BGAZE LOGO

BRAINGAZE LOGO

UTAC logo

Transferència del coneixement

Secció de Processos Cognitius

 

Mètode Braingaze per al desenvolupament de solucions mind tracking per mitjà del registre de moviments oculars, amb aplicacions clíniques i comercials

Braingaze, fundada el 2013, és una spin off que desenvolupa solucions avançades de Mind Tracking amb aplicacions clíniques i comercials. El mètode de Braingaze (patentat a 44 paísos) es basa en la capacitat de predicció dels petits moviments dels ulls (anomenats moviments de vergència cognitiva), com a marcadors del processament visual i cognitiu . El mètode Braingaze és ràpid, robust, no invasiu i, a més, no requereix una maquinària molt costosa. Com a primera solució aplicada, Braingaze ha validat clínicament un nou mètode per a diagnosticar de forma més objectiva el TDAH en nens i adults.

 

Secció de Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació

UTAC

Les investigacions de la UTAC s'insereixen en l'àmbit dels sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (SAAC), el desenvolupament del llenguatge assistit i les tecnologies de suport per a la discapacitat. Les activitats de la UTAC es van iniciar l’any 1995.
La UTAC és un servei extern de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Comprèn la UTAC Sírius, concertada amb el Departament de Benestar Social i Família i la UTAC Ensenyament, concertada amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La recerca és una de les seves activitats importants, si bé també es planteja com a objectius prioritaris la formació i la transmissió de coneixements i tecnologies a la societat. El servei s'adreça a les persones, infants i adults, amb discapacitat motriu que requereixen formes augmentatives i alternatives de comunicació i d'accés a l'ordinador, control d’entorn, joc adaptat i mobilitat assistida.
En resum, les funcions de la UTAC són l'avaluació, la intervenció i el seguiment dels usuaris, per donar suport al seu desenvolupament,  participació i inclusió social; l’assessorament i la cooperació amb els familiars, els professionals i les institucions; la divulgació, la formació i la recerca, per tal de proporcionar eines als professionals, als familiars i als propis usuaris, i de contribuir a la sensibilització de la societat.

Comparteix-ho: