Grups d'innovació docent

  • Grup d’Innovació Docent Dinàmiques d'Innovació Docent per a l’Aprenentatge de Llengües

    Coordinador: Joan-Tomàs Pujolà

  • Grup d’Innovació Docent Consolidat en Didàctica de la Llengua i la Literatura

    Coordinadora: Margarida Prats

  • Educació Científica, Tecnològica i per a la Sostenibilitat.

    Coordinador: Genina Calafell

Comparteix-ho: