El Departamento

El Departamento

El Departament d'Electrònica va ser creat el 23 de desembre de 1997 com a conseqüencia de la consolidació de les activitats de docència i recerca que en l'àrea de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions es venien desenvolupant a la Universitat de Barcelona.

En el Departament es realitzen activitats educatives, d'investigació i de transferència tecnològica que abasten conceptes i mètodes de la Física, l'Enginyeria Electrònica, l'Enginyeria de Materials i l'Enginyeria Informàtica. Actualment imparteix docència en 6 titulacions i aplega aproximadament uns 90 membres entre professors numeraris i no numeraris, investigadors, estudiants de postgrau i personal d'administració i serveis.

Compartir: