Reglament

  • Reglament del Departament d'Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica

     Aprovat pel Consell de Departament en data 4 de juliol de 2016 i modificat l'11 de març de 2020

Comparteix-ho: