Càrrecs del departament

Càrrecs de les seccions

Departament

Organització

El departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació és fruit de la fusió dels antics departaments de Psicologia Bàsica i Psicologia Evolutiva i de l'Educació, en el marc de reforma d'estructures de la Universitat de Barcelona de 2015. El departament s'organitza a partir de dues seccions departamentals: Processos Cognitius i Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació i el seu consell es va constituir el 26 de maig de 2016.

En conjunt, el departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació té per objectiu contribuir a la docència, a la recerca i a la transferència de coneixement relacionat amb la cognició i el seu desenvolupament, en diferents contexts i circumstàncies. Entre els àmbits de transferència destaquen els projectes d'intervenció psicoeducativa, de diagnosi i tractament de dificultats dels aprenentatges, o de rehabilitació motriu i cognitiva.

Secció Departamental de Processos Cognitius

 

La Secció Departamental de Processos Cognitius es va constituir com a secció l'any 2016 com a conseqüència de la fusió dels antics departaments de Psicologia Bàsica i Psicologia Evolutiva i de l'Educació en l'actual departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació.  La Secció de Processos Cognitius està definida per l'àrea de coneixement de Psicologia Bàsica, i té com a objectius docents i de recerca l'estudi dels processos psicològics (percepció, atenció, control sensorimotor, memòria, aprenentatge, llenguatge, comunicació, pensament, presa de decisions, motivació i emoció) i la història de la psicologia. A més, participa en projectes de transferència en els àmbits de les dificultats en els aprenentatges (dislèxia), noves eines de diagnosi i detecció precoç de trastorns psicològics (dèficit atencional, psicosi) i rehabilitació de funcions motrius i cognitives (parkinson, demències).

 

Secció Departamental de Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació

La Secció Departamental de Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació imparteix docència de grau i màster en sis ensenyaments universitaris diferents: Psicologia, Psicopedagogia, Formació de mestres, Pedagogia, Educació Social i Comunicació Audiovisual. També coordina un programa de doctorat interuniversitari de Psicologia de l'Educació. D'altra banda, la secció de Psicologia del Desenvolupament i de l’Educació inclou diversos grups de recerca que porten a terme projectes d'investigació en temes diversos relacionats amb el desenvolupament, l´aprenentatge i l´educació i la diversitat al llarg de tot el cicle vital.