Organització

Direcció de Departament

Direcció: Dr. Fernando Gil Alonso

Secretaria acadèmica: Dra. Montserrat Salvà Catarineu

Secretaria administrativa: Carles Coch Muñoz

 Àrea d’Anàlisi Geogràfica Regional: Dra. Dolores Sánchez Aguilera

 Àrea de Geografia Física: Dr. Xavier Úbeda Cartañá

 Àrea de Geografia Humana: Dr. Fernando Gil Alonso

Comparteix-ho: