Docència

Docència

Al llarg del seu recorregut el Departament d'Història i Institucions de la Universitat de Barcelona ha estat un dels centres més actius i innovadors de la història econòmica a Catalunya i Espanya, tant per l'activitat desenvolupada en els camps de la història industrial i financera, la història de l'empresa, la història agrària i ambiental, o l'estudi de la globalització i les desigualtats en el llarg termini, com en la docència en els estudis grau i postgrau. Actualment imparteix docència en Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Empresarials, Sociologia, Ciències Polítiques, Gestió i Administració Pública, Ciències del Treball i Relacions Laborals. 
Comparteix-ho:

Grup d'Innovació Docent