Secció departamental de Geodinàmica i Geofísica

Geodinàmica i Geofísica

La secció departamental de Geodinàmica i Geofísica agrupa professors i investigadors de Ciències de la Terra, en particular dels camps de la Geologia Estructural, la Geomorfologia i la Geofísica. Té per objectiu la docència i la recerca en aquests camps, amb una incidència especial en:

  • Estructura resultant de la deformació de conques sedimentàries i la seva transcendència a l'avaluació de Recursos Geològics.
  • Processos geològics que modifiquen la forma de la superfície de la Terra i el seu impacte com a Riscos Naturals.
  • Mètodes geofísics d'investigació del subsól i de l'interior de la Terra, modelació i inversió de dades.
Comparteix-ho: