El Departament

El Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona fou creat el 1966  i va ser el primer departament de geografia a la universitat catalana. El desplegament de la Llei de Reforma Universitària (LRU, 1984) va possibilitar la seva transformació en dos departaments: el Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional i el Departament de Geografia Humana. Aquests dos departaments han funcionat des del 1986 fins el 2016; i és en aquest darrer any quan, en el marc del procés de reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa de la Universitat de Barcelona, s’ha creat el nou departament fruit de la fusió dels dos departaments anteriors, dedicat a la docència, la recerca i la difusió de la Geografia.

L’actual Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona està adscrit a la Facultat de Geografia i Història i consta de tres àrees de coneixement: Anàlisi Geogràfic Regional, Geografia Física i Geografia Humana. El Departament de Geografia s’estructura en tres seccions acadèmiques, que agrupen en cada cas els respectius membres de cadascuna de les tres àrees de coneixement. En el curs 2017-2018 el Personal Docent i Investigador (PDI) del Departament de Geografia el formen 51 persones.

Comparteix-ho: