Organització

Direcció de Departament

Direcció: Dr. Joan Tort i Donada

Secretaria acadèmica: Dr. Fernando Gil Alonso

Secretaria administrativa: Carles Coch Muñoz

 Àrea d’Anàlisi Geogràfica Regional: Dra. Dolores Sánchez Aguilera

 Àrea de Geografia Física: Dr. Xavier Úbeda Cartañá

 Àrea de Geografia Humana: Dr. Francesc Nadal

Comparteix-ho: