Estudis

Estudis

La docència és un dels pilars del Departament. La responsabilitat docent es dona, prioritàriament en ensenyaments de la Facultat d’Economia i Empresa, i també en la Facultat de Dret. Actualment, imparteix docència en 10 graus oficials, 12 màsters oficials, i paricipa en 2 doctorats. Addicionalment, i com a indicador de la preocupació per la docència, en el sí del departament hi ha quatre Grups d’innovació docent, que desenvolupen diferents projectes per tal de millorar aquesta activitat.

Comparteix-ho: