Ecologia microbiana i gemicrobiologia

Membres

Jordi Urmeneta (investigador responsable)

Robert Benaiges (becari predoctoral)

 • Estudi de la biodiversitat i l'estat metabòlic de les comunitats dels tapissos microbians amb l'anàlisi de biomarcadors lipídics senyal
 • Reducció desassimilatòria de minerals d'òxids de ferro per microorganismes en sediments marins
 • Estudi de la biodiversitat i l'estat metabòlic de les comunitats dels biofilms de llacunes hipersalines temporals
 • Acumulació i degradació de poli-β-hidroxialcanoats en poblacions microbianes ambientals.

 • Eco-evolución y estabilidad funcional de las poblaciones procarióticas minoritarias de los tapices microbiano. 2010-2012. Ref. CGL2009-08922. Ministerio de Ciencia e Innovación. IP: Ricard Guerrero Moreno
 • Production of polyhydroxyalkanoates alongside industrial wastewater treatment by mixed cultures: a better value-added product . 2012 - 2012 . Ref.PROPHET2012 . Xarxa de Referència en Biotecnologia de la Generalitat de Catalunya . IP: María Eugenia Suárez-Ojeda
 • Mejora de la gestión de los recursos hídricos en cuencas mediterráneas con elevada demanda y escasez de agua, bajo la perspectiva de Una Sola Salud . 2015 - 2018 . Ref.CGL2014-59977-C3-3-R . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Francisco Lucena Gutierrez
 • Estudio de las reacciones producidas en sedimentos y columna de agua por descargas mineras que afecten los recursos hidrobiológicos marinos . 2016 - 2017 . Ref.308680 . SUMIRCO Sustainable Mining Research and Consult. EIRL . IP: Albert Soler Gil
 • Mineralogia aplicada, geoquímica i geomicrobiologia . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR1733 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Albert Soler Gil
 • Impacto de la sequía en sistemas acuáticos salinos extremos . 2019 - 2021 . Ref.RTI2018-097950-B-C21 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . IPs: Andrea Butturini; Anna Romani i Cornet

 • Torrentó, C.; Cama, J.; Urmeneta, J.; Otero, N.; Soler, A. (2010). Denitrification of groundwater with pyrite and Thiobacillus denitrificans. Chemical Geology, 278(1-2), pp. 80 - 91 . Repositori Institucional . ISSN: 0009-2541
 • Urmeneta, J.; Duró, A. (2011).To explain life: microorganisms in the science museums. American Biology Teacher, 73(5):265-269
 • Torrentó, C.; Urmeneta, J.; Otero, N.; Soler, A.; Viñas, M., Cama, J. (2011). Enhanced denitrification in groundwater and sediments from a nitrate-contaminated aquifer after addition of pyrite. Chemical Geology, 287(1-2), pp. 90 - 101 . Repositori Institucional . ISSN: 0009-2541
 • Torrentó, C.; Urmeneta, J.; Edwards, K.J.; Cama, J. (2012). Characterization of attachment and growth of Thiobacillus denitrificans on pyrite surface. Geomicrobiology Journal, 29(4), pp. 379 - 388 . http://dx.doi.org/10.1080/01490451.2011.575912 . ISSN: 0149-0451
 • Benaiges-Fernandez, R.; Urmeneta, J. (2018). Use of specific PCR primers for the study of sulfate-reducing bacteria diversity in microbial mats of Ebro Delta, Spain. International Microbiology, 21(4), pp. 231 - 235 . ISSN: 1139-6709
 • Benaiges-Fernandez, R.; Palau, J.; Offeddu, F. G.; Cama, J.; Urmeneta, J.; Soler, J. M.; Dold, B. (2019). Dissimilatory bioreduction of iron (III) oxides by Shewanella loihica under marine sediment conditions. Marine Environmental Research, 151 . Repositori Institucional . ISSN: 0141-1136
 • Benaiges-Fernandez, R.; Offeddu, F.G.; Margalef-Marti , R.; Palau, J.; Urmeneta, J.; Carrey, R.; Otero, N.; Cama, J. (2020). Geochemical and isotopic study of abiotic nitrite reduction coupled to biologically produced Fe(II) oxidation in marine environments. Chemosphere, 260 . https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127554 . ISSN: 0045-6535
 • Pascual-Benito,M.; Balleste,E.; Monleon-Getino,T.; Urmeneta,J.; Blanch,A.R.; Garcia-Aljaro,C.; Lucena,F. (2020). Impact of treated sewage effluent on the bacterial community composition in an intermittent mediterranean stream. Environmental Pollution, 266(1), p. 115254 . https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115254 . ISSN: 0269-7491

El grup col·labora permanentment amb altres grups i investigadors amb molts dels quals comparteixen projectes de recerca:

 • Grup de recerca en Ecologia aquàtica continental (GRECO) del Departament de Ciències Ambientals de la UDG: IP. Ana Romaní i Cornet
 • Groundwater and Hydrogeochemistry Group de l’Institute of Environmental
 • Assessment and Water Research (IDAEA-CSIC) IPs: Carles Ayora Ibáñez, Jordi Cama i Robert
 • Grup de Recerca en Ecologia Aquàtica Continental (GREAC) del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la UB: IP: Andrea Butturini
 • Maria Mercedes Berlanga Herranz del Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient de la UB

Comparteix-ho: