Assignatures

Grau de Dret

Fonaments del Dret Administratiu (OB)

Contractació i Activitat de l’Administració (OB)

Béns Públics i Urbanisme (OB)

Institucions de Dret Comunitari Europeu (OB)

Treball Final de Grau (OB)

Pràctiques Externes (OB)

Dret de la Funció Pública (OP)

Dret i Tributació Local (OP)

Dret del Medi Ambient (OP)

Immigració, Nacionalitat i Estrangeria (OP)

 

Grau de Ciències Polítiques i de l'Administració

Dret Administratiu I (OB)

Dret Administratiu II (OB)

Treball de Fi de Grau (OB)

Govern Local (OP)

Planificació Normativa (OP)

 

Grau de Gestió i Administració Pública

Règim Jurídic de les Administracions Públiques I (OB)

Activitat Administrativa I (OB)

Serveis Públics (OB)

Estructures Administratives (OB)

Règim Jurídic de les Administracions Públiques II (OB)

Activitat Administrativa II (OB)

Règim d’Ocupació Pública (OB)

Treball de Fi de Grau (OB)

Pràctiques Externes (OB)

Estrangeria i Immigració (OP)

 

Grau de Relacions Laborals

Règim Jurídic dels Empleats Públics (OB)

Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú (OB)

Gestió d’Ocupació Pública (OB)

Intervenció Administrativa en les Relacions Laborals (OB)

Treball Final de Grau (OB)

 

Grau de Criminologia

Introducció al Dret Públic (OB)

 

Graduat en Investigació Privada

Marc Legal i Professional de la Investigació i la Seguretat Privada (OB)

 

Grau de Ciències Ambientals

Dret Ambiental (OB)

Ordenació del Territori (OB)

Instruments Jurídics (OP)

 

Grau de Seguretat

Administració policial

 

Màster d'Estudis Jurídics Avançats

Dret Administratiu europeu i local

Dret de la regulació econòmica i del medi ambient

Treball de final de Màster (OB)

Màster d'Advocacia

Litigació Administrativa (OB)

Assessorament Jurídic

Treball Final de Màster (OB)

Màster en Gestió Pública Avançada

Aprofundiment en Dret Administratiu (OB)

Gestió de Recursos Humans en el Sector Públic (OB)

Racionalització i gestió de persones en el Sector Públic (OP)

Rehabilitació i renovació sostenible de la ciutat consolidada (OP)

Transparència, accés a la informació pública i bon govern (OP)

L'Administració electrònica: Règim jurídic i implementació (OP)

Govern Local (OP)

Relacions col.letives en el Sector Públic (OP)

Política i direcció en el Sector Públic (OP)

Treball Final de Màster (OB)

Pràctiques externes

 

Màster en Economia, Regulació i Competències en els Serveis Públics

Dret de la regulació econòmica i del medi ambient (OP)

Màster d'Aigua. Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible

Aigües Atmosfèriques i Marines (OB)

Màster en Desenvolupament i Innovació d'Aliments

Informació i documentació. Regulació legal i propietat intel.lectual i industrial (OB)

Màster en Direcció d'Empreses de l'Esport

Institucions Esportives i Formes de Contractació Laboral (OB)

Màster d'Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural

Legislació Ambiental i Gestió del Territori (OB)

Màster Gestoria Administrativa

Dret administratiu i estatutari (OB)

Màster en Energies Renovables

Marc Jurídic de les energies renovables

Comparteix-ho: