Facultat de Dret

El Departament està adscrit a la Facultat de Dret, on es troba la seva secretaria, tot i que disposa d’espais propis tant a la Facultat de Dret com a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. La pàgina Web del Departament permet fer-se una idea tant del professorat que hi forma part com de la recerca que desenvolupa així com de la docència que imparteix i les publicacions vinculades.