Departament

Departament

Els ensenyaments d'història econòmica van iniciar-se a la Universitat de Barcelona el curs 1954-55, quan es va constituir la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. La tasca de posar en marxa la nova disciplina va recaure en el professor Jaume Vicens Vives, un dels gran renovadors de les ciències històriques espanyoles després de la Guerra Civil, i el principal introductor de la recerca i la docència d'història econòmica a Espanya. A la seva mort, el 1960, els seus deixebles van continuar a Catalunya l'obra iniciada per Vicens Vives, comptant també amb la influència del gran historiador francès Pierre Vilar. La recerca i la docència en història econòmica a la Universitat de Barcelona reberen el 1981 un altre gran impuls renovador en reincorporar-se Jordi Nadal, el col·laborador més pròxim de Vicens Vives, com a catedràtic a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. L'any següent es va constituir el Departament d'Història i Institucions Econòmiques, i Jordi Nadal va esdevenir-ne director fins a la seva jubilació el 1999. El Departament va acollir també, ben aviat, la docència i la recerca en Història del Pensament Econòmic que encapçalà Ernest Lluch, un dels especialistes espanyols més destacats en aquest àmbit.

Al llarg del seu recorregut el Departament d'Història i Institucions de la Universitat de Barcelona ha estat un dels centres més actius i innovadors de la història econòmica a Catalunya i Espanya, tant per la recerca desenvolupada en els camps de la història industrial i financera, la història de l'empresa, la història agrària i ambiental, o l'estudi de la globalització i les desigualtats en el llarg termini, com en la docència en els estudis grau i postgrau. Actualment imparteix docència en Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Empresarials, Sociologia, Ciències Polítiques, Gestió i Administració Pública, Ciències del Treball i Relacions Laborals. Compta amb un centre de recerca propi, el Centre d'Estudis Antoni de Capmany, creat el 2007. Publica des del 1992 una de les revistes més prestigioses d'aquesta àrea de coneixement, la Revista de Historia Industrial. Des del 1991 imparteix, amb el Departament d'Economia i d'Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Programa Interuniversitari de Doctorat en Història i Institucions Econòmiques, que ha obtingut una alta menció de qualitat, atrau alumnes de diversos països europeus i Amèrica Llatina, i dóna lloc a la realització de moltes tesis doctorals.

Comparteix-ho: