El Departament

presentacio ciencia EL DEPARTAMENT

El Departament està integrat per les Seccions Departamentals de CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS (CiEM) i de QUÍMICA FÍSICA (QF) i actua com a unitat docent i de recerca, duent a terme les funcions que li són pròpies segons l’Estatut de la Universitat de Barcelona.

El departament està adscrit a la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona a efectes administratius, sense perjudici de la seva participació en les activitats docents i de recerca d’altres Centres i/o Universitats.

El departament de CMQF agrupa personal docent i personal investigador de les especialitats corresponents a les seves àrees de coneixement.

El Departament de CMQF exerceix les seves competències mitjançant el Consell de Departament i les seccions Departamentals de CiEM i de QF, d'acord amb el que s'estableix en el seu Reglament.

Comparteix-ho: