Secció departamental de Dret Financer i Tributari

Recerca

Línies de recerca

 • Delicte Fiscal
 • Dret tributari material
 • Finançament de les Comunitats Autònomes
 • Fiscalitat empresarial
 • Fiscalitat local
 • Fiscalitat immobiliària
 • Fiscalitat internacional
 • Impost sobre la Renta de les Persones Físiques
 • Minimització del impost i responsabilitat social corporativa
 • Models de relaciones tributàries amb l'Administració en la UE
 • Procediments tributaris i garanties dels contribuents
 • Simulació i evasió fiscal

Grup de Recerca d'Estudis Jurídics de Dret Tributari i Política Fiscal de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona . IP: Luis Manuel Alonso González

Investigador Principal
Concedeix
Codi Oficial
Títol
Luis Manuel Alonso González Ministerio de Economía y Competitividad DER2012-38519 Modelos de relaciones tributarias en la Unión Europea
Luis Manuel Alonso González Agencia Española de Cooperación Internacional A/031632/10 La fiscalidad del agua como instrumento de protección ambiental y de financiación de infraestructuras públicas. Experiencia española (cánones del agua) y perspectiva brasileña”
Luis Manuel Alonso González Ministerio de Economía, Industria y Competitividad     DER2016-80323-P

Proyectos Excelencia

Tecnología y fiscalidad en el Siglo XXI

Comparteix-ho: