El Departament

departament

El Departament de Dret privat està integrat per més d’un centenar professors, els quals duen a terme les funcions universitàries que tenen encomanades:

  1. L’activitat docent es realitza en més de tres cents grups de Grau, Màster, Doctorat o Cursos d’extensió universitària.
  2. La recerca, que es realitza de manera individual o en grups de recerca competitius, presenta uns resultats destacables en la direcció de tesis doctorals, en nombroses publicacions i en l’organització i  participació de Conferències, Jornades i Congressos nacionals i internacionals.
  3. L’activitat de transferència de coneixement es realitza de manera especialitzada i es manifesta en l’assessorament i la participació institucional i legislativa, relativa a cadascuna de les àrees de coneixement.