Índice Histórico Español

IHE portada

Índice Histórico Español (IHE) és una revista fundada per Jaume Vicens Vives en l'any 1953 i vinculada a Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona.

En la seva primera època (1953-2011), proporcionava una informació bibliogràfica mitjançant ressenyes. Des de la seva fundació, els 124 números d'aquesta època sumaren més de 167.600 ressenyes bibliogràfiques amb la participació de més de 300 col·laboradors, entre especialistes i historiadors en general.

IHE va iniciar una nova etapa en l'any 2012, liderada pel prof. Antoni Segura, en la qual es va desplaçar el nucli de la revista de les ressenyes a estats de la qüestió sobre Història d'Espanya, de tots els períodes i temàtiques, realitzats per especialistes; incloent una nova secció dedicada a Didàctica de la història. També es va iniciar la publicació regular de ressenyes accessibles per via electrònica.

Finalment, en una tercera etapa que acaba de començar el 2021 i amb un equip de direcció renovat integrat per Paola Lo Cascio i Lluís Pons Índice Histórico Español s'ha transformat en una revista científica electrònica d'accés obert que presenta tant articles de crítica bibliogràfica i estats de la qüestió, com articles d'investigació, cobrint totes les etapes de la disciplina històrica. També s'ha potenciat l'agència de la revista a la xarxa, a través de la publicació periòdica de notícies relatives a les activitats de recerca de el Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona.

Comparteix-ho: