Secció departamental de Química Física

Química Teòrica i Computacional

Contacte

Albert Solé Sabaté

Departament de Química Física
Universitat de Barcelona

Martí i Franquès 1

E-08028 Barcelona - SPAIN

Tel.: 34-93-4021236

Fax.: 34-93-4021231

 • Grup integrat en l'Institut de Química Teòrica i Computacional de la Universitat de Barcelona (IQTCUB)

 • “Reacciones de Oxidación de Interés en Química Atmosférica, en Química Ambiental y en Procesos Biológicos. Estudio Teórico”

Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental, en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarollo e Innovación Tecnológica 2008-2011

Josep Maria Anglada Rull, Santiago Olivella i Albert Solé

 

 • “Estructura electrònica i reactivitat de l’estat fonamental i dels estats excitats de molècules orgàniques”

Projecte CESCA (Centre de Supercomputació de Catalunya) 2010

Albert Solé i Santiago Olivella

[Link] 

 

 • Grup de Recerca Consolidat: Química Teòrica i Computacional (2009 SGR 1472)

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya 2009-2013

Santiago Olivella i altres

 • S. Olivella, A. Solé, J.M. Bofill, “Theoretical Mechanistic Study of the Oxidative Degradation of Benzene in the Troposphere: Reaction of Benzene-HO Radical Adduct with O2”, J. Chem. Theory Comput., vol. 5, 2009, p. 1607-1623.
 • S. Olivella, A. Solé, A. Lledó, Y. Ji, X. Verdaguer, R. Suau, A. Riera, “Theoretical and Experimental Studies on the Mechanism of Norbornadiene Pauson-Khand Cycloadducts Photorearrangement. Is There a Pathway on the Excited Singlet Potential Energy Surface?”, J. Am. Chem. Soc., vol. 130, 2008, p. 16898-16907.
 • S. Olivella, A. Solé, “Mechanisms for The Reactions of Hydroxyl Radicals with Acrolein: A Theoretical Study”, J. Chem. Theory Comput., vol. 4, 2008, p. 941-950.
 • A. Lledó, J. Benet-Buchholz, A. Solé, S. Olivella, X. Verdaguer, A. Riera, “Photochemical Rearrangements of Norbornadiene Pauson-Khand Cycloadducts”, Angew. Chem. Int. Ed., vol. 46, 2007, p. 5943-5946.
 • J.M. Anglada, S. Olivella, A. Solé, “New Insight into the Gas-Phase Bimolecular Self-Reaction of HOO Radical”, J. Phys. Chem. A, vol. 111, 2007, p. 1695-1704.
 • J.M. Anglada, S. Olivella, A. Solé, “Mechanistic Study of the CH3O2 + HO2  ---> CH3O2H + O2 Reaction in the Gas Phase. Computational. Evidence for the Formation of a Hydrogen-Bonded Diradical Complex”, J. Phys. Chem. A, vol. 110, 2006, p. 6073-6082.
 • J.M. Anglada, S. Olivella, A. Solé, “Hydrogen Transfer Between Sulfuric Acid and Hydroxyl Radical in the Gas Phase: Competition Among Hydrogen Atom Transfer, Proton-Coupled Electron-Transfer, and Double Proton Transfer”, J. Phys. Chem. A, vol. 110, 2006, p. 1982-1990.
 • S. Olivella, A. Solé, O. Jiménez, M.P. Bosch, A. Guerrero, “New Selective Haloform-Type Reaction Yielding 3-Hydroxy-2,2-Difluoroacids: Theoretical Study of the Mechanism”, J. Am. Chem. Soc., vol. 127, 2005, p. 2620-2627.

Comparteix-ho: