Lladró S, Picado A, Ballart C, Portús M, Gállego M. 2016. Management, prevention and treatment of canine leishmaniosis in north-eastern Spain: an online questionnaire-based survey in the province of Girona with special emphasis on new preventive methods (CaniLeish vaccine and domperidone). Veterinary Record;180(2):47. doi 10.1136/vr.103653.
 • Picado A, Angheben A, Marchiol A, Alarcón de Noya B, Flevaud L, Pinazo MJ, Gállego M, Meymandi S, Moriana S. 2017. Development of Diagnostics for Chagas Disease: Where Should We Put Our Limited Resources? PLoS Negl Trop Dis. 5;11(1):e0005148. doi: 10.1371/journal.pntd.0005148.
 • Abras A, Muñoz C, Ballart C, Berenguer P, Llovet T, Herrero M, Tebar S, Pinazo MJ, Posada E, Martí C, Fumadó V, Bosch J, Coll O, Juncosa T, Guinovart G, Armengol J, Gascón J, Portús M, Gállego M. 2017. Towards a new strategy for the diagnosis of congenital Trypanosoma cruzi infection. Journal of Clinical Microbiology; doi: 10.1128/JCM.02248-16.
 • Abras A, Gállego M, Muñoz C, Juiz AA, Ramirez JC, Cura CI, Tebar S, Fernandez-Arévalo A, Pinazo MJ, de la Torre L, Posada E, Navarro F, Espinal P, Ballart C, Portus M, Gascon J, Schijman AG. 2017. Identification of Trypanosoma cruzi Discrete Typing Units (DTUs) in Latin-American migrants in Barcelona (Spain). Parasitol Int. 66(2):83-88. doi: 10.1016/j.parint.2016.12.003.
 • Lachaud L, Fernández-Arévalo A, Normand AC, Lami P, Nabet C, Donnadieu JL, Piarroux M, Djenad F, Cassagne C, Ravel C, Tebar S, Llovet T, Blanchet D, Demar M, Harrat Z, Aoun K, Bastien P, Muñoz C, Gállego M, Piarroux R. 2017. Identification of Leishmania by Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight (MALDI-TOF) Mass Spectrometry Using a Free Web-Based Application and a Dedicated Mass-Spectral Library. J Clin Microbiol. 55(10):2924-2933. doi: 10.1128/JCM.00845-17.
 • Alonso-Padilla J, Gallego M, Schijman AG, Gascon J. 2017. Molecular diagnostics for Chagas disease: up to date and novel methodologies. Expert Rev Mol Diagn.17(7):699-710. doi: 10.1080/14737159.2017.1338566.
 • Abras A, Ballart C, Llovet T, Roig C, Gutiérrez C, Tebar S, Berenguer P, Pinazo MJ, Posada E, Gascón J, Schijman AG, Gállego M, Muñoz C. 2018. Introducing automation to the molecular diagnosis of Trypanosoma cruzi infection: A comparative study of sample treatments, DNA extraction methods and real-time PCR assays. PLoS One. 13(4):e0195738. doi: 10.1371/journal.pone.0195738.
 • Ballart C, Pesson B, Gállego M. 2018. Isoenzymatic characterization of Phlebotomus ariasi and P. perniciosus of canine leishmaniasis foci from Eastern Pyrenean regions and comparison with other populations from Europe. Parasite 25:3. doi: 10.1051/parasite/2018005.
 • Velez R, Spitzova T, Domenech E, Willen L, Cairó J, Volf P, Gállego M. 2018. Seasonal dynamics of canine antibody response to Phlebotomus perniciosus saliva in an endemic area of Leishmania infantum. Parasit Vectors. 11(1):545. doi: 10.1186/s13071-018-3123-y.
 • Basile L, Ciruela P, Requena-Méndez A, Vidal MJ, Dopico E, Martín-Nalda A, Sulleiro E, Gascon J, Jané M; The Working Group Of Congenital Chagas Disease In Catalonia. 2019. Epidemiology of congenital Chagas disease 6 years after implementation of a public health surveillance system, Catalonia, 2010 to 2015. Euro Surveill. 24(26):1900011. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2019.24.26.19-00011.
 • Velez R, Ballart C, Domenech E, Abras A, Fernández-Arévalo A, Gómez SA, Tebar S, Muñoz C, Cairó J, Gállego M. 2019. Seroprevalence of canine Leishmania infantum infection in the Mediterranean region and identification of risk factors: The example of North-Eastern and Pyrenean areas of Spain. Prev Vet Med. 162:67-75. doi: 10.1016/j.prevetmed.2018.10.015.
 • Willen L, Lestinova T, Kalousková B, Sumova P, Spitzova T, Velez R, Domenech E, Vaněk O, Gállego M, Mertens P, Volf P. 2019. Field study of the improved rapid sand fly exposure test in areas endemic for canine leishmaniasis. PLoS Negl Trop Dis. 13(11):e0007832. doi: 10.1371/journal.pntd.0007832.
 • Velez R, Domenech E, Cairó J, Gállego M. 2020. The impact of canine leishmaniosis vaccination with Canileish® in Leishmania infantum infection seroprevalence studies. Acta Trop. 202:105259. doi: 10.1016/j.actatropica.2019.105259.
 • Velez R, Gállego M. 2020. Commercially approved vaccines for canine leishmaniosis: a review of available data on their safety and efficacy. Trop Med Int Health. 25(5):540-557. doi: 10.1111/tmi.13382.
 • Fernández-Arévalo A, El Baidouri F, Ravel C, Ballart C, Abras A, Lachaud L, Tebar S, Lami P, Pratlong F, Gállego M, Muñoz C. 2020. The Leishmania donovani species complex: A new insight into taxonomy. Int J Parasitol. Nov;50(13):1079-1088. doi: 10.1016/j.ijpara.2020.06.013.
 • Cortes-Serra N, Mendes MT, Mazagatos C, Segui-Barber J, Ellis CC, Ballart C, Garcia-Alvarez A, Gállego M, Gascon J, Almeida IC, Pinazo MJ, Fernandez-Becerra C. 2020. Plasma-Derived Extracellular Vesicles as Potential Biomarkers in Heart Transplant Patient with Chronic Chagas Disease. Emerg Infect Dis. 26(8):1846-1851. doi: 10.3201/eid2608.191042.
 • Flores-Chavez MD, Abras A, Ballart C, Ibáñez Perez I, Perez-Gordillo P, Gállego M, Muñoz C, Moure Z, Sulleiro Igual E, Nieto J, García Diez E, Cruz I, Picado A. 2021. Evaluation of the Performance of the Loopamp Trypanosoma cruzi Detection Kit for the Diagnosis of Chagas Disease in an Area Where It Is Not Endemic, Spain. J Clin Microbiol 59(5):e01860-20. doi: 10.1128/JCM.01860-20.
 • Abras A, Ballart C, Fernández-Arévalo A, Llovet T, Gállego M, Muñoz C. 2020. ARCHITECT Chagas® as a single test candidate for Chagas disease diagnosis: evaluation of two algorithms implemented in a non-endemic setting (Barcelona, Spain). Clin Microbiol Infect.:S1198-743X(20)30385-2. doi: 10.1016/j.cmi.2020.07.002.
 • Ballart C, Torrico MC, Vidal G, Torrico F, Lozano D, Gállego M, Pinto L, Rojas E, Aguilar R, Dobaño C, Ares-Gomez S, Picado A. 2021. Clinical and immunological characteristics of tegumentary leishmaniasis cases in Bolivia. PLoS Negl Trop Dis.15(3):e0009223. doi: 10.1371/journal.pntd.0009223.
 • Martori C, Velez R, Gállego M, Mesa I, Ferreira R, Alberola J, Rodríguez-Cortés A. Vitamin d and leishmaniasis: Neither seasonal nor risk factor in canine host but potential adjuvant treatment through cbd103 expression. PLoS Negl Trop Dis. 2021 15(8):e0009681. doi: 10.1371/journal.pntd.0009681.
 • Torrico MC, Fernández-Arévalo A, Ballart C, Solano M, Rojas E, Ariza E, Tebar S, Lozano D, Abras A, Gascón J, Picado A, Muñoz C, Torrico F, Gállego M. 2021. Tegumentary leishmaniasis by Leishmania braziliensis complex in Cochabamba, Bolivia including the presence of L. braziliensis outlier: Tegumentary leishmaniasis in Cochabamba, Bolivia. Transbound Emerg Dis. doi: 10.1111/tbed.14228.
 • Fernández-Arévalo A, Ballart C, Muñoz-Basagoiti J, Basarte L, Lobato G, Arnau A, Abras A, Tebar S, Llovet T, Lami P, Pratlong F, Alsina M, Roe E, Puig L, Muñoz C, Gállego M. 2022. Autochthonous and imported tegumentary leishmaniasis in Catalonia (Spain): Aetiological evolution in the last four decades and usefulness of different typing approaches based on biochemical, molecular and proteomic markers. Transbound Emerg Dis. 69(3):1404-1418. doi: 10.1111/tbed.14107.
 • Abras A, Ballart C, Fernández-Arévalo A, Pinazo MJ, Gascón J, Muñoz C, Gállego M. Worldwide Control and Management of Chagas Disease in a New Era of Globalization: a Close Look at Congenital Trypanosoma cruzi Infection.2022. Clin Microbiol Rev. 35(2):e0015221. doi: 10.1128/cmr.00152-21.

 

Conferències convidades a congressos i/o reunions científiques

 • Gállego M. (2015). Actualizaciones sobre los vectores de Leishmania infantum en la cuenca mediterránea. 3º Congresso Nacional de Medicina Tropical. 1º Congresso lusófono de doenças transmitidas por vetores. 20-21 de Abril de 2015, Lisboa (Portugal).
 • Abras A., Gállego M., Muñoz C. 2016. Trypanosoma cruzi: nuevos aspectos en el diagnóstico y caracterización. Reunión Iniciativa Chagas, ISGlobal.
 • Gállego M, Abras A, Ballart C, Muñoz C. 2019. Estado actual del diagnóstico de la enfermedad de Chagas. XXI Congreso de la Sociedad Española de Parasitología (SOCEPA), 3-5 Julio, Pontevedra.

 

Tesis doctorals i treballs d’investigació dirigits

 • Alcover Amengual, M. 2015. Los Flebotomos de las islas de Mallorca y Menorca y su papel focalizador en la distribución de las leishmaniosis. Tesi doctoral presentada per M. Magdalena en el Departament de Parasitología i Microbiologia Sanitàries de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Direcció M. Gállego.
 • Muñoz Basagoiti, J. 2015. Estudi dels gens rpoiils i hsp70 en la tipificació i filogènia de Leishmania. Treball de Màster de Recerca Clínica, Especialitat Microbiologia, UB-UAB. Codirecció M. Gállego i C. Muñoz Batet (UAB).
 • Haddad, Y. 2016. Identificación de la variabilidad genética de Trypanosoma cruzi en pacientes latinoamericanos atendidos en Barcelona. Treball de Màster de Recerca clínica, Especialitat Microbiologia, UB-UAB. Codirecció M. Gállego i C. Muñoz Batet (UAB).
 • Basarte Baztan, L. 2016. Estudio del gen Fumarato Hidratasa como marcador molecular en la caracterización de cepas de Leishmania aisladas de nuestro entorno. Treball de Máster de Microbiologia Avançada, UB. Codirecció M. Gállego i C. Muñoz Batet (UAB).
 • Abras Feliu, A. 2017. Utilidad de diferentes técnicas serológicas y moleculares en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad de Chagas y en la caracterización de Trypanosoma cruzi. Tesi doctoral presentada en el Departament de Biologia, Salut i Medi Ambient de la Facultat de Farmàcia i Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona. Codirecció M. Gállego i C. Muñoz Batet (UAB). 2017.
 • Lobato Trenado, G. 2017. Estudio de la región ITS2 para la caracterización de Leishmania spp. 2017. Treball de Màster de Recerca clínica, Especialitat Microbiologia, UB-UAB. Codirecció M. Gállego i C. Muñoz Batet (UAB).
 • Arnau Vila, A. 2018. Utilitat de la PCR i posterior seqüenciació de diferents gens per al diagnòstic i caracterització de les leishmaniosis cutànies. Treball de Màster de Recerca clínica, Especialitat Microbiologia, UB-UAB. Codirecció M. Gállego i C. Muñoz Batet (UAB).
 • Ariza Vioque, E. 2018. Caracterización de cepas causantes de leishmaniosis tegumentaria en Bolivia. Treball de Màster de Recerca clínica, Especialitat Microbiologia, UB-UAB. Codirecció M. Gállego i C. Muñoz Batet (UAB).
 • Perdigão Velez, MR. 2018. Epidemiology and control of canine leishmaniosis: characterization of a previously undescribed endemic area in Catalonia and Canileish® vaccine field trial. Tesi doctoral presentada en el Departament de Biologia, Salut i Medi Ambient de la Facultat de Farmàcia i Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona. Direcció M. Gállego.
 • Fernández-Arévalo, A. 2020. Utilidad y aplicación de diferentes técnicas (bioquímicas, proteómicas y moleculares) en la caracterización de Leishmania. Tesi doctoral presentada en el Departament de Biologia, Salut i Medi Ambient de la Facultat de Farmàcia i Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona. Codirecció M. Gállego i C. Muñoz Batet (UAB).

 

Col·laboracions amb altres grups

L’equip ha col·laborat amb equips de centres nacionals i internacionals. En els darrers anys:

 • Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) (Drs. J. Gascón, A. Picado, J. Pinazo, JA Padilla)
 • Servei de Microbiologia, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Drs. C. Muñoz, F. Navarro, E. Miró)
 • Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona (Drs. J. Alberola i A. Rodríguez)
 • Departamento de Parasitología, Universidad de Granada (Dres. J. Martín-Sánchez, F. Morillas)
 • Unidad de Entomología Médica, Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Madrid (Dres. M. Jiménez, R. Molina)
 • Unidad de Parasitología, Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Madrid (Dres. M.D. Flores, J. Nieto)
 • Fundación Ciencia y Estudios Aplicados para el Desarrollo en Salud y Medio Ambiente (CEADES), Cochabamba, Bolívia (Dr. F. Torrico)
 • Laboratoire de Parasitologie, Faculté de Pharmacie, Université de Reims (Dr. J. Depaquit)
 • Laboratoire de Parasitologie-Mycologie-CHU 'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Faculté de Médicine, Université Sorbonne de Paris (Dr. R. Piarroux)
 • Laboratoire de Parasitologie-Mycologie-CHU Montpellier, Faculté de Médicine, Université de Montpellier (Drs. P. Bastien, L. Lachaud, C. Ravel)
 • Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolívia (Dr. F. Torrico y Dña. MC Torrico)
 • Grupo Biología Molecular de la Enfermedad de Chagas, Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular, INGEBI-CONICET, Buenos Aires, Argentina (Dr. A. Schijman)
 • Department of Parasitology, Charles University in Prague, Praga, República Checa (Dr. P Volf)

 

Pertinència a Xarxes

 • CIBERINFEC 2022-
 • Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales (RICET)
 • Red Iberoamericana NHEPACHA (Noves Eines per al Diagnòstic i l'Avaluació del Pacient amb Malaltia de Chagas) 2010-19.
 • Coalición de Chagas
 • Plataforma de Investigación Clínica en Enfermedad de Chagas

 

Relacions amb l’àmbit professional i empresarial, contractes

 • Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi)
 • Eli Lilly Benelux S.A
 • ISOQUIMEN S.A.

 

Tècniques i infraestructura de suport

Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB)

 

Enllaços web

 

CURSOS DE FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Curs Superior Universitari propi de la UB “Diagnòstic de Laboratori de les Malalties Parasitàries”

 

Membres de l’equip

Els membres de la secció de Parasitologia que treballen en aquesta línia d’investigació pertanyen al grup de recerca consolidat 1008 SGR-2017 “Parasitologia Humana i Animal, Aspectes Bàsics i Aplicats”: Isabel de Montoliu Sanllehy, Roser Fisa Saladrigas, M. Magdalena Alcover. Membres col·laboradors Post Docs: Xavier Roca Geronès, Carla Godínez Gonzalez.

 

Activitats de recerca

Els anisàkids són paràsits de peixos i mamífers marins, presents arreu a mars i oceans,  que poden afectar els humans al consumir peix cru/poc cuit causant l’anisakiosi, malaltia emergent amb una incidència creixent a Europa.

Actualment, es duen a terme estudis diversos relacionats amb aquest nematodes.  Aquests estudis es basen principalment en les espècies de dos gèneres, Anisakis i Hysterothylacium, abordant anàlisis epidemiològiques sobre la presencia de les larves d’aquestes helmints en peixos de consum habitual a Espanya procedents de diverses zones geogràfiques de pesca.

La identificació de les espècies detectades i estudiades, principalment A. simplex (s.s.), A. pegreffii, H. aduncum i H. fabri, es realitza mitjançant la caracterització morfològica, morfomètrica i molecular (PCR-RFLP i Seqüenciació). S’han detectat i estudiat genotips híbrids entre les dues espècies bessones d’Anisakis mencionades anteriorment en zones simpàtriques així com en zones al·lopàtriques.

Un altre dels objectius d’aquesta línia de recerca constitueix l’estudi de la presència d’anisàkids en aliments processats a base de peix mitjançant la detecció per tècniques moleculars. En aquest sentit s’han optimitzat i validat tècniques de PCR a temps real que han permès la detecció de DNA en diferents tipus d’aliment processat sempre en quantitats molt petites. Aquesta metodologia ha permès també la quantificació indirecta del nombre de larves quan s’ha aplicat a l’estudi de peixos parasitats.

 

Col·laboracions amb altres investigadors o institucions de rellevància científica

La recerca desenvolupada pels investigadors ha permès establir relacions amb altres grups de recerca d’universitats estrangeres, que queden evidenciades en publicacions conjuntes:

- Col·laboració des de l’abril de 2017 amb el School of Animal and Veterinary Sciences Charles Sturt University (Austràlia), amb la Dra Shokoofeh Samsi experta internacional en nematodes marins paràsits de peixos (Ascaridoidea), al campus de Waga Wagga de la universitat. La col·laboració en la temàtica de “Nematodes Marins en peixos habitualment consumits en España. Prevalença, identificació morfològica i molecular de les especies involucrades” ha permès  publicacions conjuntes en revistes especialitzades i en conferències internacionals.

- Col·laboració des de març de 2022 amb l’equip de la Dra. Simonetta Mattiucci, experta en  paràsits d’animals marins (Anisakidae), marcadors moleculars, ADN mitocondrial, sistemàtica molecular, seqüenciació filogenètica i genètica molecular de poblacions, de “Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive - Sezione di Parassitologia - Università della Sapienza di Roma”, prestigiosa institució dins del ranking d'universitats europees. Aquesta recent col·laboració permetrà incrementar la recerca d’excel·lència dins del nostre àmbit, així com la internacionalització i la transferència de coneixement,  aprofundint en nous mètodes d’estudi dels nematodes anisàkids paràsits de peixos com són els recents mètodes òmics, principalment genòmics, i tècniques transcriptòmiques. Fruit d’aquesta col·laboració ha estat la incorporació a aquest equip italià del Dr. Xavier Roca Geronès del nostre grup de treball amb una beca Margarita Salas de la UB.

 

Tesis Doctorals i treballs de recerca

 • Xavier Roca Geronès. Caracterització morfològica i molecular i estudi epidemiològic d’espècies d’Anisakis i Hysterothylacium (Nematoda, Ascaridoidea) en peixos de consum habitual procedents de l’Atlàntic nord-est i del Mediterrani. Tesis Doctoral. Codirectores: Isabel de Montoliu, Roser Fisa. Secció de Parasitologia, Dept. de Biologia, Sanitat i Medi Ambient, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Universitat de Barcelona. Data de lectura: 18 de desembre de 2019. Cum Laude. Premi extraordinari. Menció internacional.
 • Carla Godínez González. Desarrollo y evaluación de técnicas de PCR en tiempo real para la detección y cuantificación de Anisakis (Nematoda, Anisakidae) en pescado y productos procesados. Tesis Doctoral. Codirectores: Roser Fisa, Isabel de Montoliu. Secció de Parasitologia, Dept. de Biologia, Sanitat i Medi Ambient, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Universitat de Barcelona. Data de lectura: 17 de febrer de 2020. Cum Laude. Menció internacional.
 • Alejandro Ruiz Sánchez. Estudio de la carga parasitaria de larvas de Anisakis en boquerones por análisis parasitológico y técnicas moleculares. Codirectores: Isabel de Montoliu / Roser Fisa. TFM - Màster de Seguretat Alimentària UB, 2019.
 • Cristina Espuga Sort.  Detecció de DNA d’Anisakis per qPCR en aliments processats elaborats amb peix. Codirectores: Roser Fisa Saladrigas / Isabel de Montoliu Sanllehy. TFG – Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments UB, 2016.
 • Roca-Geronès X. Detecció i identificació de larves d’Anisakis i d’Hysterothylacium en maires i sorells del Mediterrani i de l’Atlàntic Nord-Est. Directora: Isabel de Montoliu Sanllehy / Roser Fisa Saladrigas. TFM- Màster Experimental en Ciències Farmacèutiques, Facultat de Farmàcia UB, 2014.
 • Fengjiao Ch. Identificación de larvas de Anisákidos (Nematoda) en peces marinos de interés comercial. Codirectores: Isabel de Montoliu / Roser Fisa. TFM – Màster de l’Aigua. Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible UB, 2011.

 

Publicacions

El treball dels diferents investigadors durant aquest període s’ha plasmat amb 8 publicacions en revistes indexades així com nombrosos pòsters i comunicacions a congressos nacionals i internacionals. Les publicacions es poden consultar al Portal de la Recerca de Catalunya PRC (https://portalrecerca.csuc.cat/sgr/2017SGR1008) i a l’ORCID de diferents investigadors del grup: Roser Fisa Saladrigas  ORCID0000-0003-0699-7609; Isabel Montoliu Sanllehy  ORCID: 0000-0002-6397-2865.

 • Godínez-González C, Roca-Geronès X, Cancino-Faure B, Montoliu I, Fisa R (2017). Quantitative SYBR Green qPCR technique for the detection of the nematode parasite Anisakis in commercial fish-derived food. Int J Food Microbiol 261, 89-94. Índex d’impacte JIF 2017: 3,451.Quartil i àrea (SCI/SSCI): Q1 Food Science and Technology; Q1 Microbiology.
 • Roca-Geronès X,  Fisa R, Montoliu I (2018). Biogeography of Anisakis (Anisakidae) and Hysterothylacium (Rhaphidascarididae) nematode species in consumed fish. Recent Advances in Pharmaceutical Sciences VIII: 95-118.
 • Roca-Geronès X, Montoliu I, Godínez-González C, Fisa R, Shamsi S (2018). Morphological and genetic characterization of Hysterothylacium Ward Magath,1917 (Nematoda: Rhaphidascaridae) larve in horse mackerel, blue whiting and anchovy from Spanish atlantic and Mediterranean wàters. J Fish Dis., 41:1463-1475. Índex d’impacte (SCI/SSCI/AHCI): 1,988.Quartil i àrea / Quartile and area (SCI/SSCI): Q1 Veterinary Sciences.
 • Godínez-González C, Roca-Geronès X, Montoliu I, Fisa R (2019). Importance of Using Complex Matrices in the Standardization of Molecular Techniques for the Control of Foodborne Parasites. J Agric Food Chem 67 11279−11280.
 • Roca-Geronès X, Segovia M, Godínez-González C, Fisa R, Montoliu I (2020). Anisakis and Hysterothylacium species in Mediterranean and North-East Atlantic fishes commonly consumed in Spain: Epidemiological, molecular.and morphometric discriminant analysis. Int J Food Microbiol 325 108642
 • Roca-Geronès X, Alcover M.M., Godínez-González C, González-Moreno O, Masachs M, Fisa R, Montoliu I (2020). First Molecular Diagnosis of Clinical Cases of Gastric Anisakiosis in Spain. Genes 11, 452.
 • Godínez-González C, Roca-Geronès X, Montoliu I, Fisa R (2020). Estimation of the number of Anisakis larvae in commercial fish using a descriptive model based on real-time PCR. J Sci Food Agric
 • Roca-Geronès X, Alcover M.M., Godínez-González C, , Montoliu I, Fisa R (2021). Hybrid genotype of Anisakis simplex (s.s.) and A. pegreffii identified in third and fourth stage larvae from sympatric and allopatric Spanish marine waters. Animals 11.

L’equip investigador està constituït per:

 

Roser Fisa Saladrigas (rfisa@ub.edu) ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0699-7609

Mª Cristina Riera Lizandra (mcriera@ub.edu) ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3522-5598

M. Magdalena Alcover Amengual (mmagdalenaalcoveramengual@ub.edu) ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9070-5992

Xavier Roca Geronès (xavierroca@ub.edu) ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3983-489X

Diana Berenguer Albalate (dberenguer@ub.edu) https://www.researchgate.net/profile/Diana-Berenguer

Srisupaph Poonlaphdecha (barracudus@hotmail.com) ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9434-3703

 

Estudiants PhD (2018 – 2022):

Revisión clínico-epidemiológica de casos de leishmaniasis cutánea por Leishmania infantum en Manacor. Diagnóstico en muestras cutáneas mediante RT-PCR y valoración de su utilidad en dermatología. Vicenç Andreu Rocamora. Tesi defensada gener del 2022. Directores: Dra. C. Riera / Dra. R. Fisa.

Desarrollo, caracterización y evaluación de la actividad lesihmanicida in vitro de dos hidrogeles de antimoniato de meglumina y anfotericina B para el tratamiento tópico de la leishmaniasis cutània. Diana Berenguer. Tesi defensada desembre del 2020. Directores: Dra. C. Riera / Dra. R. Fisa.

Serodiscordancia en el diagnóstico de la infección por Trypanosoma cruzi en área no endémica. Zaira Moure García. Tesi defensada 2018. Directores: Dr. T. Pumarola / Dra. R. Fisa.

 

Treballs i estudiants de màster (2018 – 2021):

Estudio molecular intraespecífico de Leishmania infantum en distintos hospedadores de la Cuenca Mediterránea. Clara Sala Alcoba. Directores: R. Fisa / M. Alcover. TFM - Master of Advanced Microbiology. UB, 2022 (en curs).

Detection of Leishmania infantum in domestic ferrets from de geographical region of the Community of Valencia in Spain. Judit Rabasedas Magro. Directores: R. Fisa / M. Alcover. TFM - Master of Advanced Microbiology. UB, 2021.

Serological study of Leishmania infantum in dogs from Northeast Uganda. Jorge Duarte Rodríguez. Directores: L. Solano-Gallego / M. Alcover. TFM- Master Zoonosis and One Health (ONE HEALTH). UAB, 2019.

 

Treballs experimentals i estudiants de grau (2018 – 2022)

Estudi in-vitro de l’activitat leishmanicida de ramnolípids produïts per Pseudomonas aeruginosa i els seus derivats. Laia Castro De La Cortina. Directores: C. Riera / M. Alcover. Treball Dirigit-Farmàcia. UB, 2018.

Detecció d’infecció per Leishmania infantum en Mustela putorius furo mitjançant tècniques moleculars i serològiques. Marc Alonso Macias. Directores: C. Riera / M. Alcover. Treball Dirigit - Farmàcia, UB, 2021.

El contaje directo y el método indirecto de reducción de la resazurina para la valoración de la capacidad infectiva de cultivos in vitro de Leishmania infantum y de Leishmania major. Samira Boudemian. Directors: M. Alcover / X. Roca. Treball Dirigit-Farmàcia, UB, 2021.

Nano-encapsulament de fàrmacs per optimitzar noves fórmules farmacèutiques en el tractament de la leishmaniosi. Anaïs Cano Varea. Directors: M. Alcover / X. Roca. Treball Dirigit-Farmàcia, UB, 2022.

 

 

Les nostres línies d’investigació, es basen en l’estudi de Leishmania i les leishmaniosis autòctones i/o importades en un món cada vegada més globalitzat. Les àrees de treball es dirigeixen cap a l’estudi del paràsit, el diagnòstic, l’estudi epidemiològic i la terapèutica. Des del grup portem a terme la nostra recerca amb una visió integradora de la salut: la salut humana, la salut animal, la salut del nostre planeta.

 

La recerca es concreta en:

 • Aplicació d’eines diagnòstiques, immunològiques i de biologia molecular per:
 1. el diagnòstic de la leishmaniosi simptomàtica i asimptomàtica en l’ésser humà i els reservoris.
 2. estudis epidemiològics enfocats a reservoris reconeguts i a la recerca de nous reservoris domèstics i silvestres que puguin estar implicats en els cicles de transmissió.

 

 • Genotipat de Leishmania a nivell inter / intraespecífic. Determinar la variabilitat filogenètica de Leishmania que infecta a  l’humà i d’altres reservoris.

 

 • Estudiar la capacitat leishmanicida de nous compostos mitjançant assajos in vitro en front a diferent formes evolutives del paràsit.

 

 • Nanoencapsulament de fàrmacs actius en front a Leishmania spp. amb l’objectiu d’optimitzar noves formulacions farmacèutiques d’aplicació en el tractament de la leishmaniosi cutània i visceral.

 

Projectes rellevants actius:

 

 • Coated liposome nanocomplexes as drug delivery systems for treatment of leishmaniais (201811 32 FMTV Fundació La Marató de TV3).
 • Advancing vaccine development and immunotherapy in canine L. infantum infection (STOPLEISH) (PID2020-113267RB-I00 Ministerio de Ciencia e Innovación. Agencia Estatal de Investigación).
 • Caracterización de la actividad del inhibidor de la agregación proteica yat2150 como nuevo mecanismo antimalárico (PID2021-128325OB-I00. Ministerio de Ciencia e Innovación. Agencia Estatal de Investigación).

La recerca que portem endavant juntament amb altres grups nacionals i internacionals:

 

 • Estudis de nous sistemes d'alliberament controlat com la nanoencapsulació amb diferents tipus de liposomes i fàrmacs antiLeishmania (amfotericina B, meglumina antimoni, pentamidina, miltefosina). Es porta a terme juntament amb els grups de recerca: Centre Esther Koplowitz CEK- Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l’Institut de Salut Global de Barcelona i el Departament de Ciències de la Vida i del Medi Ambient de la Facultat de Biologia i Farmàcia d’Università di Cagliari. Es col·labora amb la Dra. Ana Calpena del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (UB).

 

 • Desenvolupament d'una vacuna i valoració d’aquesta en la possible immunoteràpia contra la infecció canina per L. infantum. Dins del mateix projecte es realitzarà un estudi entomològic per avaluar la possible activitat de la vacuna enfront de la capacitat infecciosa dels flebòtoms. Es porta a terme col·laborant amb Hellas Research and Technology (Grècia), Hellenic Pasteur Institute (Grècia), el Departament de Parasitologia de la Facultat de Ciències (República Txeca). A nivell nacional es treballa amb la Facultat de Veterinària (UAB), i la Fundació Universitat Catòlica de València.

 

 • Estudis de reservoris i estudi entomològic. S’estudia la presència de Leishmania spp. en gats i altres possibles reservoris com son els micromamífers de diferents zones geogràfiques. El genotipat de Leishmania es realitza per aprofundir en el coneixement de la relació paràsit-hoste.  Els estudis sobre reservoris es realitzen amb la Facultat de Veterinària de la Universidad de Zaragoza. Els estudis entomològics es realitzaran amb la Universidad de Múrcia (“Climate Monitoring and Decision Support Framework for Sand Fly-borne Diseases Detection and Mitigation with Cost-benefit and Climate-policy Mesures.”) HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-03).

Programes de Doctorat (participació)

 • Alimentació i Nutrició (Facultat de Biologia)
  Àmbits dels estudis: Ciències Mèdiques i de la Salut/Ciències/Humanitats

 

 • Biotecnologia (Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació)
  Àmbits dels estudis: Ciències Mèdiques i de la Salut/Ciències de la vida

 

 • Biodiversitat (Facultat de Biologia)
  Àmbits dels estudis: Ciències Mèdiques i de la Salut/Ciències de la vida/Ciències socials

 

Comparteix-ho: