Graus

Introducció

A continuació s'agrupen totes les assignatures en què el Departament imparteix docència per ensenyaments de grau. A més, s'incorpora un enllaç amb la fitxa de l'assignatura (horaris, grups, professors, pla docent, etc).

OB: Obligatòria, OP: Optativa

Fonaments del Dret Administratiu (OB)

Contractació i Activitat de l’Administració (OB)

Béns Públics i Urbanisme (OB)

Institucions de Dret Comunitari Europeu (OB)

Treball Final de Grau (OB)

Pràctiques Externes (OB)

Dret Financer i Tributari (OB)

Procediments i Sistema Tributari (OB)

Tributació empresarial (OP)

Dret de la Funció Pública (OP)

Dret i Tributació Local (OP)

Dret del Medi Ambient (OP)

Immigració, Nacionalitat i Estrangeria (OP)

Dret Administratiu I (OB)

Dret Administratiu II (OB)

Treball de Fi de Grau (OB)

Govern Local (OP)

Planificació Normativa (OP)

Règim Jurídic de les Administracions Públiques I (OB)

Activitat Administrativa I (OB)

Serveis Públics (OB)

Estructures Administratives (OB)

Règim Jurídic de les Administracions Públiques II (OB)

Activitat Administrativa II (OB)

Règim d’Ocupació Pública (OB)

Treball de Fi de Grau (OB)

Pràctiques Externes (OB)

Gestió Pressupostària I (OB)

Gestió Tributària I (OB)

Gestió Tributària II (OB)

Tributació Local (OP)

Estrangeria i Immigració (OP)

Règim Jurídic dels Empleats Públics (OB)

Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú (OB)

Gestió d’Ocupació Pública (OB)

Intervenció Administrativa en les Relacions Laborals (OB)

Fiscalitat en l'Empresa (OB)

Treball Final de Grau (OB)

Introducció al Dret Públic (OB)

Marc Legal i Professional de la Investigació i la Seguretat Privada (OB)

Procediments Tributaris (OP)

Dret Tributari (OP)

Ètica i Responsabilitat social de la empresa (OP)

Dret Ambiental (OB)

Ordenació del Territori (OB)

Instruments Jurídics (OP)

Administració policial

Comparteix-ho: