Filologia Romànica

Presentació de la secció departamental

La secció de Filologia Romànica fou el nucli originari del Departament de Filologia Romànica. Actualment està integrada en el Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica. Ha heretat una llarga tradició d’aquesta disciplina a la Universitat de Barcelona. La Filologia Romànica es va començar a desenvolupar com a ciència el segle XIX a Alemanya i França i es va incorporar ràpidament a la UB, on aquests estudis han gaudit de gran prestigi i on han impartit el seu mestratge investigadors tan rellevants com Manuel Milà i Fontanals o Martí de Riquer. L’objectiu de la nostra disciplina és l'anàlisi comparativa de les llengües i de les literatures romàniques.

 

La titulació de Llengües Romàniques i les seves Literatures ofereix als estudiants una base metodològica sòlida que els permet de seguir amb facilitat qualsevol altra especialitat filològica, així com un coneixement de diverses llengües romàniques, a més de les llengües vehiculars de la UB.

La continuïtat dels estudis per als qui s’interessen per les literatures i llengües medievals està assegurada en el màster de Cultures Medievals, en el qual participen diversos professors de la secció.

A més de la seva labor docent, els membres de l'àrea de Filologia Romànica col·laboren en diversos projectes de recerca:

 • Grup de recerca consolidat 2014SGR 51 Pragmàtica de la literatura a l'Edat Mitjana (01/01/2014 -31/12/2016). Investigadora principal: Gemma Avenoza.  Membres de l'àrea de Filologia Romànica que hi participen: Vicenç Beltran, Anna Maria Mussons, Meritxell Simó, M. Lourdes Soriano i Glòria Sabaté.    

 

 • Projecte de recerca Bibliografia de textos antics catalans, valencians i balears (BITECA), integrat a PhiloBiblon (dir. Ch. B. Faulhaber, Univ. of California, Berkeley). Codirigit per Vicenç Beltran, Gemma Avenoza i Lourdes Soriano. Altres membres de l'àrea de Filologia Romànica que hi participen: Glòria Sabaté. Investigadora principal: Gemma Avenoza. Investigació finançada a través de convocatòries competitives, entre les quals hi ha diversos projectes on estan implicats fons FEDER, del Ministerio de Educación y Ciencia (HUM2005-00178/FILO i FFI2008-03882, 2009-2011) amb ampliació i continuació als projectes del Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2011-29719-C02-01, 2012-2014 i FFI2014-55537-C3-1-P, 2015-2017).

 

 • Projecte de recerca Base de datos sobre refranes del calendario y meteorológicos en la Romania (BADARE). Investigador principal: José Enrique Gargallo. Membres de l'àrea de Filologia Romànica que hi participen: Maria-Reina Bastardas i Joan Fontana. Ministerio de Ciencia e Innovación (2008-2011) i Ministerio de Educación y Ciencia (ampliació i continuació, HUM2005-01330/FILO).
   
 • Projecte de recerca ParemioRom. Paremiología romance: refranes meteorológicos y territorio (ParemioRom). Investigador principal: José Enrique Gargallo. Membres de l'àrea de Filologia Romànica que hi participen: Maria-Reina Bastardas i Joan Fontana. Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2011-24032) (2012-2015).
   
 • Projecte de recerca Biblias hispánicas. Dins de l'Instituto Orígenes del Español de CILengua. Membres de l'àrea de Filologia Romànica que hi participen: Gemma Avenoza (2006-).
   
 • Projecte de recerca Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom) (2008-2010, projecte de l'Agence Nationale de la Recherche (FRA) i la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DE); ANR-07-FRAL-009-01; continuat pel període 2012-2014: ANR-11-FRAL-008). Membres de l'àrea de Filologia Romànica que hi participen: Maria-Reina Bastardas.
   
 • Grup de recerca La conciencia lingüística en Europa. Testimonios de situaciones de convivencia de lenguas (ss. XII-XVIII)". Membres de l'àrea de Filologia Romànica que hi participen: Isabel de Riquer (1992-1999).  
   
 • Projecte d’Innovació Docent EUROM8. Grup de treball d'Intercomprensió i adquisició de la comprensió escrita en català, espanyol, francès, gallec, italià, occità, portuguès i romanès. Membres de l'àrea de Filologia Romànica que hi participen: Joan Fontana i José Enrique Gargallo.
   
 • Grup de recerca consolidat Trobadors a la Península Ibèrica (2009SGR1489). Investigador principal: Vicenç Beltran. Membres de l'àrea de Filologia Romànica que hi participen: Isabel de Riquer, Gemma Avenoza, Anna Maria Mussons i Meritxell Simó (2009-2013) que ha tingut continuïtat en el grup de recerca consolidat 2014SGR51 Pragmàtica de la literatura a l'Edat Mitjana.  
   
 • Membres de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM): Maria-Reina Bastardas, Anna M. Mussons, Isabel de Riquer, Glòria Sabaté, Meritxell Simó, Lourdes Soriano i Abel Vázquez.

         

Els despatxos són al segon pis de l'Edifici Històric de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB (entrada per Gran Via de les Corts Catalanes, 585).

Per evitar aglomeracions en els despatxos, les hores de visita seran amb cita prèvia, a establir per correu electrònic.

Maria-Reina Bastardas i Rufat: Q1 | Q2:
reina.bastardas@ub.edu
93 403 56 65
Despatx P2.44

Joan Fontana i Tous: Q1 | Q2:
joan_fontana@ub.edu
93 403 56 65
Despatx P2.44

José Enrique Gargallo Gil: Q1 | Q2:
gargallo@ub.edu
93 403 56 65
Despatx P2.44

Anna M. Mussons i FreixasQ1 | Q2:
mussons@ub.edu
93 403 56 66
Despatx P2.47

Daniel Navarro Torró: Q1 | Q2:
danielnavarro@ub.edu
93 403 56 65
Despatx P2.44

Glòria Sabaté i Marín: Q1 | Q2:
gloriasabate@ub.edu
93 403 56 65
Despatx P2.41

Meritxell Simó Torres: Q1 | Q2:
msimotor@ub.edu
93 403 56 65
Despatx P2.44

Lourdes Soriano Robles: Q1 | Q2:
lsoriano@ub.edu
93 403 56 62
Despatx P2.41

Abel Vázquez Márquez: Q1 | Q2:
abelvazquez123@ub.edu
93 403 56 65
Despatx P2.44

Els alumnes de grau, i també de màster i doctorat, poden sol·licitar diferents tipus de beques.

 • A més de les beques de caire general, els alumnes de darrer curs de grau poden sol·licitar la beca de col·laboració amb el Departament, que els permet iniciar-se en les tasques de recerca de l’àrea.
   
 • Els alumnes de Filologia Romànica poden aprofitar les oportunitats de diversos programes Erasmus que permeten als estudiants de la UB cursar estudis en altres universitats europees.
   
 • Els alumnes de doctorat poden sol·licitar una sèrie de beques específiques per al doctorat (FPI, FPU, etc).
   
 • Consulteu també l’apartat “beques ajuts i premis” del MónUB.

Comparteix-ho: