Dret Mercantil

La Secció està formada per una trentena de professors, organitzats en grups de docència i de recerca, especialitzats tots ells en els diferents àmbits que integren la matèria mercantil (societats, contractació, competència i propietat industrial, concursal, mercats financers, etc.).

En l’àmbit docent, la secció coordina i imparteix un gran nombre d’assignatures en Ensenyaments diversos, com els Graus en Dret, ADE, Relacions Laborals, Investigació Privada i Empresa Internacional. Igualment oferim docència en nombrosos Màsters: Màster d’Advocacia, de Dret de l’Empresa i dels Negocis, de Ciències Actuarials i Financeres, de Marketing i Investigació de Mercats, de Comptabilitat i Fiscalitat, d’Empreses Esportives.

En l’àmbit docent destaca especialment la tasca de recerca i docència del Grup Consolidat d’Innovació Docent Dikasteia, Premi Vicens Vives a la qualitat docent.

Pel que fa la recerca, aquesta es desenvolupa pels diferents membres del Departament tant a títol individual com a través de diferents projectes i grups de recerca, destacant la tasca desenvolupada en matèria de dret societari i dret de la competència. En aquest sentit cap mencionar el Grup de Recerca Consolidat en Dret Mercantil de la Generalitat de Catalunya, que aplega professors de dret mercantil de diverses universitats catalanes. El resultat de la mateixa ha donat lloc a innumerables publicacions, Jornades, Congressos, així com la direcció de tesis doctorals i treballs de fi de Màster i Grau.

Finalment, la secció contribueix a la transferència de coneixement amb la seva participació i col·laboració constant amb múltiples entitats públiques i privades, com el Col·legi de l’Advocacia, el Col·legi de Censors Jurats de Comptes, el Col·legi d’Economistes, el Tribunal Arbitral de Barcelona, la Cambra de Comerç, etc.

Comparteix-ho: