Acreditacions

AQU - ENECA

Amb l’objectiu de fomentar les sol·licituds del nostre professorat pel que fa a acreditacions i facilitar l’obtenció d’avaluacions positives de l’ANECA, hem creat aquest contingut on el professorat trobarà informació sobre els temes que afecten directament la promoció del PDI:

 • Sistema d’acreditació nacional per accedir als cossos docents universitaris.
 • Trams de recerca (sexennis) atorgats al nostre personal investigador tant per l'ANECA com per l'AQU.

 

 1. ANECA: méritos evaluables para la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios: cátedra de universidad

  1. Anatomia de la acreditación ANECA & evaluación docente AQU (cadub)
    

 2. AQU: criteris de recerca en l’àmbit de ciències de la salut
   

 3. Directrius per a l’organització academicodocent UB 2022-2023
   

 4. Com accedir a encàrrec docent i PDA (pla dedicació acadèmica)
   

 5. Enquestes. professors - assignatures

Comparteix-ho: