Documentació

  • Instrucccions per donar-se d'alta al Departament

    El personal de nou ingrés al Departament ha d'omplir el Formulari d'alta i fer-lo arribar al correu del Departament (dp.farmacia.tecno.fisicoquimica@ub.edu)