Genòmica i proteòmica dels factors de virulència bacterians

Objectius

Estudis dels principals factors de virulència: lipopolisacàrids, capsules, mecanismes  d'adhesió,  flagells, toxines, sistemes de secreció i mecanismes de captura de ferro en bacteris Gram-negatius. 

Joan Tomàs
Susana Merino

Comparteix-ho: