Docència

El Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret imparteix classes a 10 Graus, 11 Màsters Oficials i Postgraus i disposa d’una línia de doctorat pròpia: Doctorat en Dret i Ciència Política. El professorat participa també en diversos projectes d’innovació docent, així com en accions de mobilitat internacional en l’àmbit de la docència. Més enllà de transmetre als i a les estudiants coneixements de les diferents seccions, l’adquisició de competències transversals també és un objectiu principal de les activitats docents. Les activitats de transferència de coneixement adreçades a la societat en general també formen part de l’activitat ordinària del Departament.
Comparteix-ho: