Seccions departamentals

seccions departamentals

La Secció Departamental de Ciència i Enginyeria de Materials es va ser crear el 27 d'abril de 2005, per acord del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona. 

En la Secció Departamental de Ciència i Enginyeria de Materials, es realitzen activitats de docència, de recerca i de transferència tecnològica que abasten conceptes i mètodes dels materials metàl·lics, polimèrics, ceràmics i compostos. Actualment la secció imparteix docència a 4 titulacions (Química, Física, Enginyeria Química i Enginyeria de Materials) i aplega aproximadament uns 70 membres entre professors funcionaris i contractats, investigadors, becaris, estudiants de postgrau, tècnics i personal d'administració i serveis.

Comparteix-ho: