Mobilitat internacional

El Departament acull investigadors i professors visitants per dur a terme estades temporals vinculades als projectes i grups de recerca vigents. Les persones interessades han de sol·licitar la seva admissió als responsables d’aquests projectes i grups.

L’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals dona suport als professors i investigadors estrangers interessats en fer estades a la Universitat de Barcelona

Els professors interessats en fer estades en el marc del programa Erasmus Plus poden consultar en el següent enllaç els convenis Erasmus Plus signats per la Universitat de Barcelona i que inclouen la Facultat de Dret

Les ofertes de treball vinculades a projectes europeus de recerca liderats per membres del Departament estan publicades al portal d’Euraxess

Els investigadors postdoctorals interessats en desenvolupar projectes de recerca en el marc del Programa Marie Sklodowoska-Curie es poden posar en contacte amb el/la responsable del projecte o grup de recerca especialitzat en l’objecte de recerca. La informació sobre aquest programa es pot trobar en el següent enllaç

Comparteix-ho: